Felhívás!

Az örök megújulás

Semper reformanda – állandóan megújítandó. Az egyházat jellemezték így fél évezreddel ezelőtt a reformátorok, akikről minden október végén megemlékezünk. „Én vagyok az út, az igazság és az élet” – mondta Jézus Krisztus, akinek jelképes teste a hívők gyülekezete, az Egyház. A test, míg él, mozog és megújul.

Állítólag naponta 300 milliárd sejtünk cserélődik. Agyag vagyunk az állandóan munkálkodó Alkotó kezében. Az ember megújulásra, változásra ítélt lény. Ha az agyag enged a Mester kezének, hasznos tárggyá alakul, ha nem, kidobatik.

Az antik görög–római felfogással ellentétben a Biblia dinamikus világképet közvetít. A homéroszi eposzok gyönyörű, hosszas leírásokat tartalmaznak ruhákról, tárgyakról, fegyverekről, de mint kész, változatlan dolgokról, míg a Szentírás szemünk elé tárja a munka folyamatát: elkészítette ezt, felépítette azt. Ugyanígy a személyekről alkotott felfogás: Akhilleusz mindig vakmerően bátor, de könnyen sértődő és dühös, Odüsszeusz minden pillanatban harcias cselvető, miközben hazavágyik. Ezzel szemben az Ige emberei sokszor gyökeres változáson mennek keresztül: a csaló, kicsinyesen alkudozó Jákob szelíd, megfontolt családapa lesz, a keresztényeket lihegve üldöző Saulból Pál apostol. Igaz, a fordított alakulás is lehetséges: az alázatos, bölcs Salamon időskorában ingatagon, kétes nők befolyása alatt készíti elő saját maga és alattvalói romlását.

„Térjetek meg” – ezek Jézusnak első feljegyzett szavai. A metanoia, az elme megújulása (új felismerés – a Csia Lajos-féle fordítás telitalálat!) volt minden szavának fő üzenete: nézd, ember, úgy, ahogy vagy, nem jó; te is boldogtalan vagy, környezetedet is azzá teszed. Változzál meg, boldogabb leszel, és körülötted elviselhetőbb a levegő. A metanoia a pogány görög kultúrában néha asszonyi alakban jelenik meg, amint az időistent követi, szomorú, esetleg gyászosan eltakart arccal, siratja az elszalasztott lehetőségeket, a soha vissza nem térő alkalmakat. Az Evangélium (amelynek jelentése: jó hír) viszont ma mondja: „Íme, itt az alkalmas idő, íme, itt az üdvösség napja!” (2. Kor. 6:2). Megújulás, új élet, az által, aki megígérte: „Mindent újjá teszek” (Jel. 21:5).

Zubreczky Antal

Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.