Felhívás!

A bűn súlya

Ahogy látom, manapság mindent (is!) tudományos megfigyelés alá vonnak. Ezért szorgalmaznám tárgyalni a bűnnek is a kémiáját és fizikáját. Érdemes lenne megfigyelni elemi részecskéit, anyagainak reakcióit, illetve dinamikáját – hiszen térben és időben létezik –, netán fajsúlyát…

Fel merem vetni ezt a kérdést, annál is inkább, mert klasszikus költőnk az emberről elmélkedve fogalmazott meg felrázó erejű megfigyeléseket és felismeréseket, mondván, hogy az emberben istentelen frigy jön létre ész és rossz akarat között, továbbá hogy cselekedetei, illetve a történelem tanúsága szerint hol őrült sárnak, hol istenarcú lénynek tűnik, s ezért nem túlzás a kijelentés: az ember fáj a földnek, azaz a jóra képtelen emberiségtől a föld is eliszonyodik. (Vörösmarty Mihály: Az emberek)

De egyetemes, bibliai példára is hivatkozhatunk. Jónás próféta bűne miatt támad vihar a tengeren, s kezd süllyedni a hajó, melyen utazik. Jónás ugyanis menekülni próbált az Úr színe elől ahelyett, hogy a parancsolat szerint Ninivébe, a bűnös városba tartott volna, térítendő a jó útra az embereket. Mihelyt gyanút fog a hajó kormányosa, ki is adja embereinek a parancsot, hogy dobják a tengerbe a gyanús utast, mert éppen ő, akit Isten átka kerget, hozta rájuk a bajt. Azt tartja ugyanis a kormányos, hogy – s itt Babits Mihály költeményét idézném – „nehéz a kő, és nehéz az ólom, / de nehezebb kit titkos súlyú bűn nyom.” (Jónás könyve)  

Nehéz nem gondolni ilyen szellemi-morális összefüggésekre is, amikor olvasni, hogy komoly megfigyelések, mérések, kutatások nyomán tudósok arra az eredményre jutottak, hogy süllyed a föld alattunk. Az Amerikai Földmérő Hivatal mérései szerint például a városiasodás fizikai hatással van a föld felszínére. Egyik geofizikus azt vizsgálta meg, hogy a nagyvárosok tömege mennyire nyomja be az alatta húzódó földkérget. San Francisco esetében – amelynek tömege 1600 millió tonna – a süllyedés 80 millimétert ért el az idők folyamán…

Sok ez, avagy kevés? Veszélyes, avagy nem? A tudomány dolga ezt eldönteni. Azon viszont bárki elgondolkozhat, hogy ehhez a süllyedéshez – bizonyos mértékben – nem járul-e hozzá az ember által hordozott bűnök súlya? Az idézett bibliai eset, ugye, arra figyelmeztet, hogy egyetlen bűnös ember súlya is veszélybe sodorhat egy hajót…

Meghiszem, az ember fájhat a földnek!

Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.