Felhívás!

Jakubinyi György elítéli a ditrói segédlelkész magatartását

Jakubinyi György elítéli a ditrói segédlelkész magatartását Románia

Az emberiesség, a józan ész, és mindenekelőtt a keresztény szeretet és türelem elvét ajánlotta a ditrói közösségnek és a hasonló helyzetben levő más közösségeknek pénteki közleményében Jakubinyi György nyugalmazott érsek, aki utódja beiktatásáig apostoli kormányzóként vezeti a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegyét.

Az érsek közleményét a Romkat.ro portál közölte. Az állásfoglalást az tette indokolttá, hogy a ditrói pékségen alkalmazott két Srí Lanka-i pék ellen állást foglaló helybéliek szószólója a helyi római katolikus közösség segédlelkésze, Bíró Károly volt.

Jakubinyi György sajnálatosnak tartotta, hogy Bíró Károly egy olyan konfliktusba keveredett, amely meghaladja kompetenciáit, és olyan álláspontot képviselt, amely nem egyezik az egyház álláspontjával.

Az érsek Ferenc pápának a béke világnapja alkalmából mondott beszédéből idézte, hogy “a félelemből gyakran erednek konfliktusok, ezért fontos, hogy legyőzzük emberi félelmünket”.

Az érsek egyben az egyház álláspontját is összefoglalta a migráció kérdésében. Emlékeztetett arra: a Szentírás figyelmezteti a választott népet, hogy jól fogadják az idegeneket, mert ők is bevándorlók voltak Egyiptomban. Megemlíti, hogy Jézus főparancsa a szeretet, és a keresztényeket az ellenség szeretete is jellemzi. Szent István király intelmeit is megemlíti, amelyek egyikében arra figyelmezteti a fiát, Szent Imre herceget, hogy fogadja be az idegeneket, mert az egynyelvű ország gyenge.

A nyugalmazott érsek a katolikus egyház katekizmusából idézte, hogy biztosítani kell mindenki számára a munka lehetőségét minden igazságtalan megkülönböztetés nélkül: őslakosoknak és bevándorlóknak egyaránt.

Ezek mellett Jakubinyi György az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatából és a román Polgári Törvénykönyvből is idézte az élethez, szabadsághoz és személyi biztonsághoz való jogot megfogalmazó cikkelyeket. Kijelentette: “Amint ennek a jognak az elismerését és betartását saját híveink számára elvárjuk, úgy mi is tiszteletben tartjuk minden más esetben is”.  

“Természtesen elvárjuk minden vendégtől, befogadottól, a közösségbe ideiglenesen vagy hosszabb távra bekerülő embertársunktól, hogy alkalmazkodjanak országunk, népünk, közösségünk társadalmi rendjéhez. Részünkről a befogadás kultúrája annál is inkább kívánatos, mert egy percig sem feledhetjük, hogy emberekként mindannyian jövevények vagyunk e földön, akik Isten kegyelméből élünk; nem feledhetjük azt sem, hogy saját közösségünk tagjai, honfitársaink ezrei kényszerültek a jobb megélhetés miatt külföldön munkát vállalni, és őket is emberiesen fogadják vendégmunkásként, mi magunk is ezt várjuk el, ezt tartjuk természetesnek” – fogalmazta meg Jakubinyi György apostoli kormányzó.

Mindezeknek megfelelően az emberiesség, a józan ész, és mindenekelőtt a keresztény szeretet és türelem elveinek a tiszteletben tartását és a békére való törekvést kérte a ditrói hívektől és a hasonló helyzetben levőktől. Arra kérte ugyanakkor az egyház hivatalos képviselőit, papjait, hogy a felszított indulatok lecsillapítását tekintsék a közösség szolgálatának, és a gyűlölködés és megosztás útja helyett keressék a párbeszéd útját.

(MTI)

Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.

Hozzászólások
  • User
    Dátum: 2020. február 1., 14:59
    ÉRTÉKELÉS: 6

    Könnyen lejet észt osztani a Vatikánból meg a.gyulafehérvari püspökségből!Tessék lemenni közéjük és beszélni a keresztényi szeretetről és hogy alkalmazkodjanak …Lehet a No go zónákkal kezdeni!Van egy közmondás…akít megmart a kígyó , az a gyíktól is fél.Tessék a kígyókat megszelidíteni !/Paris London Stockholm/eredetileg a 3.New York…az is ideillik.