Felhívás!

Gyalázzák és fenyegetik a magyarokat

Gyalázzák és fenyegetik a magyarokat Románia

Letakart betonkeresztek megtisztítása, megoldások keresése a magyar haditemető meggyalázása nyomán kialakult áldatlan helyzet mielőbbi felszámolása érdekében, Hargita és Bákó megye határának azonnali visszaállítása az érvényben lévő törvények által kijelölt helyen, egy újabb provokáció elszenvedése és dokumentálása, majd sötétedés után a helyszín méltóságteljes elhagyása. Íme, az Úzvölgyében csütörtökről péntekre virradó éjszaka és a rá következő nap folyamán történtek főbb mozzanatai.

Nagy Zoltán hagyományőrzővel külön-külön indultunk, de egyszerre érkeztünk az Úzvölgyében található magyar haditemetőhöz. Meglepődve észleltük, hogy az alaptalanul, jogtalanul és törvénytelenül emelt román emlékművet, valamint a névtelen román katonáknak az ott nyugvó magyar honvédek sírjaira emelt betonkeresztjeit fekete fó­lia­zsákok takarják. A helyszínen már őrt álló csíki székelyek a tettesek kilétét firtató kérdésünkre azt válaszolták, nem tudják, kik lehettek, odaérkezésük pillanatában csupán egy éppen távozóban lévő fiatal párt láttak. A zömében meglett korú emberek tanácstalanul álltak a történtek előtt, majd felkérésünkre segítettek a temetőt megtisztítani. Így a Magyar Polgári Párt (MPP), majd Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) tisztségviselői már csak az elmondásunk nyomán szerezhettek tudomást a történtekről.

Nagy Zoltán sepsiszentgyörgyi hagyományőrző a segítségére siető csíkiakkal megtisztítja az emlékművet és a kereszteket a rájuk húzott fóliazsákoktólAz Úzvölgye Kezdeményező Bizottság felkérésének eleget téve, Tamás Sándor (Kovászna) és Borboly Csaba (Hargita) megyetanácselnökök vezetésével két népes csoport őrködött a sírkertnél. Az első soraiban számos háromszéki önkormányzati tisztségviselő mellett ott állt Antal Árpád András, Sepsiszentgyörgy polgármestere, a másikban pedig többek között Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda polgármestere és Korodi Attila parlamenti képviselő is. Később Horváth Anna, az RMDSZ ügyvezető alelnöke és Hegedüs Csilla európai parlamenti képviselőjelölt csatlakozott hozzájuk. Az MPP-t Mezei János országos elnök és Salamon Zoltán országos ügyvezető elnök képviselte több társuk kíséretében, másnap délelőtt Kulcsár Terza József parlamenti képviselő is tiszteletét tette a helyszínen Csáki Attila háromszéki elnök társaságában.
Az éjszaka folyamán hosszabb-rövidebb időre mintegy kétszázan fordultak meg a temető környékén, és 70-80-an állandó jelleggel ott tartózkodtak. A dormánfalvi polgármester által emeltetett emlékmű és keresztek letakarását a politikusok provokációnak minősítették, és elítélték.

Szürke Daciával érkeztek
Péntek délelőtt zuhogni kezdett az addig csak szemerkélő eső, és az őrség nagy része abban a reményben széledt szét, hogy a nehezén túl vagyunk, incidensek nélkül sikerült átvészelni a legkényesebb időszakot. Sajnos, nem így történt, pedig a felhők mögül délutánra kibújó nap sugarai is derűt sugároztak, és a temetőkapuban jó ideig csak a tiszteletüket leróni akarók váltották egymást.
George Simion provokátor és őt filmező társa15 óra körül ugyanis a B88YDP rendszámú szürke Daciával megjelent egy háromfős csoport, amelynek az egyik tagja okostelefonnal a kezében hangoskodott az állam nyelvén, a másik kettő pedig őt filmezte. Arról tudósítottak, hogy magyar szélsőségesek fekete anyaggal takarták le a névtelen román hősök emlékművét és keresztjeit, ezért kénytelen voltam beleszólni az elhangzottakba. Megjegyeztem, hogy erről már csak múlt időben beszélhetnek, hiszen amint meggyőződhettek, az emlékmű szabadon áll a keresztekkel együtt. Hozzátettem, hogy a helyszínen egy román katona sem nyugszik, ők ugyanis 10 kilométerrel arrább, Dormánfalva közelében voltak elhantolva, az ott ma is létező haditemető területén.

Az általam elmondottakra az illető viszont azzal replikázott, hogy letagadom a valóságot, hiszen a keresztekre fel van írva, ismeretlen román katonák nyugszanak alattuk. Azt pedig már meg sem hallgatta, hogy az emlékművet és kereszteket csupán néhány hete állították az itt soha el nem hantolt, tehát képzeletbeli román katonáknak, ráadásul magyar sírok fölé.

Román szalag a kereszten
Az egyik román fiú az egyetértésemmel nemzetiszínű szalagot kötött az egyik mogyorófa-keresztreLátván, hogy nincs tárgyalópartner, hátat fordítottam a provokátornak, amikor megcsapta a fülem, hogy azt állítja, megverték a magyar szélsőségesek. A nadrágja valóban sáros volt, de ütések nyomai nem látszottak rajta, amint az általam készített fényképeken is leellenőrizhető. De a színjáték ezzel még nem ért véget, ugyanis néhány perc múlva társait magukra hagyva megfutamodott Dormánfalva irányába, folyamatosan kiabálván, hogy szélsőséges magyarok üldözik, ezért a rendőrség segítségét kéri.
A szemenszedett és videón közvetített hazugságok hatására ekkorra valóban felizzottak az indulatok, és a hátramaradt román fiúk kis híján tettlegesség áldozatává váltak. A kedélyeket azonban még idejében sikerült lecsillapítani, majd egyiküket bevittem a temetőbe, ahol elmagyaráztam neki annak történetét, megmutatván a betonkeresztek állításával meggyalázott magyar sírokra állított mogyorófa-kereszteket is. Az elmondottak hatására egyikükre az egyetértésemmel egy román nemzeti színű szalagot kötött, majd visszakísértem a kocsijukhoz, hogy az elszaladt cimborájuk nyomába eredhessenek. Ez utóbbiról később kiderült, hogy Foksányból érkezett, és George Simion, az EP-választásokon függetlenként induló, 32 éves képviselőjelölt, akinek a múltban is voltak már magyarokat provokáló megnyilvánulásai.

Lincshangulat
Május 17-én a csíkszentmártoni önkormányzat dolgozói karbantartást végeztek Úzvölgye átalakított magyar katonai temetőjébenAz események miatt felzaklatottan ugyan, de folytattuk a temető felügyeletét, az időközben hasonló céllal odaérkező személyekkel együtt, de az idő múlásával helyreálló nyugalmunk nem sokat tarthatott. Többen is értesítettek ugyanis, hogy a délután lezajlott provokáció hatására román megtorló csoportok szerveződnek, és indulnak felénk, ezért arra kértek, azonnal hagyjuk el a helyszínt. Órákon keresztül nem tettünk eleget ennek az óhajnak, az est beálltával azonban úgy döntöttünk, észszerűbb így cselekedni, hiszen két tíz év alatti gyermek is volt közöttünk a szüleivel. Így hát elindultunk hazafelé, útközben több, a hírek hallatán segítségünkre siető gépkocsit is visszafordítván Csíkszentmárton felé.
Itthon viszont magam is szembesültem a Facebookot elöntő szennyáradattal. A provokátorok által készített felvételek egyik jól látható szereplőjeként ugyanis tucatjával kapom a nekem címzett halálos fenyegetéseket és magyarokat gyalázó üzeneteket azóta is. A hazug és félrevezető hírek felkavarták a román közvéleményt, és hatásukra egyes körökben magyarellenes lincshangulat alakult ki. Éppen ezért sürgősen le kell írni román nyelven, és terjeszteni az igazságot, különös hangsúlyt fektetve a temetőnk valós történetére, a sírjaink meggyalázásának alávaló tényével együtt.
Lásd még összeállításunkat az 5. oldalon.

Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.

Hozzászólások