Felhívás!

Lelkészválasztó közgyűlés

Február 11-én, vasárnap a 13 órakor kezdődő istentiszteletet követően lelkészválasztó közgyűlést tartunk a baróti unitárius egyházközségben. Szavazati joggal rendelkeznek mindazok az egyháztagok, akik a közgyűlés időpontjáig a 2017-es esztendőre rendezték egyházközségünkkel szembeni tartozásaikat. A közgyűlés tagjainak névsora megtekinthető a templom hirdetőtábláján. Amennyiben a február 11-i közgyűlésen nem jelenik meg a szavazati joggal rendelkező tagok egyötöde, február 18-ra újabb közgyűlés lesz összehívva, amely gyűlés a jelenlévők létszámától függetlenül határozatképes lesz.

Fazakas László gondnok

Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.