Felhívás!

Ének, határok nélkül

Ének, határok nélkül

Júliusban a Tinódi Vegyeskar meghívására Szigetvárra látogatott a kovásznai Pastorala kamarakórus, hogy közösen ünnepeljék a 2003 óta testvérkórus, a Tinódi Vegyeskar fennállásának 60 éves, a szigetvári kórusmozgalom 140 éves évfordulóját.

A szigetvári 140 éves múlthoz hasonlóan, a kovásznai kórus is komoly háttérrel büszkélkedhet, hiszen 1872-ben alakult Kovásznán az első polgári dalárda. Az akkori osztrák-magyar monarchia területén ez a folyamat, a dalkörök, dalegyletek megalakulása, majdnem ugyanabban az időben, minisztériumi ösztönzésre történik. Ezt a több mint százesztendős mozgalmat örvendetes módon, jelenleg Kovásznán hét kórus ápolja és viszi tovább.

Maga a jubileumi ünnepség a szigetvári kórus névadójának, Tinódi Lantos Sebestyén, költő, zeneszerző, énekmondó (1515–1556), a szigetvári vár főkapujánál található szobránál kezdődött, melynek talapzatára a két kórus vezetői koszorúkat helyeztek. A Vigadó előcsarnokában, a kórustörténeti kiállítás megnyitóján közösen lépett fel a két kórus Vucskics Anett szigetvári és Szántó Kinga kovásznai karnagyok vezényletével. A jubileumi koncerten a két kórus előbb együtt énekelt, majd külön-külön mutatták be az erre az alkalomra összeállított műsorukat a nagyszámú közönség előtt. Az eredményes, sikeres napot két nap balatoni lazítás követte, ahol a helybéliek meglepetésekkel teli programokat szerveztek a kovásznaiak szórakoztatására.

Minden ilyen közös együttlét, legyen az Szigetváron vagy Kovásznán, bizonyságtétele annak, hogy a kezdetekben leszögezett alapelvek hovatovább érvényre jutnak, s hogy e kapcsolat lehetőséget ad kórusaink életének és munkájának megismerésére. Közösségeink egymást pártfogolva és támogatva tovább viszik kultúránkat, hagyományainkat. Hiszünk a zene nemesítő és segítő erejében, népünk újra egymásra találásának folyamatában!

A Pastorala kamarakórus közleménye

 

Hozzászólások