Felhívás!

Fő az egészség!

Fő az egészség! Cseperedő

A Gyulafehérvári Caritas ozsdolai nappali foglalkoztató központja 6. alkalommal szervezett ingyenes nappali tábort, július 5–9. között. A tábor a Kun Kocsárd Általános Iskola és a hilibi általános iskola előkészítő, I–IV. osztályos diákjai számára szólt.

A nappali foglalkoztató intézményünk Ozsdola Község Önkormányzatával együttműködve valósította meg az egyhetes programsorozatot. Az ilyen élményszerzés hozzájárul a gyerekek testi, lelki, szellemi fejlődéséhez.

A táborba 81 elemi osztályos gyermek jelentkezett, a kiscsoportokat és játékokat 14 ozsdolai gyermekparlamentes, 4 zabolai önkéntes, 2 egyetemista önkéntes diák és 4 caritasos munkatárs vezette. A tábor a sportcsarnok területén zajlott, és olyan programokat nyújtottunk, melyek értéket és élményt adtak a gyermekek számára.

Célunk az volt, hogy a gyermekek a tábor ideje alatt elsősorban jól érezzék magukat, fontosnak véltük az egymás iránti felelősségérzet erősítését, az egészségfejlesztést, a mozgásfejlesztést, a közösségi szellem fejlesztését, az önbizalom erősítését, a kreativitás, önkifejezés fejlesztését, a társas kompetenciák, empátia erősítését, a kapcsolatteremtő képesség fejlesztését, az összetartás és együttműködés erősítését. Ezért próbáltunk minél több nagy és kiscsapatos sportprogramot, alkotó tevékenységet, éneklést, különböző bemutatókat és sok mást tervezni az egy hétbe. A programok során mindvégig a jókedv, a vidámság volt jellemző.

A tábor kivitelezéséhez nagyban hozzájárultak, és köszönettel tartozunk a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóságnak, Kovászna Megye Tanácsának, a Gyulafehérvári Caritas Családsegítő Szolgálatának, a Gyermekparlament tagjainak, akik aktívan bekapcsolódtak a tervező-szervező munkába is, a kézdivásárhelyi Zöld Nap Egyesületnek, akik programjukkal környezettudatosságra buzdították a táborban résztvevőket, Nagy Károlynak, a Kézdi Szövetkezet elnökének és családjának, akik a táborozó gyermekeknek biztosítottak Kézdi joghurtot, Borbáth Izabellának és családjának, akik az ivóvizet biztosították a tábor ideje alatt. És nem utolsó sorban köszönet a szülői közösségnek, hogy ránk bízták a gyermekeiket. Találkozzunk jövőre is!

Földi Mária szociálpedagógus

Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.