Felhívás!

Rajtunk múlik

Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe. Azé a közösségé, amelyet a bűneink alól való feloldozást és megváltást elhozó Názáreti Jézus születése után 2020 esztendővel is a hit és istentagadás, remény és kétségbeesés, áldozatkészség és önzés közötti ingadozás jellemez. Lehet-e ennél nagyobb bánata a minket saját képére teremtő Atyának?

Ő hibázott-e vajon? – tevődhet fel a marcangoló kérdés mindazokban, akik megdöbbenve észlelik és követik az emberi faj aggasztó méreteket öltő, környezetromboló és önpusztító tevékenységét. Ő tehető-e felelőssé, amiért szembefordultunk a természet örökérvényű törvényeivel, és ezáltal nem csak Vele, hanem saját magunkkal is? Ő tévedett-e megalkotásunk közben, hogy pénzsóvár és élvezethajhász, öntelt és fennhéjázó, gátlástalan és erkölcstelen teremtményekké váltunk?

A válasz ezekre csak egy határozott nem lehet. Az Úr ugyanis szándékosan formált saját akarattal rendelkező élőlényekké. Olyanokká, akik társai lehetnek isteni magányában. Ebből a meggondolásból ruházott fel tudattal és lélekkel minket. Így jót és rosszat egyaránt cselekedhetünk. Választásunkért azonban minket terhel a felelősség, és cselekedeteinknek a következménye is.

Szükség volt tehát Jézus eljövetelére, hogy valaki gyújtson végre világosságot önteltségtől és gőgtől elborult elménkben. Hogy valaki lopja be a szeretet lángját a gyűlölet és irigység mételyétől megfertőzött lelkünkbe. Mi viszont a kezdeti lelkesedés után megtagadtuk és elfordultunk tőle. Bántalmaztuk és keresztre feszítettük, ezzel magunk fölött is kimondván az ítéletet. Kínhalála azonban nem volt hiábavaló, mert ezáltal megteremtette számunkra a mindenkori újrakezdés lehetőségét.

Erre emlékezzünk a földi létből való távozásának ezen a különös, senki által még meg nem tapasztalt évfordulóján. Most, amikor egy láthatatlan, de jól érzékelhető ellenség megálljt parancsolt nekünk a mindennapi rohanásban, és otthon ülésre kényszerít. És döbbenjünk rá végre, hogy rossz, a megsemmisülésünk felé vezető útra tévedtünk, de választhatjuk a jót is. Rajtunk múlik.

Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.

Hozzászólások