Felhívás!

Hátrányos megkülönböztetés

A Legfelsőbb Semmítőszék és Ítélőtábla, kedden meghozott határozatában jóváhagyta és ezzel jogerőre emelte a Marosvásárhelyi Fellebbviteli Bíróság alapfokú ítéletét, amely elrendelte a helyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum újraalakítását lehetővé tevő miniszteri rendelet hatályon kívül helyezését. Ennek ténye pedig óhatatlanul a ferencesek által 1525-ben már működtetett, a jezsuiták jóvoltából rendeltetését 1702-től az 1948-as államosításáig megint ellátó, 2014-ben és 2018-ban ismételten elindított katolikus oktatási intézmény tevékenységének a kényszerbeszüntetését vonja maga után.

A Legfelsőbb Semmítőszék és Ítélőtábla honlapján közzétett verdikt indoklása még nem ismert ugyan, a nyilvánosságra hozatala azonban elkerülhetetlen. A történtek ismeretében viszont ennek hiányában is felelősségteljesen kijelenthető, hogy bármi álljon majd abban, nélkülözni fogja a megalapozottságot.

Ugyanakkor semmibe veszi és lábbal tiporja az ország alkotmányát, ami kimondja: „Az állam elismeri és biztosítja a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek jogát az etnikai, kulturális, nyelvi és vallási identitásuk megőrzéséhez, fejlesztéséhez és kifejezéséhez” (6. szakasz/1).
„Garantált a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek joga anyanyelvük tanulásához és a jog ahhoz, hogy ezen a nyelven oktathassák őket; e jogok gyakorlásának a módozatait törvénnyel állapítják meg” (32. szakasz/1).
„Az állam biztosítja a vallási oktatás szabadságát, minden egyes vallásfelekezet sajátos követelményei szerint. Az állami iskolákban a vallási oktatást a törvény útján szervezik meg és garantálják” (32. szakasz/3).

Folytatódik tehát az elemi, gimnáziumi és líceumi osztályokban jelenleg 485 tanulót okító iskola kálváriája, melynek legfőbb oka az, hogy magyar, és a kapuit Marosvásárhelyen nyitotta meg. Ezt teljesen egyértelmű, hiszen a megsemmisített miniszteri rendeletnek a Temesváron létrehozandó ortodox iskolára vonatkozó része továbbra is érvényben maradt. És folytatódik a körmönfont módon jogi csűrés-csavarás mögé bújtatott, az élet minden területén megnyilvánuló jogfosztottságunk is. Éppen ezért a politikai pártjaink legfontosabb feladata és kötelessége az, hogy ennek véget vessenek. <<

Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.