Felhívás!

A valódi gyűlölködőkről

A Facebook kapcsán szokták emlegetni, hogy mindenki kialakítja a maga véleménybuborékát, amiből kizárja azokat, akik alapvető kérdésekben másként gondolnak. Így aztán naponta megerősítést nyerhet az ember saját meggyőződése, világképe, értékrendje. Érdemes azonban belegondolni abba, hogy ez a Facebookon kívüli világra is igaz. Vannak nyilván kivételek, akik örömüket lelik a véleményütköztetésben, bármiről is legyen szó, mert a disputa számukra öncél. De a többség, aki hisz bizonyos alapvető értékekben, nem szívesen tart fenn kapcsolatot olyanokkal, akik azokat az értékeket minden erejükkel igyekeznek sárba tiporni.

Szüleimnek és nagyszüleimnek köszönhetem, hogy világnézeti eszmélésem, azaz kamaszkorom óta értékrendem középpontjában a keresztény erkölcs, a család és a nemzet áll. Ezek az alapvető társadalmi értékek permanens támadás alatt állnak évtizedek óta.

A ’90-es évek első felében, azon az alapon, hogy tudni kell, mit mond az ellenfél, rendszeresen olvastam azokat a sajtóorgánumokat, melyekben az Antall József vezette nemzeti kormány bírálata ürügyén a magyarságot és a nemzeti értékrendet gyalázták magukat balra soroló szerzők. Egy idő után kénytelen voltam rájönni, hogy a befektetett idő nem áll arányban a remélt haszonnal. Fokozatosan leszoktam a másik oldal propagandájának fogyasztásáról, és már jó ideje csak azokra a szövegekre figyelek oda, melyek valamilyen okból elém kerülnek.

Mint most T. Szabó Csaba írására, melynek előtörténete is van. Kulcsár Árpád, a Transindex volt főszerkesztője „szennynek” nevezve minap megjelent jegyzetemet, hiányolta a szerinte benne foglalt „homofóbiától” való kollektív elhatárolódást, a MURE hivatalból való eljárását. Nosza, akadt is néhány hasonszőrű szövegértelmezési készséggel szerényen megáldott figura, aki igyekezett meglelni a megoldást.

Molnár György azon meglátását fogalmazta meg, hogy el kell árasztani a Székely Hírmondót tiltakozó olvasói levelekkel és faxokkal, sebtében írt is egyet, melyben gyűlöletkeltéssel és összeesküvés-elméletek forgalmazásával vádolt meg. T. Szabó megígérte, hogy válaszcikket ír, s egyben jelezte, hogy egy általam nem ismert hölgy már foglalkozott, „ezzel az őrülttel”, azaz velem.

Nos, hát igen, ennyire telik tőlük privát körben, egymás között. „Szenny”, „őrült”, MURE Etikai Bizottság, Diszkrimináció-ellenes Tanács, levéláradat. Lássuk hát T. Szabó írását, melyet szerkesztőségünknek azzal küldött el, hogy közöljük „mielőtt jelentenék a cikket a MURE-nél és a Diszkrimináció-ellenes tanácsnál.”

Olvasva mocskolódásukat, Korniss Mihály juthat eszünkbe, aki egy őszinte pillanatában leírta sokat idézett vallomását: „Mi, liberálisok pedig képtelenek vagyunk kimondani, amit szerintem valójában érzünk, hogy ti. mi még sokkal jobban gyűlölünk titeket, mint ti minket.” Igen: ők azok, akik gyűlölnek, akik minden eszközzel egyeduralkodóvá tennék a maguk téveszméit. Ők a valódi gyűlölködők, akik „IFA platóra” hánynák vasvillával a másik tábor híveit (Bőtös Botond), akik szerint a másik oldal újságíróit nemre való tekintet nélkül meg kell erőszakolni (Hont András), akik szerint a nemzeti tábor szavazói „patkányok” (Bangóné), vagy „agyhalottak” (Kerpel-Fronius Gábor, a Momentum főpolgármester-jelöltje ezt az egész országról írta egyébként, mert a magyarok mertek a horvátoknak drukkolni a tavalyi világbajnokságon a francia színekben játszó csapat ellen); a csíksomlyói búcsú egyiküknek „franchise rendszerben működő vándorcirkusz” (Parászka Boróka), másikuknak a „gyűlölet és tudatlanság három napja” (Konok Péter). A sor sajnos folytatható köteteken keresztül.

A csíksomlyói búcsú egyiküknek „franchise rendszerben működő vándorcirkusz

A Hírmondó T. Szabó hadoválásának közlése mellett döntött, amivel alkalmat adott arra, hogy néhány fontos kérdésben kifejthessem részletesen a véleményem. S ha netán valakit zavarna, hogy valamivel terjedelmesebb vagyok, mint T. Szabó, jelezném, hogy ő is háromszoros terjedelemben reagált írásomra – ezt a szorzót jómagam igyekszem lejjebb nyomni.

Az, hogy (bárkire hivatkozva) a magyarországi kormányzatot „újfasisztának” nevezi, beárazza a szerzőt, jó alacsonyan. Ennél olcsóbb, gondolatszegényebb és alaptalanabb jelzőt nehéz lett volna találni.

Ezután már azon sem csodálkozhatunk, hogy a realitásoktól elszakadt tollforgató azt a tényt, hogy említett írásom megjelenhetett egyáltalán, annak tulajdonítja, hogy a magyar kormány propagandistáinak „gyűlöletbeszéde” „begyűrűzött” Erdélybe, és az erdélyi sajtó „szervilis” és „kiszolgáltatott”.

Nos, itt hadd álljunk meg egy percre, mert T. Szabónak sikerült megfogni szarva közt a tőgyét. Gyűlöletkeltés-mentes, a valóságot leíró, tárgyszerűségre s nem annak látszatára törekvő véleménycikkeim 1990 óta jelennek meg különböző erdélyi és anyaországi sajtóorgánumokban, rendszerfüggetlenül. A Fidesz még az SZDSZ szövetségese volt, amikor féltucatnyi orgánum közölte már eszmefuttatásaimat. A Székely Hírmondónak idestova húsz éve vagyok munkatársa, azóta volt egy nyolcéves Medgyessy–Gyurcsány–Bajnai-korszak is, de ez nem befolyásolta sem ennél, sem más lapnál a státuszomat, s a szókimondásomat sem. Azért jelenhetnek meg hétről hétre írásaim ebben a napilapban, mert a szerkesztőséget nem érintette korunk devianciakultusza, ami sajnos egy jobb sorsra érdemes ideológia fő attrakciója lett.

Az történt ugyanis, hogy a második világháború után a liberalizmus Európában aktuális és érvényes mondanivaló, más szóval program nélkül maradt: legfőbb célkitűzései (ember és polgár jogai, az államhatalom korlátozása, sajtó-, vélemény-, szólásszabadság, lelkiismereti és vallásszabadság stb.) alkotmányszinten került rögzítésre a kommunizmus által nem érintett államokban. A liberalizmus pedig a devianciakultuszban mára odáig jutott, hogy hirdetői életképes, de még meg nem született csecsemők legyilkolásának legalizálásáért, az állatokkal való közösülés és a vérfertőzés törvényesítéséért küzdenek, s nem mellesleg a homoszexualitást teljes apparátusokkal igyekeznek normalitásként elfogadtatni.

De úgy küzdenek – a józan észt megtaposva – a bűnözők jogaiért is, hogy a halálbüntetés betiltása után lassan a tényleges életfogytiglant is eltörölni igyekeznek, rászabadítva a társadalomra többszörös gyilkosokat, az emberi jogok zászlaját magasba emelve. Csak tudnám, hol vannak a meggyilkoltak emberi jogai ebben a képletben? Manapság emberi joggá akarják emelni a migrációt is, nem törődve azzal, hogy 2015 óta az érintett településeken egekbe szökött a bűnözés, és minden napra akad egy szörnyű hír (késelés, csoportos nemi erőszak, nem ritkán fiatalkorúak ellen, vonat alá lökés, lefejezés, megkövezés), amit az általuk uralt sajtó valahogy nem tudott eltussolni.

T. Szabó Csaba hiányolja az általam alkalmazott közhasználatú fogalmak (pl. „érzékenyítés”) mögül a jegyzetapparátust, esettanulmányokat, statisztikákat. Mintha nem akarná látni, hogy egy 2200 karakteres jegyzet nem egy doktori disszertáció. Látszik, hogy vagy fogalma sincs az újságírói szakmáról, vagy úgy tesz, mintha nem lenne fogalma, hogy kifogásolhasson valamit, amit egyébként nem lenne oka kifogásolni.

Hadd idézzem ideológiai elfogultságtól csepegő szövegét: (BZSA) „devianciának nevezi a homoszexualitást, jó Bayer Zsolt-követőként, szembemenve a tudomány (biológia, pszichológia, szociológia) minden eddigi eredményével”. Hogy tudomány álcája alatt ki mit próbál ma eladni, azzal engedelmükkel nem foglalkoznék, tekintve, hogy ma derékba törnek professzor- és diák-karriereket, mert egyesek le merik még írni azt a tényt, hogy két nem létezik, férfi és nő, vagy hogy léteznek biológiai különbségek férfiak és nők között.

Az pedig, hogy a homoszexualitás deviancia, minden ember képes belátni, akibe a Fennvaló beleoltotta gondolkodás képességének szikráját. Ugyanis, ha a homoszexualitás lenne a norma, az emberiség kipusztulna. Ez ennyire egyszerű. Egy szaporodásképtelen egyed deviáns, ez a természet törvénye, akármit is mondjanak a 438.853 társadalmi nem létezésének hirdetői.

A politika terére evezve azt írja T. Szabó, hogy „Jobbik-gyűlöletem” „patologikussá vált”, és hogy ebben „közismert személyes csalódásom több éves traumáját externalizálom”. A Jobbikban való csalódás nem elsősorban az enyém, hanem minden nemzetben gondolkodó és egyáltalában gondolkodó Jobbik-szavazóé. Nem véletlenül csökkent le a párt támogatottsága 20%-ról 6,5%-ra. A magyar nemzeti érdekek és értékek képviseletének a Jobbiknál többet egyetlen politikai erő sem ártott. Mert a Jobbik a nemzeti táboron belül fordított szembe embereket hamis propagandájával, mely szerint a nemzetépítő Orbán nagyobb veszély, mint a nemzetek megszüntetésére nyíltan törekvő Soros. S ami még nagyobb bűn: a magyar fiatalság politikai szocializálásának lehetőségét engedte át az Új-SZDSZ-nek, a mélyen nemzetellenes Momentumnak. Szó sincs „traumáról”, meg „patológiáról”, ez csak a szerző kitalációja, a Jobbikkal szembeni józan és tényszerű bírálatom gyenge diszkreditálási kísérlete.

Legsúlyosabb rágalma T. Szabónak az, hogy írásom gyűlöletet keltene a homoszexuálisok ellen. Erről szó sincs. A szánalom nem gyűlölet, és a tények megállapítása sem az. Amennyire vérlázítónak tartom azt, hogy egyes államokban elvehetik a gyermekét annak, aki nem neveli utódját a „politikai korrektségnek” nevezett véleménydiktatúra kánonja szerint, annyira felháborítónak tartom azt is, hogy számos iszlám államban halállal büntetik ezt a devianciát. S természetesen azt is helytelenítem, ha egyáltalában büntetnek bármit, amit két felnőtt ember saját elhatározásából egymással tesz, addig, amíg egymásnak nem ártanak. A szexualitás nem közügy, annak a magánéletben a helye, az állam pedig ne avatkozzon a magánszférába.

A homoszexuálisokat hiba lenne összekeverni a homoszexuális lobbival, mely nyíltan törekszik a legkisebbek agyának befolyásolására e kérdésben, mely Conchita Wurstokat futtat, s melynek akciója volt a „magáncég”, a Coca-Cola homoszexualitást népszerűsítő plakátkampánya is. A homoszexualitás genetikai kódoltságú-e, azt egyelőre nem tudjuk, de azt igen, hogy e hajlam sokak esetében fejleszthető vagy elnyomható. Ha divatot csinálunk belőle, aligha teszünk jót bárkinek. Istennek hála, Közép- és Kelet-Európában sokan gondoljuk azt – meg merem kockáztatni, hogy az elsöprő többség, a normalitás –, hogy nem akarunk óvódás korú gyermekeink kezébe olyan mesekönyvet adni, ahol két királyfi talál egymásra, és nem szeretnénk, ha transzvesztiták „érzékenyítenék” a világra épp csak rácsodálkozó apróságokat.

Végül hadd jelezzem: a liberalizmus több ponton is kifordult önmagából. Azon ideológia hívei, melynek egyik apostola, John Stuart Mill oly cáfolhatatlanul és koherensen érvelt a vélemény szabadsága mellett, most lecsapnának mindenkire, aki mást gondol a világról és a végső értékekről, mint ők. Nem kivétel ez alól T. Szabó sem, aki a Diszkrimináció-ellenes Tanáccsal fenyegetőzik. Nos, ez a különbség a liberális értékek nagy részét (minden ember egyenlő méltósága, férfi–nő-egyenlőség, említett szabadságjogok) komolyan vevő nemzeti konzervatívok és a mai új-liberálisok között.

A vak is látja, ők a valódi gyűlölködők, ők zárják börtönbe a másként gondolkodókat, ők veszik el a gyerekeket azoktól, akik más értékrend szerint nevelik őket. Nekünk, az egyéni szabadságot kiemelt értéknek tartó nemzeti konzervatívoknak eszünkbe sem jutna, hogy ok nélkül „újfasizmust”, „gyűlöletkeltés” kiáltsunk, s az államhatalmat hívjuk segítségül egy értékrendi vitában.

Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.

Hozzászólások
 • User
  Dátum: 2019. augusztus 23., 8:32
  ÉRTÉKELÉS: 19

  Aki saját embertársairól úgy nyilatkozik, hogy “egy szaporodásképtelen egyed deviáns, ez a természet törvénye, akármit is mondjanak a 438.853 társadalmi nem létezésének hirdetői”, az nem érdemel sajtót és nem érdemli meg, hogy embernek nevezzék. Egy ilyen aljas, homofób, ember-ellenes förmedvényt Erdélyben lehozni egyértelműen jelzi a NER legmélyebb és legolcsóbb fasiszta propagandájának terjedését. Mi ebből nem kérünk és harcolni fogunk ellene. Ez tény.

  • User
   Dátum: 2019. augusztus 23., 13:55
   ÉRTÉKELÉS: 2

   A gond az, hogy “szaporodásképtelen egyedek” a meddő nők és steril férfiak, a rengeteg ember, akinek rákos vagy más betegségek miatt (és nem homoszexuális “devianciából”) nem lehet saját gyereke. Ők is mind deviánsok, gondolom. Nyilván az elvakult Borbély ebbe nem gondolt bele. És abba sem, hogy a melegek nem szaporodásképtelen egyedek, hiszen egy egészséges férfi vagy nő tudna szaporodni 😉 gondolom valami olyasmi akart írni, hogy “szaporodásképtelen PÁROK” (és nem egyedek).

 • User
  Dátum: 2019. augusztus 23., 9:43
  ÉRTÉKELÉS: 25

  Kedves Zsolt. Hogy másképp látjuk a világot, nem újdonság. De,hogy a liberálisokat a vérfertőzés törvényesítőikent szándékozó, állatokkal való közösülés támogatóikként jellemezd,több mint rágalom. Igen, Zsolt,a jóérzésnek és az írott szónak is vannak határai. Eckstein Kovács Péter

 • User
  Dátum: 2019. augusztus 23., 10:35
  ÉRTÉKELÉS: 7

  Én se gyűlölöm a cikkírót, csak szánalmat érzek iránta. Az a baj, hogy sokakban viszont kigyúl a gyűlölet lángja, amikor hasonló cikkeket olvasnak.

 • User
  Dátum: 2019. augusztus 23., 11:50
  ÉRTÉKELÉS: 3

  ” Azt mondja “A szexualitás nem közügy, annak a magánéletben a helye”. Ez rendben is van és érvényes úgy hetero- mint homoszexualis emberek esetében, de az érzelem, az egymás íránti elkötelezettség, két ember együttélésbôl fakadó jogok ugyan úgy törvényes elismersben kell, hogy részesüljenek hetero és meleg párok esetében egyaránt. Leszûkíteni a homoszexualistást csak a szexre, ez így nem állja meg a helyét. Ostorozza a liberalizmus de elismeri, milyen hasznos, humán változásokat eredményezet (ember és polgár jogai ideérteve a nôk egyenjoguságát, az államhatalom korlátozása, sajtó-, vélemény-, szólásszabadság, lelkiismereti és vallásszabadság). Ha az olyan kripto-kozervatívok mint ma Ön és társai gátat szabhattak volna ezeknek a vívmányoknan, képzelheti milyen világban élnénnk.” Elôszerettel használja a “deviancia” szót, pedig azt csak eltérôt jelent, másmilyent.

  • User
   Dátum: 2019. augusztus 23., 22:59
   ÉRTÉKELÉS: -2

   Ahogy látom, ez a puritán fehérnép a szexualitás nagy elméleti szakértője, de valahogy úgy tűnik, hogy BZSA-nak nem lenne ellenfél. Időpocsékolás lenne az írására – amelynek 90 %-a nem egyéb a magyar emberek mocskolásánál – válaszolnia. Kiderül belőle legelőször is, hogy vagy nem ismeri a nagybetűket, vagy elfelejtette, hogy a magyar nyelvben a mondatokat mindig nagybetűvel kezdik. Rögtön ezután kiderül a kárbament nagy népművelő további szavaiból az is, hogy mi a fő téma, amire épül az egész uszító förmedvény: hogy a magyarok bunkók, destruktívak, suttyók, de mindezekelőtt – szörnyűség, óóóó, NÁCIK! Ezzel szemben egy kisebb ódát zeng a románokról, akik, a nácifasiszta magyarokkal ellentétben jaj de jó arcccok. Én, BZSA helyében nem méltatnám válaszra eme hp írását, de hát ezt döntse el ő.

  • User
   Dátum: 2019. augusztus 24., 18:04
   ÉRTÉKELÉS: 4

   én nem vagyok kíváncsi rá.
   ha azt akartam volna, hogy válaszoljon, megszólítottam volna és elküldtem volna neki emailben – ahogy azt tenni szokás, amikor az ember valakivel vitázni szeretne; én viszont nem szándékozom vitázni szegénnyel, mert akkor bele kellene mennünk számára kellemetlen részletekbe (mint pl a klasszikus látens homoszexuális pszichoprofiljának elemzésébe). van baja elég, nem hiányzik neki az is, hogy még holmi félanalfabéta szexbloggerecske nyilvánosan megalázza. le tudja ő égetni magát segítség nélkül is.

   nekem csak az volt a lényeg, hogy azok, akiket piszkál, tudják, hogy nincsenek egyedül. amúgy meg semmi sem fekete-fehér. a világ nem csak melegekből és buzizókból áll. azok akik a Kinsey skálán valahol középen vannak, a saját lelkiismeretük és értékrendjük függvényében eldönthetik, hogy hallgatnak, mint sz*r a fűben, vagy felszólalnak az elnyomók ellen. ez az “újságíró” úgy gondolja, hogy a Kinsey skála melegebbik oldalán levők túl erősen lobbiznak. ha ez igazi is volna, az csak az ő meg a hozzá hasonlók hibája, mert nincs szükség kampányra ott, ahol minden rendben. ha az élni és élni hagyni természetes, magától értetődő és tiszteletben tartott emberi jog, nem kellenének hatalmas plakátok, pride felvonulások és a többi eszköz, amit jogosan és szükségből vet be az LMBTQXYZ ( 😉 ) közösség világszerte. szóval ha valamelyik buzizót zavarja valami, gondolkodjon el azon, hogy az mind miatta és neki készül, és minél hangosabban ellenkezik, annál sűrűbbek lesznek a kampányok, nagyobbak a plakátok és hosszabbak, hangosabbak, színesebbek a felvonulások.

   kívánom, hogy bzsa megtalálja a békét a lelkében, amit eddig úgy tűnik, rossz helyen keres.

   puritán szemét

  • User
   Dátum: 2019. augusztus 27., 11:51
   ÉRTÉKELÉS: 2

   Jó fej ez a nő, pontosabban okos – beleolvastam a (szex)blogbejegyzéseibe – néha nagyon rátapint a lényegre, de van, amikor irgalmatlanul elfut vele a ló, mint ebben a legutolsó bejegyzésében is. Olyan, mint az éretlen barack: fanyar és kemény. A legnagyobb hibája az, hogy a durvaságig menően intoleráns azokkal szemben, akik nem úgy gondolkodnak, mint ő. A sajátos, egyénieskedő – utalok itt a nagybetűk mellőzésére – és enyhén közönséges, nőhöz méltatlan stílusa inkább visszatetszést kelt az olvasóban. Sok élettapasztalatot kell még gyűjtenie és igen, mondjuk ki: sok megaláztatást el kell szenvednie még, hogy jobb emberré váljon.

 • User
  Dátum: 2019. augusztus 23., 12:00
  ÉRTÉKELÉS: 7

  Értelmes emberben nem gyúl ki gyűlölet lángja. Az értelmes ember olvas, mérlegel, aztán megint olvas. Ami nem teszik neki, azon átlapoz. Nem hisztizik, nem fenyegetőzik, nem agyarog.

 • User
  Dátum: 2019. augusztus 23., 12:41
  ÉRTÉKELÉS: -5

  “két ember együttélésbôl fakadó jogok ugyan úgy törvényes elismersben kell, hogy részesüljenek hetero és meleg párok esetében egyaránt”. Ugyan miért? A társadalmi hasznukat nézve is egyfomák? Vagy csak az egyén számít, a közösség nem?

  • User
   Dátum: 2019. augusztus 23., 13:24
   ÉRTÉKELÉS: 4

   Kellene vitatkoznunk talan Michelangelo, Foucault, Freddie Mercury tarsadalmi hasznosaagarol? 7,8 milliardan elunk a foldon. Az emberek többsege ugy mulik ki ebbol a vilagbol hogy szuk csaladjan kivul senki se hallott rola, nevet sem könyvek sem szellemi/ fizikai alkotas nem viszi tovabb. Tenyleg azt meri hinni hogy a heterok sokkal „hasznosabbak“ a tarsadalomnak? Tele van Erdely homofobokkal!

 • User
  Dátum: 2019. augusztus 23., 13:04
  ÉRTÉKELÉS: 3

  Egy ember társadalmi hasznát a szexualitásáról megítélni… Semmi haszna nem volt se Turingnak, se Mercurynak, se ezer egyéb “másnak”, de sok haszna volt a hetero Ceausescunak. Pl.

 • User
  Dátum: 2019. augusztus 24., 9:18
  ÉRTÉKELÉS: -2

  Nem arról van szó, hogy a homoszexuálisok ne tettek volna hozzá a tudományhoz, a művészetekhez, mint ahogy azt se lehet mondani, hogy ne lennének a heterókkal egyforma jogaik. Egyedül azt nem engedélyezi (sajnos már csak pár országban) a törvény, hogy hivatalos családot képezzenek az egyneműek. De hát a világ arrafelé tart, hogy hamarosan Romániában is szabad lesz. Majd a heterók gondoskodnak az emberi faj fennmaradásáról. Amíg lesznek.

 • User
  Dátum: 2019. augusztus 24., 16:18
  ÉRTÉKELÉS: 0

  Ne sz.rd össze magad, a kihalást nem a melegjogok okozzák. Neked hány gyereked van? Heteró barátaidnak mennyi? Túlnépesedés mellett mennyi kell még? Mi az optimális? Mikortól sok, mikortól kevés?

  • User
   Dátum: 2019. augusztus 25., 18:55
   ÉRTÉKELÉS: 8

   Nekem két gyerekem van, de elismerem, ez is kevés a fajfennmaradás szempontjából, inkább három kellene. Viszont a kettő éppen kettővel több annál, mint amennyit egy meleg pár produkálhat. Nekünk azért kellene legalább 3 gyereket felnevelnünk, hogy pótoljuk az általuk okozott kiesést is. Nincs is ezzel baj, örömmel tesszük, elvégre szolidaritást kell vállalnunk embertársainkkkal, de akkor ne akarják “szentesíteni” a családmodelljüket. Ez az egész vita lényege.

   • User
    Dátum: 2019. augusztus 29., 22:15
    ÉRTÉKELÉS: -6

    Meleg párnak simán lehet gyereke. Nem közös, de lehet. Béranya (férfi párok esetén), mesterséges megtermékenyítés (női pároknál). Csak úgy mondom.

 • User
  Dátum: 2019. augusztus 25., 12:33
  ÉRTÉKELÉS: 3

  Ez a lényeg: “A vak is látja, ők a valódi gyűlölködők, ők zárják börtönbe a másként gondolkodókat, ők veszik el a gyerekeket azoktól, akik más értékrend szerint nevelik őket. Nekünk, az egyéni szabadságot kiemelt értéknek tartó nemzeti konzervatívoknak eszünkbe sem jutna, hogy ok nélkül „újfasizmust”, „gyűlöletkeltés” kiáltsunk, s az államhatalmat hívjuk segítségül egy értékrendi vitában.”

 • User
  Dátum: 2019. augusztus 25., 18:46
  ÉRTÉKELÉS: 5

  Eckstein úr jobban tenné, ha nem játszaná meg az álszentet és a tudatlant. Miután sokáig Basescu zsoldjában állt, és ezért elmulasztotta elítélni annak magyarellenes kirohanásait, most ne szívja fel a vizet, ha valaki lerántja a leplet a neoliberalizmus igazi arcáról. Kizártnak tartom, hogy ne hallott volna arról, hogy egyes országokban a gyerekekkel folytatott szexuális élet legalizálását követelik, és ennek egyik élharcosa éppen Daniel Cohn-Bendit korábbi európai parlamenti képviselő, aki a 68-as párizsi diáklázadások egyik vezetője volt.

 • User
  Dátum: 2019. augusztus 25., 18:30
  ÉRTÉKELÉS: 5

  A puritán szemét hozzászólásából azt olvasom ki, hogy szerinte Borbély tulajdonképpen homoszexuális, csak nem tud róla. Jaj! Lehet, hogy én is???

  • User
   Dátum: 2019. augusztus 25., 22:56
   ÉRTÉKELÉS: -2

   Ki köll tölteni eztet a tesztet, ez megmongya hogy mi vagy. A 6 fokoztú kinsey-skálán. Kiderül belőle, hogy a bu…ságnak 5 fokozata van. :-DD

 • User
  Dátum: 2019. augusztus 25., 20:48
  ÉRTÉKELÉS: 5

  Borbély Zsolt Attilának tökéletesen igaza van.
  A szexualitás végső célja a fajfenntartás. A homoszexualitás ezért zsákutca. Ezt a keresztet lehet méltósággal, értékteremtő módon hordani, magánügyként kezelve a magánügyet. Ezzel nincs semmi baj. Az viszont üldözendő és megtorlandó, ha valaki közügynek hazudva a magánügyet a homoszexualitást és még egy rakás, a pszichiátria felségterületére tartozó személyiségzavart a normális szexuális vonzalommal egyenértékűnek, sőt, újabban felsőbbrendűnek propagál, “LMBTQ-közösségről” hazudozik, és ezzel nyíltan sárba tiporja az emberi méltóságot, kizárólag a beteges, torz, a normális emberekben undort keltő szexuális aberrációk megélésére redukálva le az egyénként sokszínű, sokféle elemből összeadótó személyes identitást. Ma az aberráció terrorizálja a normalitást, óvodákban, iskolákban terjeszti a mentális kórt. Ezt a propagandát tűzzel-vassal irtani kell.

  • User
   Dátum: 2019. augusztus 26., 10:31
   ÉRTÉKELÉS: 0

   Itt annyi náci gyűlt össze, aki “tűzzel, vassal” harcolna a “torz és beteg” szexuális kisebbségek ellen, hogy az embernek az az érzése, Székelyföld a 30-as évek nácizmusában fulldokol. Persze nem csodálkozok ezek, ott szexről beszélni is tabu. Le vannak maradva legalább száz évet.

   • User
    Dátum: 2019. augusztus 26., 11:40
    ÉRTÉKELÉS: 4

    Maga honnat tuggya, kedves béíró, hogy a homoxexualitás propagandálya ellen béíró kommentelők mind székejföldiek? Tám esmer közülik vaeggyet? Osztán meg ne keverjük essze jóje a szezont a fazonnal met sajnos nem es nácik de mifene összefüggés van a homokosságot utálók ésa nemzeti érzelmű emberek – a maga szóhasználatával nácik – között? Ha eztet nekem megmongya sőt tudományosan kifejti alátámasssza érvekkel meg megmagyaráz ok-okozati esszefüggéseket esetleg statisztikai adatokkal es szolgál erre vonatkozólag, akkor nnna! Akkor aszondom hogy maga 1 faszagyerek! De addig beírása csak süketelés és rosszindulatú feltételezés sőt sértés a székelyek felé az ön részéről. Esetleg egyúttal volna szíves megmagyarázni a nácizmus fogalmát es nekünk, bunkó bangó 100 évvel elmaradott székelyeknek? Kéretik nem a Wikipédia magyarázatát idézni, mert arra minden elmaradott székely rá tud keccinteni: a saját becses elképzelését szeretném olvasni. Remélem, nem kérek sokat!

 • User
  Dátum: 2019. augusztus 26., 9:56
  ÉRTÉKELÉS: -2

  Hogy mennyi szemetet összehordott itt ennek az írásnak a szele.
  Hiába, akinek elferdült a lelke az szivárványosnak képzeli a fehér színkeveréket éppen úgy, mint a színeket nem tartalmazó feketét is. Ez pedig oda juttatja őket, hogy se látnak, se hallanak, de érteni se értenek semmit, amit pedig józan emberi ésszel bárki fölfog, és természetesnek tart.
  A természet törvényei férfiakat és nőket, hímeket és nőstényeket hoztak össze, de vannak kétnemű giliszták és csigák is. El lehet menni közéjük. De akkor nem csodálkozzanak azon, hogy furcsán nézik őket.

 • User
  Dátum: 2019. augusztus 26., 11:00
  ÉRTÉKELÉS: -3

  Érdekes,hogy a NORMALITÁS a neo/ultralibsiknél fasizmus a deviancia pedig a normalitás rangjára van emelve!.Ugye E K Péter?Akkor mondja már valaki nagyokos ,hogyan marad majd fenn az emberi faj a neonormalitás által?Talán feltalálják az ember-keltetőket/inkubátorokat?

 • User
  Dátum: 2019. augusztus 29., 9:47
  ÉRTÉKELÉS: -3

  1981 – Az amerikai Nemzeti Közegészségügyi Központ közzétette, hogy a meleg férfiak körében egyre több tüdőgyulladáshoz hasonló és a kaposi-szarkóma tünetegyüttest mutató rosszindulatú daganatos megbetegedés fordult elő. Ezt az immunrendszert megtámadó betegséget, később szerzett immunhiányos tünetegyüttesnek azaz az angol rövidítése után AIDS-nek nevezték el.
  Tehát?

  • User
   Dátum: 2019. augusztus 29., 12:32
   ÉRTÉKELÉS: 1

   1981-es adatokat hoz fel, bizonyitani akarva pontosan mit is? Mit tud ön például a HIV viruról? tudja-e például, hogy Romániában 16.000 HIV fertőzött él, ezek 70% heteró? Tudja-e hogy ma a HIV-vel lehet élni szinte ugyanúgy mint egy egészséges embernek, hála a tudományos eredményeknek és a gyógyszeripar forradalmi találmányainak (antiretroviális terápia, PEP, PREP). Felfoghatatlan, hogy bizonyos emberek milyen szinten állnak…

 • User
  Dátum: 2019. augusztus 29., 15:14
  ÉRTÉKELÉS: 0

  Mit akarok bizonyítani? Hogy a betegséget először a melegeknél észlelték, ami sokat mond. Hogy van kezelés? Van. De méltánytalannak találom, hogy a becsületes, erkölcsös emberek adópénzéből, horribilis összegekből kezeljék azokat, akik förtelmes módon, egymás fenekében kotorászva fertőződtek meg. Nos, ezen a szinten vagyok, és ha valaki ezt nem tudja felfogni, sajnálom, de őszintén.

  • User
   Dátum: 2019. augusztus 29., 16:55
   ÉRTÉKELÉS: -1

   Maga azon túl, hogy hitleri elveket vall – amiért normális országban már rég bebörtönözték volna – tudatlan is. A HIV virust először Afrikában észlelték és kizárólag heterók között terjedt akik ugyebár a jó viktoriánus erkölcs példaképeiként feleségeiket úgy csalták, hogy kongói bordélyházakba jártak a 30-40-es években. Innen terjed tovább Kubába és érkezik meg New Yorkba a hetvenes években. A tudás hatalom. Olvasson, mielőtt a száján ilyen förtelemes, embertársai ellen szóló förmedvények kiomlanak.

   • User
    Dátum: 2019. augusztus 29., 20:19
    ÉRTÉKELÉS: 2

    Senkit nem börtönözhetnek be egy normális országban az elvei miatt. Az olyan országot, ahol ezt megtehetik, mindennek lehet nevezni, csak normálisnak nem. (Persze, ott, ahol a homoszexualitást normálisnak tekintik, ott minden egyéb aberrációt normálisnak tekinthetnek, ami egyébként nem normális). Azt viszont megmagyarázhatná az úr (vagy úrnő) ha mán ilyen tájékozott, hogy a HIV-vírus hogyan került át a majmokból a fehér emberbe.

 • User
  Dátum: 2019. augusztus 29., 19:31
  ÉRTÉKELÉS: 0

  Elképzelhető, hogy az afrikai négerek körében alakult ki a HIV-vírus (bár én úgy olvastam, hogy Haitiin), ami még egy ok arra, hogy mélységesen elítéljük azokat, akik a fehérek és feketék közti keveredést szorgalmazzák. Azt is olvastam viszont, hogy a halálos kórt egy Gaétan Dugas nevű homoszexuális kanadai légiutaskísérő, az úgynevezett zéró páciens hurcolta be az Egyesült Államokba. Olyat, hogy fehér hetero férfiak lennének felelősek a vírus megjelenéséért, sehol sem találtam az interneten.

  • User
   Dátum: 2019. szeptember 3., 21:15
   ÉRTÉKELÉS: -5

   Szóval a “fehér heteró férfi” a top? Van az ilyen kijelentéseket tevő emberekre egy kifejezés, csak nem jut eszembe, mert nehéz nem azok közül választani egyet, amik elsőre beugranak: náci, hímsovén, elmaradott/primitív. A legenyhébb, amire gondolni tudok, az a “vén”.
   De aztán elgondolkodom azon, hogy a bácsi életében nem találkozott egy fekete leszbikus nővel vagy bárki mással, aki nem fehér és nem heteró, s valószínűleg magyaron meg románon kívül sem sok más emberrel állt szoba, szóval neki annyiból all a világ. S ez rendben is van. Csak ne ossza az észt, na. Törölje ki az internetjét, s menjen inkább nyugdíjas klubba römizni. Vagy keressen rá a neuroplaszticitás fogalmára, s olvasson inkább hasznos tudományos cikkeket, ne az erdélyi “újságokat”.

   • User
    Dátum: 2019. szeptember 4., 22:36
    ÉRTÉKELÉS: 0

    Gyűlölködésében mán zagyvaságokat teccik írni, jóember vagy jóasszon! Ne lekrámozza itt nekünk a fekete leszbikus nőköt! Ha magának teccenek azok, hát fanyalodjon rá vaegyre, de nekünk nem kellenek. Öregek vagy vének lehetünk ugyan, de ízlésünk még azért van!

 • User
  Dátum: 2019. augusztus 30., 15:53
  ÉRTÉKELÉS: 4

  Meleg párnak simán lehet gyereke??? Ja, béranyával… Tehát csak kell egy nő. Nem úgy a nomálisabb, ha egyikük elveszi azt a nőt feleségül, s együtt nevelik a gyereket? Vagy ez már nem trendi? csak kérdezem…

  • User
   Dátum: 2019. augusztus 31., 11:37
   ÉRTÉKELÉS: 1

   Meleg pár a két nő is, ezt valahogy mindenki hajlamos elfelejteni. Mint ahogy azt is, hogy sok, nagyon sok hetero párnak se természetesen fogan a gyereke és van akik béranyát is igénybe vesznek.
   Sőt, sok egyedülálló anya is van, ilyen vagy olyan okok miatt. És hány olyan gyermek, akinek az apja nem az, aki neveli… Nem fekete-fehér a világ.

   • User
    Dátum: 2019. augusztus 31., 18:19
    ÉRTÉKELÉS: -3

    Meleg pár a két nő is, ezt valahogy mindenki hajlamos elfelejteni. Mint ahogy azt is, hogy sok, nagyon sok hetero párnak se természetesen fogan a gyereke és van akik béranyát is igénybe vesznek.
    Ezt a legelső alkalommal emlegettük és közzé tettük.(Lehet kivágták, mert nem találom). Most az a baj, hogy senkit nem érdekel valaki nemi beállítottsága (?), de amint a keresztény családminta ellen hőbörög, a szájára kell vágnunk .

 • User
  Dátum: 2019. augusztus 30., 15:08
  ÉRTÉKELÉS: -1

  Szívesen utánaolvasok, csak árulja már el, hol ír olyat, hogy fehér hetero féfiak lennének okolhatók a HIV-vírus megjelenéséért? Mert olyat, hogy a homoszexuálisoknál kezdődött, eleget találtam már.

  • User
   Dátum: 2019. augusztus 31., 11:00
   ÉRTÉKELÉS: 0

   Egyszerű keresés a HIV történetére megadja a választ. Angolul vagy magyarul. Röviden: a majomban levő vírus átkerült az emberekbe, valószínű azokon keresztül akik vadásztak rá és megették. Mindez Afrikában. Ezt terjedt el, Amerika felé valószínű Haitin keresztül, más felé másképp, pl. a ott uralkodó fehérek által. Amerikában először a homoszexuális férfiak és a drogosok között tűnt fel a HIV végső fázisában fellépő AIDS (akkor még nem ez volt a neve), mivel ezek között könnyebben terjed a vírus. De ez nem azt jelenti, hogy ők voltak csak fertőzöttek, csak annyit, hogy nagyobb veszélynek voltak kitéve. De ugyanúgy veszélyeztetett volt bárki, aki vért kapott. Romániában a gyerekek nagy része így fertőződött meg, és egyes ismert emberek szintén, mint az író Isaac Asimov.
   A légi kísérő zéró páciens elvét is cáfolták, mert a vírus más törzseit is kimutatták más emberekben, ugyanabban az időben. Sőt, valószínű már a 60-as években jelent volt az országban, csak akkor még nem azonosították, ugyanis a fő tüneteket más, egyébként ritka betegségek okozzák, több hasonló eset kellett, míg rájöttek, miért jelennek meg az egyébként ritka betegségek gyakrabban.
   Vagyis igen, feketékben jelent meg először, egyszerűen mert ők éltek olyan helyen, ahol a vírus eredetileg jelen volt. De ezek heterok voltak. A homoszexuálisak között terjed jobban, mert a védekezés nélküli anális szexnél nagyobb a valószínűsége sérülések szerzésének és ezáltal a vírus vérbe kerülésének. Mindez távolról se jelenti azt, hogy a HIV a homokos férfiak között fejlődött ki.