Felhívás!

Te vagy a mi pajzsunk

Te vagy a mi pajzsunk Kultúra

Mily kedvesek a te hajlékaid, ó Seregek URA! Sóvárog, sőt eleped a lelkem az ÚR udvarai után. Testem és lelkem ujjongva kiált az élő Istenhez. Még a veréb is talál házat, és a fecske is fészket, ahova fiókáit helyezi oltáraidnál, Seregek URa, királyom és Istenem! Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged!  Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol. Ha a Siralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt, az őszi eső is elárasztja áldásával. Újult erővel haladnak, és megjelennek Istennél a Sionon. URam, Seregek Istene, hallgasd meg imádságomat! Figyelj rám, Jákób Istene!  Istenünk, pajzsunk, nézz ránk, tekints fölkented személyére!

(Zsolt. 84, 2-10)

Urunk, Istenünk, hálát adunk minden alkalomért, amikor a templomba mehettünk. Hálát adunk, hogy most már látjuk, milyen nagy ajándék volt, amikor közeledben s testvéreinkkel együtt elcsendesedhetett a mi lelkünk. Boldogok lehetünk, hogy a te nagy templomod ez az egész világ, még akkor is, ha most úgy tűnik, sötét van. De te elküldted a Világ Világosságát, aki megtanította nekünk, hogy hogy kell a sötétben is boldogulni.

Követni kell az utat, amelyet mutatsz fényeddel. Hálát adunk, hogy te vagy a mi erőnk, s így keresztülmehetünk a siralom völgyén is. Látjuk, Urunk a naponta növekvő nyomorúságot és pusztulást, és megretten a lelkünk, de azt is látjuk, hogy nem hagysz magunkra, s amikor lejár a veszedelem, megtapasztalhatjuk majd, hogy miként fakadnak források a kezed nyomán, a szavad hogyan hoz újrakezdést és gyógyulást.

Hálát adunk, hogy a felkelő nap minden reggel emlékeztet minket arra, hogy nem hagytál magunkra, velünk vagy ebben az embertelen küzdelemben. Ott vagy a betegágyaknál, a tehetetlen hozzátartozók mellett, az orvosokkal, az ápolókkal és mindenkivel, aki ezekben a napokban embertársaiért szolgál, dolgozik. Mert te vagy a mi pajzsunk, biztos védelem a nyomorúság idején.

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, szereteted s Szentlelked ereje maradjon velünk! Ámen.

Dénes Katinka református lelkipásztor

Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.