Felhívás!

Erőt kell felmutatni!

Erőt kell felmutatni! Kultúra

A sepsiszentgyörgyi Turul téren kedd délelőtt immár hetedik alkalommal tartották meg a székely szabadság napját. Némi ürömöt lopott az együttlét örömébe, hogy a koronavírus terjedését megakadályozandó hatósági intézkedések következtében, a marosvásárhelyi megemlékezés és autonómiát követelő felvonulás ezúttal elmaradt.

A hősies múltból jövőépítéshez erőt merítő, és a követendő irányt is kijelölő ünnepségen, a Szózat felcsendülése és elhangzása után elsőként Gazda Zoltán, a szervező Sepsiszéki Székely Nemzeti Tanács elnöke szólt, a járványveszély és zord időjárás ellenére is összeverődött több száz fős tömeghez. Történelmi visszatekintéssel indított beszédében, a Nemzeti Régiók létét elismertetni hivatott polgári kezdeményezés támogatásához szükséges egymillió aláírás május 7-ig való összegyűjtését jelölte meg a jelen kihívásai legfontosabbikának. Sérelmeink közül az úzvölgyi temetőfoglalást, és a kézdivásárhelyi Beke István, valamint Szőcs Zoltán meghurcolását és bebörtönzését említette, mindkét esetben jogorvoslatot követelvén. Ez azonban szerinte csak akkor érhető el, ha együtt és erőteljesen mozdulunk ennek érdekében. És addig székely szabadság sem lesz, „amíg lehajtott fejjel, sorsunkba beletörődve kullogunk az utcán.” Ugyanis „nem csak forradalmárokra, hanem forradalmi népre is szükségünk van, hogy elérjük célunkat.” Amennyiben pedig a „soraink nem sokasodnak, a hatalom fel fog falni.” Ha közömbösek maradunk „mi is besegítünk akaratuk megvalósításába, a székelység, az erdélyi magyarság elűzésébe, felszámolásába. Erőt kell hát felmutatnunk, és ehhez a most zajló aláírásgyűjtés jó alkalmat kínál.”

A továbbiakban az alig négyesztendős Benkő Magor Árpád ajkairól röppent fel tisztán csengő gyermeki hangon, az Örökségünk című dal, örömkönnyeket csalván a szemekbe és reményt keltvén szívekben. 

A rendezvény fő szónoka ezúttal Pénzes Lóránd, a Székely Mikó Kollégium történelem szakos tanára volt. Visszatekintésében felidézte az 1848-49-es szabadságharc leverését követő, Kossuth által kezdeményezett Habsburg-ellenes mozgalom fontosabb mozzanatait. Ugyanakkor rámutatott, hogy véres megtorlásba torkolló elbukásának okai a nemzetközi támogatás, pénz, tömegbázis és hadsereg hiányában, illetve egy szégyenletes árulásban keresendők. Végezetül Márton Áron püspök örökérvényű szavait idézve kijelentette, hogy „minden nép annyit ér, amennyi értéket saját magából ki tud termelni.” Ezért „szülőföldünk szeretetével, feladataink elvégzésével, nemzetiségünk helyes megélésével értékteremtővé kell válnunk.” 

A Székely Nemzeti Tanács által ez alkalomból megfogalmazott, és Románia kormányának, valamint államfőjének címzett, majd Kovászna megye prefektusához eljuttatott kiáltványt Ferencz Csaba, a szervezet kommunikációs alelnöke olvasta fel, és közfelkiáltással hagyták jóvá (ezt holnapi számunkban közöljük – szerk.). 

A mindvégig méltóságteljes ünnepség ft. Dávid György római katolikus plébános alkalomhoz illő fohászával, koszorúzással és himnuszaink közös eléneklésével ért véget. Emelkedett hangulata megteremtéséhez a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Jakab Árpád vezette férfidalárdájának a fellépése is hathatósan hozzájárult. 

Március 10-e a székely szabadság napja, és ezen a napon mi, székelyek itthon és szerte a világban, a jog és a demokrácia útját járva, egyhangúan és ismételten nyilvánítjuk ki akaratunkat: követeljük Székelyföld területi autonómiáját! A székely szabadság napjának üzenete: ez a nap nemcsak a mártírjainkra való emlékezés, de ismételten a jogkövetelés napja is. Szeretném kihangsúlyozni, hogy Székelyföld területi autonómiája nem sérti Románia területi egységét és állami szuverenitását, nem sérti a Székelyföldön élő román és más nemzetiségű polgárok érdekeit, sem Románia alkotmányát!

Amikor Románia csatlakozott az Európa Tanácshoz, egyoldalú kötelezettséget vállalt a Tanács 1201/1993. számú ajánlásának teljesítésére, amely ezáltal kötelező érvényűvé vált. Az eltelt negyed század során Románia ezt a kötelezettségvállalását nem teljesítette, az ezzel kapcsolatos párbeszédet hatóságai elutasították.

Követeljük, hogy a kormány kezdjen párbeszédet Székelyföld státuszáról a székely nép legitim képviselőivel. Teljes és tényleges szabadságot és egyenlőséget akarunk Székelyföld minden lakosának!

Autonómiát Székelyföldnek, szabadságot a székely népnek!

(Kulcsár-Terza József parlamenti képviselő napirend előtti felszólalásának szövegéből, amely március 10-én hangzott el a képviselőház plénumában)

Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.