Felhívás!

Drakula fészke Erdélyben (10.) – IV. Rémtettek és feleségek (III.)

Sok régi és új keletű mese, mendemonda létezik a törcsvári kastélyról. Zsigmond Enikő geológus, földrajzi, turisztikai szakíró azt vizsgálja, mi az igazság, és mi a mese a történetében.

(folytatás korábbi számunkból)

Kapcsolatuk Katharina Siegellel 20 évig, Vlad haláláig tartott, miközben öt gyerekük született: Vladislav (1456), Catherina (1459), Christian (1461), Hanna (1463) és Sigismund (1468). A fejedelem feleségül akarta venni szerelmét, ezért írásban fordult II. Pius pápához első házassága felbontása érdekében. Próbálkozása nem járt sikerrel.

Kettejük törvénytelen idillje nagy visszatetszést váltott ki a konzervatív, merev erkölcsű szász közösségben. Különösen azok váltak Vlad ellenségeivé, akik Katharinát szerették volna nőül venni, de minden alkalommal kosarat kaptak. Három kérő igen előkelő és befolyásos családból származott, akik szerették volna Vladot eltenni láb alól. Nem kizárt, hogy a lázongó bojárok némelyikét ők bujtogatták, és terjesztettek róla minden rémmesét.

A vajda és kedvese kapcsolata nem volt mentes a nagy jelenetektől. Néha Katharina iránt érzett szerelme dühös féltékenységi rohamokban nyilvánult meg. Ilyenkor vadul csapkodott kardjával, egyszer még egy papot is megsebesített. A szóbeszéd szerint a bertalanfalvi vérengzéskor, Katharina pellengérre állítása idején, sikerült megmentenie asszonyának egyik hajfonatát, amit aztán szent ereklyeként tartogatott (fétisizmus?). Egy alkalommal Katharina abban a szekrényben rakosgatott, ahová ura a copfot eldugta. Vlad annyira dühbe gurult miatta, hogy elverte kedvesét.

Katharina Vlad halálakor csak 39 éves volt, de férjhez soha nem ment. Visszaköltözött gyerekkora színhelyére, a mallersdorfi kolostorba, ott élte le hátralévő éveit. Vlad minden gyermekéről gondoskodott, házakat és földeket hagyva rájuk. Ugyanígy gondoskodott szeretőiről is, akikkel Katharina előtt ismerkedett meg, mint a segesvári Ursula, a besztercei Erika és a nagyszebeni Lise. Mindeniket gazdagon kiházasította.
Amint Drakula kétes népszerűsége egyre nagyobbra nőtt, úgy helyeztek el a krónikások egy-egy gyereket a családfáján, amely napjainkra igencsak kilombosodott. Binder Pál történész szerint, egyik unokája, Vladislav, magyarosan Drakulya László Mezőbándon élt. 1535-ben benősült a czegei Wass családba, így nem kizárt, hogy Wass Albert írónk felmenői között ott találjuk Drakulát is. Drakulya Lászlóné, Wass Anna valós létezését viszont nem igazolják a család okiratai. És mivel a Wass család rokonságban állt a Rhédeyekkel is, így összekötő kapocsnak tekinthető III. Vlad és az angol királyi család között. A kérdés tisztázásához további kutatások szükségesek.
Az angol Károly herceg büszkén emlegeti ősei között Drakulát. Állítása valószínű igaz, de az sem kizárt, hogy csak a divatba jött vámpírgróf legendájának hódol. Sokkal inkább Erdélyhez köti Rhédey Claudia, erdőszentgyörgyi felmenője, aki bizonyítottan rokonságban áll az angol királyi családdal, lévén II. Erzsébet szépanyja. Ha a Rhédeyeknek valamelyes közük van Drakulához, akkor a herceg helyesen következtetett. Jó volna minden esetre egy időgép, hogy végre megtudhassuk az igazat Ţepeş–Drakuláról!
(folytatjuk)

Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.