Felhívás!

A különbözőségekből is tanulhatunk

A különbözőségekből is tanulhatunk Kultúra

A Székelyföld folyóiratban 2020-ban megjelent írásaiért díjazták tavaly a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár igazgatói tisztségét is ellátó Szonda Szabolcs költőt, műfordítót. Ennek kapcsán faggattuk idevágó munkásságáról.

Beszélgetőtársunk nem rejtette véka alá, hogy örömmel fogadta és nagyra értékeli az elismerést, mert a Székelyföld folyóiratban bő két évtized során közölt munkái okán messze földön híres, általa is nagyra becsült szerkesztőség részesítette ebben: egy olyan szellemi műhely, amelynek tagjaihoz a szakmai szálakon kívül immár személyes kötődés, mondhatni barátság is fűzi. Nyilván nem véletlenül, hanem sok tekintetben azonos az értékrendjük, gondolkodásmódjuk és megegyeznek a törekvéseik. Ezek egyike a kortárs román szerzők műveinek magyar nyelvre ültetésére, illetve megjelentetésére irányuló következetes igyekezet.

Felismerték, hogy kultúraközvetítő szerepüknél fogva a műfordításokra fontos, mondhatni nélkülözhetetlen feladat hárul a kölcsönös megismerésben. És amennyiben ez a folyamat nem erőltetve, hanem természetes módon és mindkét irányban zajlik, akkor hozzájárulhat a magyar-román közeledéshez. A közöttünk érzékelhető feszültség ugyanis a másik félre vonatkozó hiányos, felületes vagy hamis tényeken alapuló tudás okozta előítéletekre vezethető vissza. Egymás irodalmi műveinek elolvasása által viszont felfedezhetjük az ugyanabban a földrajzi térben együtt megélt történelmi idők tapasztalataiban gyökerező, mindkét fél irodalmában tükröződő rokon vonásokat. Rádöbbenhetünk, hogy több minden köt össze minket, mint amennyi elválaszt, és a meglévő különbözőségekből is tanulhatunk.

Megtudhattuk továbbá, hogy a műfordítás iránti érdeklődés a Bukaresti Tudományegyetem Hungarológia Tanszékén eltöltött diákévek hozadéka Szonda Szabolcs számára. Az általa remeknek nevezett tanári kar tagjait ugyanis nem a diákok nemzetisége, hanem hozzáállása és tudása érdekelte a román mellékszakon is. Így sikeresen irányították figyelmét a kortárs román szépirodalomra, amelynek alkotásait azóta is igyekszik megismertetni nemzettársaival. Ennek betudható, hogy már több mint harmincra tehető azon szerzők száma, akiknek egy vagy több írását, esetenként teljes kötetét lefordította és közzétette a kulturális sajtóban, kiadóknál. Simona Popescu bukaresti, Dan Lungu jászvásári írók, költők verskötetei és regényei után legutóbb néhai Alexandru Muşina brassói író-költő két könyvét tolmácsolta és jelentette meg magyarul egy kötetben.

Szonda Szabolcs jelenleg a jászvásári Florin Irimia rövid novellákból összeálló regényének magyar változatán dolgozik. Az 1976-ban született alkotó az 1989-es változás előtti és utáni korszak képét rajzolja meg saját élettörténetén keresztül. Az egyéni és társadalmi útkeresés, valamint felnőtté válás ábrázolásának könyve ez, stílusa, tematikája pedig saját bevallása szerint a fordítót is magával ragadta.

Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.