Felhívás!

Új évi köszöntés

Hálaadással és bizalommal fordulunk a mi teremtő és gondviselő Istenünkhöz, és nagy reménnyel imádkozunk hozzá. Szívünk és lelkünk imával van tele, és csak áldani tudjuk Isten szent nevét. Az elmúlt esztendő feszültséggel, félelemmel, bizonytalansággal teli időszaka után reménykedünk, hogy derűsebb napok, hónapok várnak ránk. Ilyen érzések között vesszük ajkunkra Atyánk szent nevét, és bizakodunk, hogy minden élethelyzetünkben gondviselő szeretete ölel körül minket. (…)

Életünket az Istennel és embertársainkkal való kapcsolat határozza meg. Az Istennel kötött szövetség biztosítja az élet kötéltáncához szükséges egyensúlyt. Az Úrral való kapcsolat segít a tisztánlátásban, hogy utunk legyen a felemelkedéshez és nem a lesüllyedéshez. Az embertársainkkal való felebaráti kapcsolat pedig békét, nyugalmat és biztonságot teremt mindenki számára. Ma, a sokat emlegetett gazdasági válság zűrzavarában sokan elbizonytalanodnak. A nyugtalan emberek életébe félelem költözik. Egymást és a világot akarjuk elhasználni, elfogyasztani. Mi adna az embernek erőt, nyugalmat, ha nem az isteni gondviselésbe vetett hit?

Kedves keresztény testvérem! Péter apostol intése visszhangozzon bennünk az új esztendő minden napján: „Éppen ezért teljes igyekezettel törekedjetek arra, hogy hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Urunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek.” (2Pét 1,5–8)

Adjon Isten erőt, mély hitet, egymásra figyelést! Szeretetével lakozzon mindig a teremtett világban és szívünkben!

(Részletek Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök főpásztori leveléből)

Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.