Felhívás!

Dr. Dabis Attila pert nyert a román állammal szemben

  1. március 31-én a román Legfelső Semmítő- és Ítélőszék lezárta dr. Dabis Attilának, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) külügyi megbízottjának kitiltási ügyét. Az ítélet megsemmisíti Románia Határrendészeti Főfelügyelőségének 2018. március 9-i határozatát, amelyben három évre kitiltják dr. Dabis Attilát Románia területéről, arra való hivatkozással, hogy olyan cselekedeteket hajtott végre, melyek súlyosan veszélyeztették a nemzetbiztonságot.

Ezt követően a Székely Nemzeti Tanács külügyi megbízottja jogorvoslati eljáráshoz folyamodott, azaz megtámadta a Román Határrendészet kitiltási határozatát. Több mint három éves jogvita végére tett pontot a Legfelső Semmítő- és Ítélőszék folyó év március 31-én, amely egyben kötelezi az illetékes román hatóságot 2000 lej perköltség megtérítésére is.

A Székely Nemzeti Tanács 2018. április 4-én megerősítette dr. Dabis Attila megbízatását, kimondva, hogy az intézkedés sérti az Európai Unió polgárainak szabad mozgáshoz való jogát, teljes mértékben megalapozatlan, törvénytelen, alkotmányellenes és alapjogsértő. E közlemény értékeli a külügyi megbízott munkáját, kimondva, hogy ő a „Székely Nemzeti Tanács döntése alapján a testület elnökének megbízásából képviselte nemzetközi szinten Székelyföld autonómiatörekvését.”

Három év kitiltás és a március 31-i bírósági döntés után két fontos következtetésre jutunk. Egy: még reménytelennek látszó helyzetben is érdemes, mi több, erkölcsi kötelesség jogorvoslati eljáráshoz folyamodni, amennyiben közösségi ügyről, illetve alapvető jogaink védelméről van szó. A második: egy jogsértő intézkedés nem lehet akadálya annak, hogy jogszerű érdekérvényesítő tevékenységünket a megváltozott körülmények között is folytassuk.

(Az SZNT sajtószolgálata)

Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.