Felhívás!

Óriási felelősség

A romániai Környezetőrség Országos Szakszervezete úgy ítéli meg, súlyosan sérti az intézmény alkalmazottainak érdekeit, emellett káros kihatással van a hivatali munkájukra – ellenőrzési és felügyelési megbízatásaikra – az a tény, hogy ez ideig nem lépett érvénybe a környezetvédelmi, vízügyi és erdőügyi miniszter 2021. június 29-i keltezésű, 1006-os számú rendelete, amely az ágazatban tevékenykedők bérrendszerében fellelhető méltánytalanságok kiküszöbölését célozza.

Azt írják: „Hangsúlyozzuk, hogy a környezetvédelemben óriási felelősség hárul a környezetőrségre, ez az intézmény a közszféra leggyengébben fizetett ágazata. Annak dacára, hogy a környezetőrségre hárul az a felelősség, hogy folyamatosan fellépjen a légszennyezés, víz, a talaj és altalaj szennyezése ellen, a veszélyes hulladékok, vegyi anyagok törvénytelen importja ellen, továbbá a zajártalmakkal, a kellemetlen szagok terjesztésével szemben, és azokkal szemben, akik tönkreteszik az erdőket, a természet élővilágát, a védett övezeteket stb.

Megengedhetetlen, hogy 2021-ben vannak olyan környezetvédelmi felügyelők, akik havi bére csak 2660 lej, ami mélyen az országos átlagbér alatti. Olyan helyzetben, amikor Romániának a környezetre és közegészségre veszélyes fenyegetettségekkel kell szembesülnie, a Környezetőrségre a legfontosabb szerep hárul a környezettel, természettel szembeni kihágások, szabálysértések, bűncselekmények felfedésében. Például a 2021 januárjától szeptember végéig terjedő időszakban a környezetőrség 26.528 ellenőrzést végzett, a kiszabott pénzbírságok összege 80.351.211 lej. Ugyanabban az időszakban letiltották, felfüggesztették 285 törvénysértő, szabálysértő tevékenységi engedélyét, 43 esetben javasolták a környezetvédelmi engedély érvényének felfüggesztését, 104 esetben kezdeményeztek, javasoltak bűnvádi eljárást, elkoboztak 112 szállítóeszközt, gépjárművet. Mindezt 450 környezetőrségi felügyelő végezte, jegyzőkönyvezte az ország területén.”

Kiemelik, hogy az említett számok tükrében a román Környezetőrség erősen alulméretezett intézmény, az országban minden 40 ezer lakosra jut egy környezetőrségi felügyelő.
Tekintettel a fentiekre, a romániai Környezetőrség Országos Szakszervezete minden törvényes eszközzel harcolni fog az intézmény alkalmazottai érdekeinek védelmezéséért, hogy biztosítva legyenek a minimális munkafeltételek, amelyek nélkül a Környezetőrség tevékenysége nem történhet normális körülmények között. 

Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.

Hozzászólások