Felhívás!

Megjelent a románnyelv-oktatást visszaállító rendelet

Megjelent a románnyelv-oktatást visszaállító rendelet Kovászna megye

Azonnali hatállyal felbontják azoknak a román szaktanároknak a szerződését, akik eddig több megyében a tanítók helyett tanították a román nyelvet a magyar elemi osztályokban.

Ezt a magyar kisdiákokat hátrányosan érintő korábbi kormányrendelet-cikkelyt hatálytalanító sürgősségi rendelet írja elő, amely péntek este jelent meg a Hivatalos Közlönyben. A jogszabály indoklásában a kormány elismeri, hogy a magyar tanítókat és tanulókat diszkriminálta a román nyelv kisebbségi elemi iskolákban történő oktatásáról szóló korábbi rendelkezés, amelyet a magyar pedagógusok és szülők tiltakozását követően, az RMDSZ nyomására vontak vissza csütörtökön.

A sürgősséget a kormány azzal indokolja, hogy a korábbi rendelkezés – miszerint „a kisebbségi nyelveken tanuló elemi osztályokban a tantervben levő román nyelv és irodalom órákat felsőfokú szaktanulmányokkal rendelkező tanárok tartják meg” – sérti az érintett pedagógusok méltóságát, és ez negatívan hat az oktatási folyamatra. A kormány szerint azért is kell haladéktalanul hatályon helyezni a korábbi cikkelyt, mert már megkezdődött a tanév, és biztosítani kell az elemi osztályokban a román nyelv oktatását.

A sürgősségi rendelet három paragrafusból áll. Az első cikkely első bekezdése szerint „a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok elemi osztályaiban tanító tanárok oktatják a román kommunikáció, valamint román nyelv és irodalom tantárgyat az elemi osztályokban”. A második cikkely törli a korábbi rendelkezést, amellyel szaktanárokra bízták a román nyelv oktatását.

A második paragrafus szerint a sürgősségi rendelet hatályba lépésének időpontjától hatályukat vesztik mindazok az egyéni munkaszerződések, illetve ezek kiegészítései, amelyeket az előző rendelet következtében köttettek. Magyarán: elveszítik állásukat a magyar tanítók helyettesítésére kinevezett, románt oktató szaktanárok. A harmadik cikkely pontosítja, hogy a fenti előírások a 2018-2019-es tanévre vonatkoznak.

Az alkotmány szerint egy sürgősségi rendelet a Hivatalos Közlönyben való megjelenését követően lép hatályba, de csak akkor, ha a kormány átküldte a szövegét a parlamentbe. A jogszabályról az átküldésétől számított legtöbb 30 napon döntenie kell a parlament elsőként megkeresett házának. Ellentétes esetben elfogadottnak tekinthető, és sürgősségi eljárással kell megvitatnia a másik háznak is.

(Maszol)

Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.