Felhívás!

„Eljöttünk, hogy imádjuk Őt”

„Eljöttünk, hogy imádjuk Őt” Kovászna megye

A tavaly sajnálatos módon elmaradt, és az idén megcsonkulva zajlik január 16–23. között Sepsiszentgyörgyön a Krisztus-hívők egységéért évi rendszerességgel megszervezett imahét. A koronavírus-járvány miatt ugyanis csupán a város református egyházközségei vesznek részt rajta. Éppen ezért ökumenikus helyett, egyetemesnek nevezték el a naponta más-más templomban, vendég lelkipásztor igehirdetésével megtartott és megtartandó istentisztelet-sorozatot.

A keresztény, keresztyén világ egészére kiterjedő, közös ima 2022-es jelmondatát a Közel-keleti Egyházak Tanácsa választotta ki. Azon egyházak közössége, amelyek magukénak vallják „az Úr Jézus Krisztusban, mint Istenben és Megváltóban való hitet a szentírással és az egyház hagyományával összhangban”.

Szintén ők állították össze az ima heti füzetet is. A magyar változat bevezetőjében ez olvasható: „Azzal bocsátjuk közre az anyagot, hogy amikor csak lehet, alkalmazzák a helyi viszonyokra. Vegyék figyelembe a helyi liturgikus és vallási gyakorlatot, a társadalmi és kulturális környezetet. Ideális esetben ökumenikus körben használják. Egyes helyeken már adottak az ökumenikus keretek az anyag feldolgozásához, másutt, reményeink szerint, az alkalmazás szükségessége fogja ösztönözni e keretek megteremtését.” Szomorú, hogy az ajánlásaikat Háromszék közigazgatási központjában húsz esztendő együttimádkozás után, ebben az évben sem lehetett megvalósítani.

„Láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt” (Mt 2,2) – mondja az ökumenikus imahét vezérigéje, amely magyar változatához dr. Veres András megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke és Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke hozzáfűzött néhány megszívlelendő gondolatot.

Szerintük az üzenet az, hogy „Isten Jézusban közölt megváltó szeretete egyetemes. A messze napkeletről is jönnek őt imádni, hiszen az egész világ megváltója Ő, jöjjünk Őhozzá, higgyünk Őbenne mi is, akik nyugaton élünk, vigyük oda hálaadásunk ajándékait, hitben, reménységben, szeretetben, erre vár a világ”…

Ebben a történetben nem vándorok, hanem tudósok indultak útnak „Isten hívásának engedelmeskedve”, hogy a betlehemi istállóban a próféták jövendölésének megfelelően világra jött Megváltót köszönthessék. De „Isten nemcsak hív, nem is csak elindít, hanem eljuttat a célig, Jézus Krisztushoz. Egy sosem járt úton a csillag jelentette a bölcseknek, hogy jó felé mennek. A bölcsek ismerete így érett tudománnyá, mert ebben az esetben a tudományuk és isten igéje egybehangzó volt”! 

A ma élő keresztények számára ez az égi csillag az Isten szent igéje. Ez hív mindenkit Jézushoz. Péter apostol ezért szólt így Isten igéjéről, hogy „mint sötétben világító lámpásra, amíg a nappal fel nem virrad, és a hajnalcsillag fel nem ragyog a szívetekben” (2Pét 1,19).

Ma 18 órától a Gyöngyvirág utcai református templomban Juhász Zoltán hodgyai református lelkipásztor, 22-én, szombaton 18 órától a belvárosi református templomban dr. Máté István szászfenesi református lelkipásztor, 23-án, vasárnap 18 órától a református vártemplomban Müller Loránd Bálint Sepsiszentgyörgy II. szemerjai református lelkipásztor hirdet igét.

Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.