Felhívás!

Aki hűséget vet, életet arat

Aki hűséget vet, életet arat Kovászna megye

Halálának 21. évfordulóján közös imával egybekötött koszorúzással hajtottak fejet gróf Czegei Wass Albert (1908–1998) emberi nagysága, és felolvasóesttel az író, költő, közéleti személyiség munkássága előtt Sepsiszentgyörgyön.

Az ünnepséget szervező Magyar Megmaradásért Mozgalom nevében annak vezetője, Bedő Zoltán közíró köszöntötte a vártemplom falának tövében elhelyezett emléktáblánál kegyeletüket leróni szándékozókat, és szakembereket idézve méltatta Wass Albert irodalmi tevékenységét. Különös tekintettel A funtineli boszorkány címet viselő, román fordításban is megjelent trilógiájára, amely román kritikusok egybehangzó véleménye szerint az avasi emberekről mély együttérzéssel és utánozhatatlan szépséggel írt regény. Ezt követően Dénes Előd református tiszteletes fohászkodott az elhunyt lelki üdvéért, és idézte fel két versének felolvasásával a szellemiségét. „Ha olyan hűségesek tudunk maradni a Jóistenhez és nemzetünkhöz, mint ő, akkor hűséget vetünk és életet aratunk” – fejezte be mondandóját a lelkipásztor. 

A Wass Albert előtti tisztelgés az unitárius egyház közösségi termében folytatódott, ahol Kovács István lelkész üdvözölte az egybegyűlteket. „Egy olyan nagy gondolkodónkra emlékezünk ma, aki bizonyította az életével, hogy a szülőföld nem a talpunk alatt, hanem a szívünkben létezik” – fogalmazott az egyházi elöljáró. A továbbiakban a jelenlévők részleteket olvastak fel Wass Albert regényeiből, valamint verseiből, majd kötetlen eszmecserét folytattak az életművéről és annak jelentőségéről. A nap tanulságát Bedő Zoltán fogalmazta meg kimondván, „népességgé alacsonyítottak, és csak akkor válunk újból nemzetté, ha ismét képesek leszünk együtt gondolkodni és együtt cselekedni.”

Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.