Hirdetés
Hirdetés
Felhívás!

„Aki felméri küldetése nagyságát”

„Aki felméri küldetése nagyságát” Kovászna megye

Szombaton méltóságteljes és messzire sugárzó egyházi ünnepség keretében szentelték fel püspökké a kolozsvári belvárosi unitárius templomban Kovács Istvánt, a Sepsiszentgyörgyi Unitárius Egyházközség volt lelkipásztorát.

A különböző felekezeteket képviselő egyházi méltóságok és unitárius papság ünnepélyes bevonulása és Rácz Norbert Zsolt főjegyző előfohásza után, Lőrinczi Lajos közügyigazgató idézte fel, hogy a Zsinat a 2021. július 10-én tartott tisztújító ülésén Kovács István lelkészt választotta a Magyar Unitárius Egyház püspökévé, hat évre szóló időszakra. Ezt követően a felszentelési szertartást Bálint-Benczédi Ferenc nyugalmazott püspökkel együtt végző elöljárók áldást kértek a főpásztor szolgálatára. Végül Farkas Emőd rangidős főgondnok köszöntötte a Magyar Unitárius Egyház 32. püspökét, és felkérte, hogy a szertartásrend értelmében foglalja el helyét Dávid Ferenc szószékén.

Hirdetés
Hirdetés

Kovács István látható meghatódottsággal szólt a különleges alkalomra szép számban összegyűltekhez, akik sorait a volt hívei mellett Incze Zsolt református esperes, Antal Árpád András polgármester, Kulcsár-Terza József parlamenti képviselő és Kelemen Tibor, a megyei munkaerő elhelyezési ügynökség vezetője is gyarapította Sepsiszentgyörgyről.

„Nem a megalkuvás, nem a tájba simulás, hanem éppen a szabadságkeresés vezet Isten karjaiba. Nem az elszakadásban, hanem a kötődésben kell megélni a szabadságot: az Istenhez, családhoz, barátokhoz, népünkhöz, egyházhoz, szülőföldhöz kötődő szeretetteljes kapcsolatban” – fogalmazott az egyházfő ünnepi igehirdetésében.

Az istentisztelet után elsőként felszólaló Bálint-Benczédi Ferenc nyugalmazott püspök rámutatott: „egy közösség nem azért ruház fel tisztséggel, hogy egymás felett uralkodjunk, hanem hogy a bennünk lévő isteni fénnyel, istenhittel embertársaink szolgálatára, közösségünk gyarapodására legyünk”.

A Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség nevében Kerekes László segédpüspök, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház nevében Adorjáni Dezső Zoltán püspök, az Erdélyi Református Egyházkerület nevében Kató Béla püspök, a Romániai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház nevében Reinhart Guib püspök, a Kolozs-Szamosújvári Görögkatolikus Egyházmegye nevében Claudiu Lucian Pop püspök, valamint az Ortodox Egyház részéről Benedict Vesa segédpüspök mondott köszöntőbeszédet. Balog Zoltán, a Magyarországi Református Egyház Duna melléki Egyházkerületének főpásztora levélben üdvözölte a Magyar Unitárius Egyházat és annak főpásztorát. Az egyházi köszöntők sorát Csete Árpád, az Unitárius Lelkészek Országos Szövetsége elnökének beszéde zárta.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor üdvözletét Soltész Miklós államtitkár olvasta fel. Kövér László, Magyarország Országgyűlésének elnöke videóüzenetben fejtette ki gondolatait, majd Victor Opaschi romániai egyházügyi államtitkár felszólalása következett. Egyháza részéről Sándor Krisztina főgondnok a főpásztor családját is köszöntötte. Végezetül Gazdag Géza, a Sepsiszentgyörgyi Unitárius Egyházközség gondnoka fogalmazta meg jókívánságait.

Az örömteljes együttlétet István Ildikó sepsiszentkirályi népdalénekes és a Karácsony Gabriella karnagy vezette Sepsiszentgyörgyi Unitárius Egyházközség Kriza János Vegyes Dalárdájának csengő hangja varázsolta teljesebbé.

Hirdetés
Hirdetés
Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.