Felhívás!

Zöldülő település

Zöldülő település

Idei megvalósítási mérleget vontunk Cseh József gelencei polgármesterrel: a településen sok mindent sikerült megvalósítani a szegényesebb költségvetés ellenére és most is több pályázatuk fut. A községvezetés az alternatív energiahasználathoz, egyre zöldebb a kézdi–orbaiszéki nagyközség.

Zöld úton járnak

Az elöljáró az idei év legfontosabb megvalósításának a községháza bővítését jelölte meg, és nem ok nélkül. A 19-ik században épült ingatlan immár szűkösnek bizonyult több szempontból és hiányosságai is voltak, hiszen nem volt egy esketőteremnek is használható helyiségük, ugyanakkor a kazánház sem felelt meg az előírásoknak. Ezt pótolták: egy egyszintes, modern épületet sikerült felhúzni, a földszintjén a biomasszával működő automata kazán kapott helyet, az emeleten pedig több kisebb szoba mellett egy 90 négyzetméteres, többféleképpen hasznosítható termet alakítottak ki.

A kazánházról már csak azért is érdemes pár szót ejteni, mert nem az első a nagyközségben: úttörőként a Bingo pékség szerelt fel hasonló módon működő rendszert. Cseh József szerint a példa ragadós volt, több cég és magánszemély is úgy döntött, hogy biomasszával, korpával és fazúzalékkal működő felszerelésbe ruház be, ugyanis kiderült, hogy hosszú távon megtérül a befektetés, amellett, hogy a fűtőanyag mondhatni ingyen van, gyakorlatilag megújuló energiahasználatról is beszélhetünk. A fűtőanyag tárolása végett az úgynevezett bikaistálló is más rendeltetést kapott: az épület mellett egy 250–300 köbméter őrlemény tárolására alkalmas fedett, félig nyitott raktárt építettek, abban bőven tudják tárolni az egy fűtési idényre szükséges 150–200 köbméternyi őrleményt. Ezen a helyen garázsokat is építenek, abban az önkormányzat gépparkja kap helyet.

Az elöljáró hozzátette, a norvég alapnál be van nyújtva egy pályázatuk: amennyiben azt is kedvezően bírálják el, akkor egy 3 kilowattos fotovoltaikus rendszert szerelnek fel a községházánál, a nagy teljesítményű napelemes berendezés több, mint elégséges lenne, hogy villanyárammal lássa el az önkormányzat épületét, a fölösleg pedig a fogyasztói hálózatba kerül. Mivel sikerült az egész közvilágítást LED-es lámpatestekre cserélni, kijelenthetjük, Gelence jó úton halad, hogy Kézdiszék legzöldebb településének a címét birtokolja.

Ennek mintegy megerősítéseként megtudtuk, az önkormányzat tervei között szerepel a faluközpontban levő közintézmények – így az iskolát, kultúrotthont, egészségügyi rendelőt és a tekepályát – biomasszával működő, központi fűtésrendszerre csatlakoztatása. Az önkormányzat épületének bővítése kapcsán az elöljáró örömmel nyugtázta, hogy jövőre a belső terekben csupán apró simítások maradnak, és a jó idő beálltával a területrendezést is elvégzik.

Sikerek és kudarcok

Ha más települések azzal küszködnek, hogy nincs háziorvos, akkor Gelence erre nem panaszkodhat: két családorvos tevékenykedik a községben, emellett két fogorvos is rendel. A községvezetés úgy döntött: felújítják a rendelőt, így a megyei tanácsnál pályáztak evégett. A pénz nem volt elegendő, viszont 100 ezer lejből példásan sikerült az épületet felújítani. Sajnos, kudarcoktól sem volt mentes az esztendő: kétszeres meghirdetésre sem akadt kivitelező, aki vállalta volna a Bodor György kultúrotthon felújítását. A gond azzal a hírhedt kormányrendelettel kapcsolatos, amely megemelte az építkezésekben levő minimálbért, és így a régi rendszer alapján elbírált pályázati pénzekbe „nem igazán férnek bele” az önkormányzatok. Cseh József reméli, hogy erre is megoldás születik.

Jó hír azonban, hogy sikerült egy lakossági óhajnak eleget téve korszerű hídmérleget építeni. A fiatal házasoknak épített két tömbház szomszédságában levő mérleg vélhetően a legmodernebb a községben, hiszen teljesen automata, pénzfelismerő rendszerrel van felszerelve, hatvan tonnáig tud mérni. A községben nagyobb mennyiségű fűrészárut és mezőgazdasági terményt kínálnak eladásra, ehhez elengedhetetlenül szükséges volt a mérleg, jegyezte meg az elöljáró. Idén más területen is sikerült előre lépni: jó pár év után a szolgáltató korszerűsítette a villanyhálózatot, kicserélték az egész rendszert és megduplázták a transzformátorok számát is. Ez is rég kívánkozott, hiszen a pár évtizedes rendszer nem bírta meg a megnövekedett fogyasztást.

Év végi, ünnepi készülődés

Nem csak a földhözragadtabb dolgokkal foglalkoznak a nagyközségben: az önkormányzat Mikulása a falu összes gyerekét ajándékkal lepte meg, ünneplik az adventet is, és arra is figyelmet fordítanak, hogy a kevésbé szerencséseknek gyűjtést szervezzenek. Ilyés Botond alpolgármester elmondta: december 22-én megszervezik a hagyományos vásárt, ez 16 órakor kezdődik a kultúrotthon előtti téren, 17 órakor pedig ünnepi műsor kezdődik az intézményben.

Hozzászólások
Óriási felelősség

Óriási felelősség

A romániai Környezetőrség Országos Szakszervezete úgy ítéli meg, súlyosan sérti az intézmény alkalmazottainak érdekeit, emellett káros kihatással van a hivatali munkájukra – ellenőrzési és felügyelési megbízatásaikra – az a tény, hogy ez ideig nem lépett érvénybe a környezetvédelmi, vízügyi és erdőügyi miniszter 2021. június 29-i keltezésű, 1006-os számú rendelete, amely az ágazatban tevékenykedők bérrendszerében fellelhető méltánytalanságok kiküszöbölését célozza.

Másnak térkép e táj

Másnak térkép e táj

Ritka szerencsés módon alakul, mint kés a vajban, úgy halad a Kovászna Megyei Művelődési Központ (KMMK) Másnak térkép e táj című projektje. Kezdetben volt egy felkérés könyvkiadásra, melyhez megérkezett egy pályázat, majd tovább görgött a projekt. A lényeg, hogy a szülőföldhöz kötődést segítő, a helyi értékeket itthon és határon túl is megismertető, értékes, látványos oktatási anyag születik. A KMMK munkatársát, a pályázatért felelős Szőts Papp Zsuzsát faggattuk a részletekről.