Felhívás!

Új igazgató a bodoki iskolában

Új igazgató a bodoki iskolában

Kozma Csaba 15 éve dolgozik magyartanárként a bodoki Henter Károly Általános Iskolában, idén szeptembertől pedig részidőben oktat, hiszen az igazgatói teendőket ő látja el. Emellett pedig a Babeș-Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi kihelyezett tagozatán kommunikációelméletet tanít és kutatási szemináriumot tart.

Szemléletváltáson dolgoznak

Az igazgató elmondása szerint ma is a kollégák és a gyermekek között érzi jól magát, a külön iroda csak a szükséges papírmunkák elvégzéséhez szolgál. „Előttem ember nem érkezik, s utánam nem megy el az iskolából, mert azt gondolom, hogy a vezetői munkának a jelenlét a titka, ami nem nyolc órás munkából áll. Bizonyára sokakban felmerül a kérdés, hogy miért történt igazgatói váltás. Azt szokták mondani, ha az ember valamit akar, ne a pálya széléről kiabáljon, hanem vállalja a felelősséget és tegyen érte. Én is így cselekedtem. Az iskola működésével kapcsolatos jövőképünk nem mindenben egyezett az előző vezetőséggel. Az elkövetkezőkben másfajta – nem mondom, hogy feltétlenül jobb – szemlélet, vezetői koncepció alapján fog működni a bodoki iskola, amely elsősorban arra épül, hogy rendbe tegyük az intézményt infrastruktúra tekintetében és a fegyelem megerősítése szempontjából. Változtatni fogunk a tanulási koncepción, hogy a diák valóban azt érezze, hogy iskolában van. Ennek módja, hogy a gyermek és felnőtt közösségen belül próbáljunk csapatban, együtt gondolkodni. Közösen szabályozzuk és valósítsuk meg azt, amit lehet. Azt szeretném, minden diáknak járjon ki, hogy minőségi szinten tudja folytatni tanulmányait, s hogy a településnek partner kulturális szolgáltatójaként is meg tudjunk felelni” – fogalmazott az igazgató.

Összetartó közösség

Kozma Csaba a bodoki iskola egyik nagy előnyét abban látja, hogy viszonylag kevés a gyermek, így nagyobb figyelemben részesülnek, ennek következtében pedig összetartó közösség alakul ki. Céljuk, hogy a tanulók nyolcadik osztály végére, képességeikhez mérten, szilárd alappal elérjenek arra a szintre, hogy biztonságosan vágjanak neki a következő négy esztendőnek, a középiskolának. Nincs okuk panaszra, hiszen az itt végzett diákok 90 százaléka továbbtanul. Jó aránynak minősül, hogy egy 13-as létszámú osztályból négyen elméleti líceumban tanulnak tovább és később felsőoktatásban fejlesztik magukat, a többiek pedig szakiskolákba iratkoznak. Ez már jó jel. A tapasztalat azt mutatja, hogy egyre csökken azon gyerekek száma, akiket a szülők városi iskolába íratnak. Kialakult egy olyan szülői közösség, akik követik gyermekeik iskolai előmenetelét, fejlődését, s látják, hogy Bodokon is van eredmény. Jelenleg 282 diákot számlálnak a községi oktatási intézmények, a bodoki óvoda és iskola, valamint a zaláni és oltszemi óvodák és alsó tagozatok. „A községben mindig jó pedagógusi munkaközösség volt és van most is. Ennyi év után kötődünk az iskolához” – mondta az igazgató.

Idei tervek

Továbbra is megszervezik a település életében erős kulturális programpontoknak számító eseményeket: az október 6-i és 31-i, a karácsonyi, farsangi, a március 15-i rendezvényeket, valamint a Henter-napokat.

A helyi közbirtokosság által adományozott faanyagból jövő szombaton felújítják az óvoda játszóterét, a polgármester segítségének köszönhetően betömték a hosszú ideje az iskolaudvaron tátongó szennyvízcsatorna vezetése után maradt lyukakat, az udvari áramot elvezették a föld alatt, így elfér a fás autó, az óvoda épületén kicseréltek egy ablakot a református egyház tanév eleji adományából, a helyi tanács plusz költségvetéséből vásároltak száz méter fát, továbbá az informatikalabort is hamarosan működésbe helyezik.

 

Hozzászólások