Hirmondo

Templomot szenteltek Papolcon

Templomot szenteltek Papolcon

A kívül-belül felújított papolci református templomot múlt vasárnap szentelték fel. Az intézményt az Erdélyi Református Egyházkerület püspökének szolgálatával, hálaadó ünnepi istentisztelettel szentelték fel. A templom restaurálását a magyar kormány támogatta.

Hirdetés
Hirdetés

A hívek először csak a tető és a torony kijavítására kérték a támogatást, majd később kibővültek a munkálatok, és így teljesen széppé varázsolódott a templom. A restaurálási munkálatok 2018-ban kezdődtek: új tetőszerkezet került az épületre, új nyílászárók készültek, az ajtókat és ablakokat újrafestették. Rá egy évre, 2019-ben 26 ezer lej értékben kértek terveket a templom teljes javítására, a régi imaház lebontására és új imaház építésére.

2020 májusa és októbere között kőporréteggel és mészréteggel kenték le az épületet, a tető déli oldalát újracserepezték, kiépítették a drénrendszert az esővíz elvezetésére, meghosszabbították a csatornákat, elvezetve a járda alatt, hogy védjék a falakat a víztől. A templom korhadt gerendaszerkezete és padlója is kicserélődött. A karzat ép felületeit megtisztították, a sérült részeket kijavították. A szószék is tisztításra került, valamint azt a falhoz rögzítették. Az intézménybe infrafűtést szereltek, a torony új bádogsisakot és deszkaburkolatot, villámhárítót kapott.

A teljes támogatás összértéke 798.257 lej volt, emellett a Kovászna Megye Tanácsa 25 ezer lejjel támogatta a gyülekezetet, ebből a templom déli oldalán fekvő kertet restaurálták.

A szentmisét Váncza Lajos papolci lelkipásztor a 27. Zsoltár első öt versének felolvasásával indította, majd megköszönte a támogatónak a bőkezű adományokat, és a gyülekezeti tagoknak a lelkes hozzájárulást.

Az ünnepségen Kató Béla püspök hirdette az igét, aki a járványra és annak üzenetére helyezte a hangsúlyt. Elmondta, hogy a világjárvány olyan dolgoktól is megfosztott bennünket, amelyet addig természetesnek vettünk, így ebben a helyzetben különösebben felértékelődnek a személyes kapcsolatok.

Kató Béla püspök igyekezett felhívni a figyelmünket arra is, hogy az életben számos akadályba ütközhetünk, ami miatt elveszítjük hitünket, és passzívvá válunk. A püspök rámutatott arra, hogy megfelelő szemléletmóddal sasokként szárnyalhatunk, és a korlátok fölé emelkedhetünk.

A felszentelési ünnepségen felszólalt a Kézdi-Orbai Református Egyházmegye esperese, Balogh Zoltán, Tóth László csíkszeredai magyar főkonzul, valamint Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, illetve Kiss Gusztáv, Zágon község polgármestere is. Végezetül Bálint József mérnök számolt be arról, hogy a papolci templom felújítása a legösszetettebb beavatkozás volt a környéken.

Hozzászólások