Templomfelújításért adtak hálát

Templomfelújításért adtak hálát

Az elmúlt tíz évben több felújítási munkálaton is átesett a csomakőrösi református templom. Legutóbb a tetőszerkezetét renoválták, és új csatornahálózatot létesítettek. Az épület szépítése jegyében tartottak múlt vasárnap (anyák napján) hálaadó istentiszteletet, amin Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét.

Hirdetés
Hirdetés

A templom felújítása 2009-ben kezdődött, az első pár évben lemeszelték a belső teret, illetve rendbe tették a padokat. 2011-ben megtörtént a torony javítása. Az ezt követő két évben újravakolták a templom első és hátsó oldalát, valamint megjavították az 1886-ban készült orgonát. 2015-ben rendbe tették a cinterem padlózatát, kijavították a várfalat, valamint a templombelső is új csínt kapott. Az ezt követő években villámhárítót szereltek fel, és korszerűsítették a villanyhálózatát, felújították a karzatot, illetve restauráltak egy régi virágmintás kazettát, valamint az 1816-os úrasztalának is visszaadták eredeti szépségét.

A reformáció 500. évfordulója alkalmából emléktáblát állítottak a gyülekezetben szolgált, valamint az innen származó lelkipásztorok névsorával, a templomkertben 50 facsemetét ültettek, az imaház udvarán játszóteret létesítettek. 2018-ba aztán még nagyobb lendülettel folytatódtak a munkálatok, hiszen az Erdélyi Református Egyházkerület és a magyar kormány támogatásával sikerült felújítani a templom tetőszerkezetét, az épületen salétrom elleni kezelést végeztek, szigetelték a talajvíz ellen, és megfelelő csatornarendszert alakítottak ki.

A 284 tagú gyülekezet a felújítási munkálatokhoz szükséges anyagiakat főként pályázati forrásokból fedezte, de a kovásznai önkormányzat, valamint a hívek is hozzájárult a támogatáshoz – számolt be a református.ro. A vasárnapi ünnepségen igét hirdető Kató Béla prédikációjában az áldozathozatal fontosságáról beszélt, illetve arról, hogy Isten áldása nélkül minden hiábavaló.

Bende Tamás helyi lelkipásztor megjegyezte, a falu létrejöttekor – az 1400-as években – őseik első dolga a templomépítés volt: az elvégzett ásatások során Árpád-kori istenháza alapjait találták meg. Ugyanakkor köszönetet mondott támogatóiknak, illetve Jeszenovics Albert gondnoknak és Bogdán Zoltán presbiternek a munkálatok levezetéséért. A hálaadó istentiszteleten a helyi gyerekek és a nőszövetség tagjai énekeltek, illetve szavaltak.

Bende Tamás 13 éve szolgál a csomakőrösi gyülekezetben. Idén nyolcan konfirmáltak a településen, és reméli, hogy ezekből a fiatalokból összekovácsolódik egy IKE-csapat. A gyülekezetben vallásórákat tartanak, működik a nőszövetség, és a csomakőrösi egyház társszervezőként kiveszi részét a Csoma Napok megrendezésében is. Idén nyáron gyülekezeti kirándulást terveznek Magyarországra.

Hozzászólások