A honlap többnyire a Kovászna megyében megjelenő Székely Hírmondó napilap írásait jeleníti meg, de csak részben azonos annak tartalmával.

Temetőtakarítás Kisbaconban

Temetőtakarítás Kisbaconban

Az elmúlt hétvégén a kisbaconiak temetőtakarítást szerveztek. A közmunkán tizenkilenc személy vett részt, akik összegyűjtötték a le nem bomló hulladékokat, úgy, mint a gyertyák műanyag-, fém- és üvegtartozékait, a koszorúkból ottmaradt drótokat, valamint a műanyag virágcserepeket.

– A temetőtakarítást minden évben megszervezzük, és tapasztalatunk sajnos az, hogy évről évre több a szemét ennek a kicsi falunak a temetőjében is. Míg pár éve négy–öt zsák gyűlt össze, idén 18 zsáknyi „termés” került – mondta Benedek Erika presbiter. A közmunkások a biológiailag lebomló növényi maradványokat levágták, összegyűjtötték és elszállították a kijelölt helyre, a száraz ágakat is levágták, felaprózták, és a régi papi lakra bevitték. Takarítás közben fogalmazódott meg bennük, hogy valamilyen formában szabályozni kellene a temetőkert használatát, hiszen, hiába a szemétnek kijelölt helyek, a hulladékot szanaszét lepakolják az emberek, a temetőbe sok mindent kihordanak.

Elhangzott, hogy be kellene tiltani a műanyag-, fém-, illetve üvegtartókba helyezett gyertyák használatát, feliratozni kellene a szeméttárolókat, hogy azok szembeötlőbbek legyenek, akár a koszorúk helyett is ki lehetne találni valamit, lévén, hogy azokból rengeteg szemét képződik. Tény, hogy az egyházközség presbitériuma hamarosan megbeszélést tart ez ügyben, és a javaslatokat figyelembe véve elkészíti a temetőkert szabályzatát. A kisbaconiak ezen kívül készülnek a Falu borvize környékének, valamint a patak medrének takarítására is.

Hozzászólások
Zarándoklat a vallásszabadság szellemében

Zarándoklat a vallásszabadság szellemében

A vallásszabadság tordai kihirdetésének 450. évfordulója tiszteletére 450 km hosszú lovas zarándoklatra vállalkoztak 2018. július 7–21. között egy bő tucatnyian Erdélyből és Magyarországról. A székelyderzsi és oklándi unitárius egyházközségek által szervezett kéthetes zarándoklatról készült kisfilmet csütörtök este mutatták be a Bod Péter Megyei Könyvtárban. Levetítése után a jelen lévő zarándokok megosztották élményeiket a közönséggel.