Felhívás!

Röviden

Röviden

Őszi hálaadás

A Kálnokhoz tartozó sepsibodoki unitárius leányegyház kis gyülekezete október elején ünnepi istentisztelet keretében adott hálát a Teremtőnek az idei gazdag terményért. A közel ötven lelket számláló gyülekezet az unitárius egyház megalakulásának és a vallásszabadság kikiáltásának 450. évfordulójára is emlékezett. Az ünnepen Szabó Adél kálnoki lelkész hirdetett igét a nemrég kívül-belül felújított, 133 éves templomban. A munkálatokat saját költségvetésből és a püspökségtől kapott támogatásból valósították meg. Az istentisztelet végén a gyülekezet legidősebb tagját, a 105 éves Nemes Dénes nyugalmazott lelkipásztort is meglátogatták, és úrvacsorában részesítették.

Aszfaltozás és portalanítás

Foltozzák a bodoki 29-es községi utat, és aszfaltszőnyeget öntenek a vízelvezető árok pereméig, ugyanis az eddigi betonalap nem bizonyult megfelelőnek, a télen leszórt sós homok felmarta. Az országúttól a kultúrotthonig tartó szakaszt jövőben PNDL-s pályázati forrásból teljesen újraaszfaltoznák, eltüntetve a porták előtti földszigeteket, csökkentve ezáltal a port. Ebben lesz az önkormányzat nagy segítségéra a LEADER-programon belül nyert új, százezer euró értékű, olasz gyártmányú multifunkcionális forgó-kotró-markológép (buldoeszkavátor) is, amelyhez sáncásó kupa, útszélek karbantartására alkalmas kasza, frontfüggesztésre szerelhető hóeke, illetve víztartályos seprű is szerelhető. Zalánban is zajlanak a munkálatok: az Országos Helyi Fejlesztési Programból támfallal ellátott hidat építenek, amelyet a tervek szerint jövő hónapban befejeznek, télen is közvetlen közlekedést biztosítva ezáltal az aszfaltos úttól a falu felső részébe.

Hozzászólások