Felhívás!

Nehéz a kistelepüléseknek

Nehéz a kistelepüléseknek

Az elmúlt hetekben számos infrastrukturális beruházást valósított meg a bodoki önkormányzat: aszfaltoztak, sáncokat és átereszeket építettek a község területén, ugyanakkor több, tervben levő munkálat dokumentációját is elkészítették.

Utcanévtáblákat helyeznek el

Sepsibodok teljes úthálózatát aszfaltszőnyeg borítja, miután az önkormányzat saját költségvetéséből leaszfaltozta a ravatalozóház körüli három utcát és a Talamér-patak melletti, 120 méter hosszú Kicsi zsákutcát is, mely utóbbihoz egy támfalat is terveztek, de az emberek kérésének eleget téve inkább meghagyták a patakmedret övező fákat. A két munkálat összértéke 4,5 milliárd lej – tudtuk meg Fodor István polgármestertől.

A további munkálatok kapcsán az elöljáró elmondta, az unitárius templom mögötti, 28 méter hosszú, 1,8 méter magas támfalat is szeretnék elkészíteni a kormány által biztosított árvíztámogatásból. A terv elkészült, azonban egy éve nem jelentkezik kivitelező a több mint 31 ezer lej értékű beruházásra. Kidolgozták Bodok község Helyi Fejlesztési Stratégiáját, melyben helyet kapott a három településre vonatkozó utcanévtáblák kérdése is. A felmérések elkészültek, ennek értelmében a későbbiekben a községnek külön ipari zónája lesz, a jelenleg működő cégek székhelye marad.

Fejlesztések Zalánban

Szintén az árvízkárokra folyósított összegből Zalánban befejezték 600 méter betonsánc kiépítését 24 kapubejáróval, kiszélesítették a templomtól az Erzsébet-kert felé vezető utcát, jövő évben aszfaltréteggel is ellátnák az említett szakaszt. Az Erzsébet-parkot a zaláni református egyházzal közösen újítják fel a magyar kormány támogatásával.

Az esőzés már többé nem tehet járhatatlanná az utat Zalánban
A Bencefalva felé vezető 600–700 méter hosszú útszakaszt az idén kiszélesítik, hogy télen biztonságosabb legyen a közlekedés az autósok számára. Lekavicsozták a Suta felé vezető utcákat. Az önkormányzat benyújtotta a dokumentációt az Országos Befektetési Társasághoz (CNI) az említett falurészig vezető útszakasz leaszfaltozására, a patakmedret szabályozó támfal és egy híd építésére. Ugyancsak nyújtottak be iratcsomót az oltszemi Mikó-kastély és a kőkerítés felújítása kapcsán is, de választ még egyikre sem kaptak.

Gázhelyzet a kistelepüléseken

„Ebben az országban semmi sem biztos, az utolsó pillanatban derül ki, hogy mire számíthatunk. Hiába tervezünk, készítünk elő pályázatot, a végén sokszor bedobjuk a fiókba. Van munka bőven, de mégsem tudtunk egyről a kettőre lépni a kisebb településeink fejlesztése tekintetében, mert sem az uniós, sem pedig a kormány fejlesztési programja nem kedvez e téren. A hatályos törvénykezés értelmében a kétezer lakos alatti települések nem pályázhatnak sem víz-, szennyvíz-, sem pedig úthálózat építésére. Többre számítottunk az Anghel Saligny Országos Fejlesztési Program kapcsán is, sajnos kiderült, az ígéretek ellenére sem teszi lehetővé az ilyen jellegű fejlesztéseket. Pedig arra a kistelepülésre, amelyik fejlődik, kiköltöznek városról az emberek, építenek, adót fizetnek, a település kissé fellélegzik. Mindenképpen benyújtjuk a pályázatot Oltszem és Zalán szennyvízhálózatának kiépítésére, de nincs garancia a pozitív elbírálásra” – részletezte Fodor István. Hozzátette: „Nagyon sokan várják a községben, hogy mi lesz a gázzal. A tanács letárgyalta, jóváhagyta, 16 ezer lejt költöttünk el a megvalósíthatósági terv elkészítésére, amelyet az idén szeretnénk leszerződni a község három településére. Ha azonban a gáz kapcsán is háttérbe szorítják a kistelepüléseket, bajban leszünk. Ennek megelőzése érdekében sepsiszéki községekként összefogtunk, és létrehoztuk a Sepsi Gáz nevű társulást, de ha alapszabályt kell módosítanunk, azzal megint elhúzódik az idő. Attól is tartunk, hogy mire a papírformával kész leszünk, a gáz ára még jobban megemelkedik, és az emberek nem fogják igényelni. A közintézmények és a magánlakások fűtése szempontjából is kényelmes lenne a gázzal való fűtés, tekintve, hogy a fa ára is hatalmasat ugrott.

Hozzászólások