Hirmondo

Milyenek a kézdivásárhelyi fiatalok?

Szöllősi Tamás, a Kézdivásárhelyi Ifjúsági Szervezet elnöke foglalta össze a Bekapcsoljuk a fiatalokat a közösségbe jelmondattal indított, a kézdivásárhelyi és környéki fiatalokra fókuszáló kutatás eredményeit, a következtetéseket egy igényes kivitelezésű kiadványban is közreadták.

Hirdetés
Hirdetés

A Kézdin FiatalON kutatás célcsoportja a kézdivásárhelyi vagy itteni élettérrel rendelkező fiatalok voltak, akik a térség jövője szempontjából a humánerőforrást jelentik. „A konzultáció eredményei hozzásegítenek, hogy jobban belelássunk a helyzetükbe, abba, hogyan vélekednek önmagukról, lehetőségeikről, a városról. A kutatásban 619 fiatal vett részt, a válaszadók legnagyobb részét a 14-18 évesek teszik ki (53%), ebből kifolyólag a legmagasabb befejezett iskolai végzettséget a legfeljebb 8 osztály adja (43%), a megkérdezettek egynegyede rendelkezik felsőfokú végzettséggel. A fentieket figyelembe véve értelmezendők a válaszok, de mindenképp átfogó és releváns képet kapunk családalapítási és munkával kapcsolatos terveikről, szabadidős és információszerzési szokásaikról, közélethez és oktatáshoz való viszonyukról. A jövőjüket érintő kérdések is terítékre kerültek, így többek között az is, hogy tervezik-e a kivándorlást tanulmányaik folytatása vagy munkavállalás céljával” – fogalmaznak a kiadványban.

Helyszűke miatt a teljes kutatást nem áll módunkban ismertetni, ám egy-egy érdekesebb adatot kiragadunk: a megkérdezett fiatalok 82%-a házasságban él, vagy tervezi, hogy házasságban fog élni. A kutatásban résztvevők fontosnak tartják a gyerekvállalást is, 92%-uk tervez gyereket (vagy már van gyereke). A 14-35 évesek közel kétharmada elégedett a partnerkapcsolatával, és 88%-uk a baráti kapcsolataival is. Szabadidejükben legtöbbet barátaikkal vannak, sporttevékenységet folytatnak vagy olvasnak. Ha szórakozásra vágynak, a helyi fesztiválokat részesítik előnyben, emellett a legnagyobb hazai és magyarországi fesztiválokra járnak el.

Közösségimédia-használat tekintetében az Instagramot veszik igénybe legtöbbet, 97%-uk rendelkezik saját mobiltelefonnal, és több mint háromnegyedük az internetről szerzi be az információt.A szervezeti, közösségi élet kapcsán az derült ki, hogy a fiatalok 85%-a kapcsolódott már valamilyen szervezet tevékenységéhez.

94%-uk beszél valamilyen idegen nyelvet, mást, mint a kötelező román. Háromnegyedük elégedett a tanulási lehetőségeivel, 82%-uk szeretne továbbtanulni, tanfolyamot végezni, szélesíteni tudását.

A megkérdezettek 72%-a az országban képzeli el a jövőjét, 58% Székelyföldet választja, 65%-uk azért nem menne más országba, mert ragaszkodik a családjához.

Hozzászólások