Hirmondo

Kovásznai arcok a múltból (3.)

Kovásznai arcok a múltból (3.)

Bartha Imre dr. (Nagyborosnyó, 1863. aug. 16. – Kolozsvár/Kovászna, 1912. dec. 17.) – ügyvéd, újságíró, szakíró.

Családja a neves nagyborosnyói Bartha-nemzetséghez tartozik. A Székely Mikóban és a Kolozsvári Református Kollégiumban (1897–1882) végzi középfokú tanulmányait. Az utóbbiban a Remény című önképzőköri lap szerkesztője. Ignácz László halotti búcsúztatója részletesen bemutatja életpályáját, innen idézem a kolozsvári tanulóéveket taglaló sorait: „Kiválóan éles elméje nemcsak, hogy a tanulótársak legkitűnőbbjei közé emeli, de ritka leleményessége, ős székely fajában gyökeredző, sokszor tréfás, de sohasem bántó, mindig elmés, de azért a szív jóságától tündöklő magaviselete társai kedvencévé, tanárai kedvelt tanítványává teszik. A kolozsvári református kollégiumban nemcsak érettségi bizonyítványt nyer, hanem magával viszi onnan Apáczai Csere János szellemét, az irodalom mélységes szeretetét.”

A jogot szintén Kolozsvárott járja, közben az Ellenzék munkatársa, színházi referens. Sepsiszentgyörgyre kerül ügyvédjelöltnek, s a Székely Nemzet belső munkatársa lesz. Kovásznán nyit ügyvédi irodát, 19 évig itt gyakorolja mesterségét, miközben a község jeles közéleti szereplőjévé válik. Háromszék vármegye tb. főügyésze lesz.

Az Orbai Református Egyházmegye előbb al- majd főgondnoka. „Az igazi, mély vallásosság volt lelkének egyik legszebb jellemvonása” – ahogy Ignácz László értékeli a búcsúztatójában. 1906-ban a kovásznai református egyháznak adományoz egy úrasztalát, mely még ma is szolgál a belvárosi református templomban, a következő felirattal: „Dr. Bartha Imre és neje János Mariska adománya, 1906”. A neves kovásznai Némethy Árpád asztalosmester készítette.

Az EMKE Daloskör létrejöttében is szerepet vállal, a kovásznai takarékpénztár ügyésze lesz, a kaszinó alelnöki tisztségét is elvállalja. A község estélyein gyakran fellép, humoros, kedélyes írásaival szórakoztatja a közönséget. A költészettel is kacérkodik, versei népszerűek, sajátos humorúak. Székely Nemzet 1896. jan. 3. számában így jellemzik: „Dr. Barha Imre hangulatos tárcáival s a bálkrónikák szellemes megrajzolásaival egyike a Székely Nemzet legolvasottabb és legkedveltebb íróinak.”

Ügyvédi tapasztalatainak lecsapódása a Társadalmi betegségeink című kis füzete. 49 évesen hal meg Kolozsvárott kórházban, ott is ravatalozzák fel, Barabás Samu búcsúztatja. Majd tetemét hazahozzák, Kovásznán temetik el, Ignácz László, Veress Károly, Bajkó György mond gyászbeszédet fölötte. Az ügyvédi kamara nevében dr. Czeglédy Miklós búcsúztatja. A 19. századvég és a 20. századelő Kovásznájának emblematikus személyisége.

(A belvárosi református templom azóta is őrzi azt az Úr asztalát, amelyet Bartha Imre adományozott 1906-ban.)

Szabó Etelka

Hozzászólások