Felhívás!

Kormánypénzek Kovásznának

Kovászna önkormányzata sikeresen pályázott a PNDL II (Nemzeti Településfejlesztési Program II.) keretében a 2017–2020 közötti időszakban lehívható összegekre.

 

Gyerő József polgármester lapunknak elmondta: a kormány elfogadta a Kőrösi Csoma Sándor Líceum épületének bővítését célzó, 1,2 millió lej értékű pályázatukat. Emellett 1,2 millió lejes finanszírozást nyert az elkezdett óvoda épületének befejezését célzó projekt, míg a csomakőrösi szennyvízhálózat kiépítésére 2,2 millió lejt érően pályáztak. Ugyanakkor kormánypénzből fedezhetik 11 kovásznai utca korszerűsítését célzó munkálat költségeit, amelyre, amint arról többször írtunk, az önkormányzat már 2016-ban a ROP (Regionális Operatív Program) 7.1-es tengelyén is pályázott. Az utóbbi lehetőség elbírálási folyamata még nem zárult le, itt a szerződéskötést megelőző eljárás szakaszában van a pályázatuk.

Az elöljáró megjegyezte: a kormány listájára felkerült tételek az önkormányzatra nézve önrész-mentesek, és ha a jelenlegi szempontok és az államháztartás lehetőségei nem változnak, 2020-ig a munkálatokat el kellene végezniük.

– Remélem, a nyár folyamán a ROP keretében benyújtott pályázatunkat is elbíráljak, így az eredmény függvényében mielőbb dönthet a helyi tanács a következő lépesekről, kettős siker esetén a választandó útról. Megemlítem, hogy az uniós pályázat 2 százalékos önrészt és az el nem számolható költségek fedezését feltételezné részünkről – jelezte Gyerő hozzátéve, hogy a dupla (két forrásból történő) finanszírozást a törvény tiltja.

Hozzászólások