Felhívás!

Kéziszentkereszt szépül, fejlődik

Kéziszentkereszt szépül, fejlődik

Az elmúlt években több mindent felújítottak Kézdiszentkereszt községben, annak ellenére, hogy a területrendezési terv hiánya miatt nagyobb munkákra és építkezésekre nem kaptak engedélyt. Páll Endrével, Kézdiszentkereszt polgármesterével (képünkön) beszélgettünk a megvalósításokról, illetve a folyamatban lévő tevékenységről.

– Milyen változások történtek az elmúlt években Kézdiszentkereszten, illetve milyen megvalósítások vannak folyamatban?

– Az elmúlt öt évben nem volt területrendezési terve Kézdiszentkereszt községnek, ezért nagyobb munkákat és befektetéseket nem tudtunk megvalósítani, hiszen ezen tervezet hiányában a község nem kaphat semmiféle építkezési engedélyt. Mivel a faluban már negyven éve nem volt földtani és agrokémiai vizsgálat, ahhoz, hogy megkapjuk a területrendezési tervet, ezt is el kell végezni. A nehézséget az okozza, hogy a megyében nincsen erre szolgáló hivatal, legközelebb csak Brassóban, illetve Hargita megyében, így emiatt nagyon sokat kellett várni. Kovászna Megye Tanácsa meghosszabbította a község régi területrendezési tervét, ennek köszönhetően pedig egyes munkálatokba, építkezésekbe is bele tudunk kezdeni.

– Megemlítene párat ezek közül?

– Noha nagyobb építkezésekhez nem tudtunk hozzákezdeni, olyan javítási munkálatokat végeztünk, amelyek nem igényeltek engedélyeket, így például felújítottuk a Zsidó utcát. Azt letérköveztük, illetve napelemes lámpákat szereltünk fel, hiszen eléggé forgalmas szakasza ez a falunak. Bélafalván a Bandi utcát kijavítottuk, mert járhatatlanná vált, csak állatokkal lehetett rajta közlekedni. Sikerült a Bélafalva és Esztelnek községi útszakaszra az esztelneki önkormányzattal közösen új aszfaltszőnyeget önteni. Ebben a megyei tanács támogatott. Pályázatokat tettünk le az orvosi rendelő tetőzetének felújítására – ez már meg is valósult. Emellett sikeresen pályáztunk ipari gépekre is, így a községnek sikerült vásárolnunk egy útgyalut, valamint utcaseprő-gépet, sószóró-, fahasító-, legelőtakarító-gépeket is. Továbbá az egyik parkban, ahova a kőkút vizét levezettük, az elláttuk tetőszerkezettel is, hogy a naptól és az esőzésektől óvja az ide érkezőket. A kézdiszentkereszti iskola előtt a patakot csőbe vezettük, ezt a részt a tavasz folyamán le is szeretnénk aszfaltozni, illetve parkolóhelyeket alakítani ki. A kultúrotthonokba asztalokat és konyhafelszereléseket vásároltunk.

– Mi a helyzet a mezőgazdasági területek ingyenes telekkönyvezésével?

– Ez jelenleg is folyamatban van. Ugyanakkor letettük a pályázatot a víz- és csatornázási munkálatokra, de mivel a lakosság száma 2000 alatt van, emiatt kisebb pontszámot értünk el, és hátrányban vagyunk. Elkészítettük az üzemtervet a legelőkre, mert anélkül nem kapnának támogatást a gazdák. Itt megemlíteném, hogy tanácshatározatot kellett hoznunk, hogy mezőgazdasági területen legeltetni nem szabad. Ez azért volt fontos, mert több panasz is érkezett, hogy nagyon sok kárt tettek az állatok a magánterületeken. Az előbbieken kívül folyamatban van a buszmegállók felújítása mindkét településen, a kézdiszentkereszti és bélafalvi kultúrotthon környezetének restaurálása és modernizálása, parkok kialakítása és a meglévők felújítása, illetve parkolók létesítése, a bélafalvi iskola felújítása és modernizálása (megyei pályázat segítségével), a közvilágítás modernizálása a község mindkét településén.

– Idén újra polgármester választások lesznek. Megméretteti magát?

– Igen, újra megpályázom a tisztséget, mert azokat a terveket, amelyeket elkészítettünk, vagy kivitelezés folyamatában vannak, szeretném megvalósítani. Már tavasszal parkokat fogunk felújítani, négy utcát szeretnék leaszfaltozni (a Falu alját és a Borvíz utca egy részét, illetve Bélafalván az Alsó-középszert és a Felső-középszert), amire már a közbeszerzés megtörtént, csak a kivitelezés maradt hátra.

Hozzászólások