Felhívás!

Idénre sok a terv

Idénre sok a terv

Idén megújulhat a gelencei villanyhálózat, új köntösbe öltözhet a Bodor György Kultúrotthon, tovább javul a közbiztonság Gelencén. Cseh József polgármestert a tervekről faggattuk.

Több ízben beszámoltunk arról, tárgyalások zajlanak arra nézve, hogy felújítsák Gelence igencsak elöregedett villanyhálózatát. Szükség is van rá, hiszen amikor ez a beszélgetés zajlott, Cseh József polgármester irodájában is meg-megvillantak az égők, sípoltak az elektronikus berendezések az alacsony feszültség miatt. Az elöljáró szerint van remény arra, hogy idén elkezdik ezt a jelentős beruházást.
A több évtizedes rendszer óriási terhelés alatt áll, így nagyon sürgős lenne a korszerűsítése, de eddig az illetékesek a nagy költségekre hivatkozva nem tettek lépéseket. Úgy tűnik, idén előrelépés történik, legalábbis szóbeli ígéret született a probléma orvoslására. „Kérték az építkezési engedélyt, mi kibocsátottuk, így remélem, hogy konkrét lépés is történik. Legalább kezdjék el, mert akkor egyszer be is fejezik” – mondta a polgármester.
A község villanyhálózatát évekkel ezelőtt elsősorban a gombamód elszaporodó fűrészüzemek terhelték le. Bár az évek során a számuk megcsappant, a probléma mégsem oldódott meg annak betudhatóan, hogy nagyon olcsók lettek a különféle háztartási elektronikus készülékek, minden családnál van hűtő, televízió, mosógép, akár több eszköz is.
Már tavasszal megkezdhetik a gelencei Bodor György Kultúrotthon felújítását. A községközpontban lévő épületet teljes egészében rehabilitálják, és némiképp át is alakítják. Az önkormányzat pályázat révén tudja a munkálatot elvégezni.
Habár a gelencei kultúrotthon nincs túl rossz állapotban, rengeteg hiányossággal küszködik. Éppen ezért az önkormányzat úgy döntött, hogy teljes egészében korszerűsíti, hogy megfeleljen a mai kor elvárásainak. Cseh József polgármester elmondta: egy 500 ezer eurós pályázatról van szó, de a gyakorlatba ültetése vélhetően nem lesz könnyű, ismerve a romániai bürokráciát.
A folyamat a közbeszerzéssel kezdődik, de egyéb miatt is fő a községvezetés feje, hiszen a terem kihasználtsága meglehetősen nagy, így amíg a tatarozás zajlik, addig is szükség van egy másik ingatlanra. Cseh József szerint születtek javaslatok, így például azon gondolkodnak, hogy a sporttermet alakítsák át úgy, hogy alkalmas legyen rendezvények befogadására.
Az intézményben hellyel-közzel a helybeli tánccsoportok lépnek fel, de gyakran tartanak benne előadást vagy éppen könyvbemutatót is. Ugyanakkor esküvőkre is ki szokták bérelni az épületet, lévén, hogy konyhával is fel van szerelve. A kultúrotthon épületében kap helyet a községi könyvtár is.
Mindezek mellett gondolnak a közbiztonságra: a meglévő tíz térfigyelő kamera mellé újabb hetet szereltettek fel. A községvezetés szerint rendkívül fontosak a berendezések, mert meg lehet előzni a lopásokat, a rongálásokat, a megtörtént esetek elkövetőit pedig könnyűszerrel lehet azonosítani. A kamerákból jutott a község bejárataihoz, a temetőkbe, a piactérre és a központi óvoda környékére is. <<

Hozzászólások