Hirmondo

Hosszú távú tervek

Hosszú távú tervek

Amint év eleji, megvalósításokról és elképzelésekről szóló beszélgetésünkben olvasható, Rákosi Árpád polgármester több hosszú távú tervet dédelget.

Hirdetés
Hirdetés

Beszélgetésünk elején az elöljáró örömmel nyugtázta, hogy a helyi tanácsban jó a hangulat, a szekeret mindenki ugyanabba az irányba tolja. „Novemberben egy, míg decemberben két tanácsülést tartottunk. Az elsőn még érezhető volt némi feszültség, ám ez időközben oldódott, és a legutóbbi találkozás már jó hangulatban zajlott. Úgy érzem, politikai hovatartozástól függetlenül minden tanácsos ugyanabba az irányba, előre tolja a szekeret, közös célunk a község fejlődése”, nyugtázta. Hozzátette, Tamás Sándor megyetanácselnökkel és Fejér László szenátorral is volt már munkatalálkozója. „A megyetanácselnökkel az első találkozó alkalmával írtunk alá egy, a helyi orvosi rendelő orvosi felszereléssel való ellátását célzó támogatásról szóló szerződést. A helyi önkormányzat, illetve a megyei tanács fele-fele arányban biztosította a szükséges anyagiakat, az eszközöket már be is szerezték”.

Átláthatóság mindenekfelett

Ami az elmúlt évet illeti, pontosabban annak utolsó harmadát, az elöljáró így vélekedett: „Úgy értékelem, rendben volt minden, semmi nem maradt el az anyagiak hiányában. Sőt, év végén két részletben kaptunk mintegy 340 ezer lejt az országosan leosztott költségvetés-kiegészítésből, ami az idei forgóalap részét képezi.”

Ugyancsak év végén GPS-szel látták el a helyi tanács járműveit. „Az összes járművet felszereltük nyomkövetővel, beleértve a polgármester autóját is, hogy követhető legyen, hol járok, milyen célra használom az autót, hiszen fontosnak tartom az átláthatóságot.”

Az idei tervekről is kérdeztük az elöljárót. „Szépen haladnak az óvoda felújításával, ugyanakkor bízom benne, hogy tavasszal elkészül az albisi ravatalozó is. A Dálnokkal közös, szennyvízcsatorna-hálózat kiépítését célzó pályázat épp stagnál, de remélem, hamarosan kilendül a holtpontról. Albisban és Ikafalván ivóvízhálózat építését tervezzük, ezt pályázatból valósítanánk meg. A Torja felé vezető utat is be kell fejezni, ugyanakkor fontos lenne leaszfaltozni a Kis utat, hogy ha már a teherforgalmat arra irányítjuk, feleljen is meg a célnak. Mindemellett az ingyenes telekkönyvezés is folytatódik”.

Idén befejeznék az óvoda felújítását

Új kultúrotthon és tanácsháza

Rákosi Árpád elődje korábban az alsócsernátoni kultúrotthon felújítását tervezte, ám a tisztségben levő elöljáró másképp látja a dolgokat. „Mivel mondhatni nem történt számottevő előrelépés az ügyben, a felújítás helyett egy új, korszerű épületben gondolkodom. Sajnos, a kultúrotthon olyan állapotban leledzik, hogy szerintem nem érdemes a felújításába pénzt fektetni. Annak, hogy a négy fal megmaradjon, a többit meg lebontsuk, nem sok értelmét látom, inkább építsünk újat, hiszen egy épület alapozása és a téglafalak felhúzása kerül a legkevesebbe. Figyeljük a pályázati kiírásokat, és alkalomadtán megragadjuk a kínálkozó lehetőséget.”

Újat építenének a régi kultúrotthon helyett
Másik álma, hogy egy új tanácsépületet is létesítsenek. „Úgy vélem, az épület jelenlegi rendeltetésének nem megfelelő. Tudom, hogy ez a kúria önmagában érték, azonban két épületben férünk el, jobb lenne, ha minden egyetlen helyen lenne. Szeretnék egy olyan impozáns polgármesteri hivatalt építeni, amire száz év múlva is azt mondhatják, hogy igen, ez egy tanácsépület!” Mindkét ingatlan helyét illetően van elképzelése, ám úgy véli, korai lenne arról nyilatkoznia.

A polgármester szerint tanács épülete jelenlegi rendeltetésének nem megfelelő
A polgármester bízik a világjárvány lecsengésében, és azzal együtt a dolgok megszokott kerékvágásba való visszazökkenésében. „Tavaly a kulturális tevékenységek zömében online térben történhettek. Örömmel látom, hogy Ágoston József szívügyének tekinti a település művelődési életét, legyen szó karácsonyi műsorról, a férfidalárda műsoráról vagy bármi másról. Most is a március 15-ei ünnepségre készül, bár még nem tudjuk, ez mennyiben lesz megvalósítható. Ha másképp nem, a karácsonyi műsorhoz hasonlóan felvétel készül majd róla. Bár még nincs költségvetésünk, kijelenthetem, a lehetőségek függvényében célom támogatni a településen rendezendő kulturális tevékenységeket”.

Az új tanácsadó

Ami a prioritásokat illeti, megjegyezte: „Az infrastrukturális beruházások nem csak úgymond látványosak, hanem elengedhetetlenek bármely település fejlődése érdekében. Sajnos, például az ivóvízhálózatok nincsenek a helyzet magaslatán, beleértve a csernátonit. A vezetékes víz minősége nálunk is hagy kívánnivalót maga után. Fejtörést okoz annak megoldása, hogy uniós szabványoknak megfelelő minőségű ivóvizet szolgáltassunk a lakosságnak, amire a meglévő rendszer alkalmatlan. Fúrt kutakra lenne szükség, ami egyrészt költséges, ugyanakkor óriási horderejű munkáról beszélünk. Szakemberek szerint előbb-utóbb a Nyugathoz hasonlóan az lesz a megoldás, hogy egy központból, esetünkben Kézdivásárhelyről látják el a környező településeket minőségi vezetékes vízzel. Mindezt önerőből megvalósítani ugyanis rendkívül nehéz, amennyiben egyáltalán lehetséges.”

Rákosi Árpád megjegyezte, idéntől új tanácsadója van. „Bartók Csaba nyugdíjba vonult, jelenleg a jogi végzettséggel rendelkező Deák Attila tölti be a tanácsadói tisztséget. Régóta ismerem, és úgy vélem, megfelelő erre az állásra.” Hozzátette, tavaly szeptemberben nyugdíjba vonult a mezőgazdasági referens is. „Az állást átmenetileg egy munkatársunk tölti be, ám hamarosan versenyvizsgát hirdetünk meg”. Végezetül megjegyezte, Fábián Sándor alpolgármesterrel kitűnő a munkaviszonyuk. „Egyebek mellett a terepi munkásokkal, illetve az erdőkkel is ő foglalkozik, hiszen ezeken a területeken ő a jártasabb”, summázott.

Hozzászólások