Felhívás!

Gondviselés és jó szándék

Gondviselés és jó szándék

Amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel – szólt a Galata-levélből vett ige a bodoki református gyülekezet évi közgyűlésén január első vasárnapján.

Az eseményt minden év első vasárnapján megtartják, amelyen a lelkész beszámol a gyülekezeti hitéletről, az elmúlt év történéseiről, megvalósításokról, az egyház anyagi helyzetéről és a tervekről.

Róth Levente lelkipásztor elmondta, az évet 861 lélekkel zárták, mely szám évről évre csökkenőben van akárcsak az egyház által szervezett különféle alkalmakon való részvételi arány. Kiemelte, Erdély-szerte egész Háromszéken a legalacsonyabb a templomlátogatás, ezen belül is pedig, megfejtetlen okból, az Olt mentén.

A gyerekeket és az ifjúságot célzó egyházi nevelés kapcsán kiemelte, nagyon sok gyerekprogramot rendeztek, a gyülekezeti vallásórákon túl nyári táborozást, vakációs bibliahetet, melyeket az idén is megtartanak. A megszokott ünnepek mellett az egyetemes imahét, a házassági évfordulójukat ünneplők köszöntése, a március 15-i ünnepi istentisztelet, az emlékkonfirmáció, az idősek napja mellett a tavaly első alkalommal megszervezett gyereknapra, és a Bodoki-havason tartott rendhagyó istentiszteletre is sor kerül augusztusban, amelyen tavaly több mint nyolcvanan vettek részt. Szintén lesz folytatása az elmúlt évi november elsejei istentiszteletnek, emellett állandó programként folytatódnak a nőszövetségi bibliaórák és a kéthetente tartott kézműves foglalkozások.

A lelki táplálékot nyújtó programok mellett szorgosan dolgoztak a templom körüli fejlesztéseken is. 2017-ben több mint 60 ezer lejt költött munkálatokra az egyház: feljavították többek között a lelkészi hivatalt, az épület tetőzetén átforgatták a cserepeket, nyílászárókat cseréltek, felújították a gyülekezeti teremnek helyet adó épület külső és belső részét, mindezt a magyarországi Emberi Erőforrás Minisztériumától, Kovászna Megye Tanácsától és a Communitas Alapítványtól nyert pályázati összegből, illetve a helyi önkormányzatnak és további nagylelkű adományozóknak köszönhetően. „Isten áldása volt azon a munkán, amit végeztünk, sok mindent megvalósítottunk, jutott sok mindenre és maradt is” – fogalmazott a lelkész.

Elkezdték a falkutatási munkálatokat a templombelső falán, jelenleg folyamatban van a műemlék templom 21 ezer lejbe kerülő dokumentációjának az összeállítása. Mindez nélkülözhetetlen egy nagyobb pályázati összeg lehívásához, a templombelső felújítására, fűtésrendszerrel való ellátásához, valamint az orgona megjavítására vonatkozóan. Az idei tervek között szerepel a gyülekezeti terem konyhájának és az épület emeleti részében található vendégszobák felújítása is. A közgyűlés az újonnan megválasztott presbiterek eskütételével és a gyülekezeti értesítő átadásával ért véget.

 

Hozzászólások