Elnyerte a Zöld Óvoda címet a Hófehérke

Elnyerte a Zöld Óvoda címet a Hófehérke Cseperedő

A Hófehérke Napközi Otthonban már négy éve zajlik Az ezerarcú természet barátai környezetvédelmi nevelési projekt, melynek tevékenységeit öt irányelv alapján valósítottuk meg: céltudatosság, gyermek-közeli tematika, gyermekbarát tevékenység, felfedezés és felfedeztetés, élményszerzés.

Célunk a környezettudatos szemlélet magvait elszórni úgy óvodásaink, mint óvodapedagógusaink körében, ezáltal felhívva a figyelmet környezetünk kincseire, értékeire, és ezek elvesztésének következményeire. Tevékenységeink során kis lépésekben ismertettük meg gyermekeinkkel, hogyan kell tudatosan együtt élni környezetünkkel, hogyan kell védeni azt, miközben nem mondunk le a csodálatos emberi felfedezések nyújtotta modern, digitális lehetőségekről.

Fontosnak tartottuk a környezetbarát készségek, képességek, szokások, valamint viselkedési formák kialakítását, amely alapja a természetvédelmi és környezetvédelmi nevelésnek.

Programunk tervezésekor négy éves ciklusban gondolkodtunk és minden évben egy kiválasztott témára fókuszálva szerveztük meg tevékenységeinket. Az elmúlt években a következő környezet- és egyben gyermekbarát témákkal ismerkedtünk játékosan: „Barátom a fa”, „Barátaink a madarak”, „Barátom a víz”, „Barátom a levegő”. A játékos megfigyelések, felfedezések, kísérletek és tapasztalatok révén valóban a gyermekek barátjukká vált a fa, a madár, a víz és a levegő.

Programunk első két évének „gyümölcse” az óvodánk udvarán kialakított Ágas–bogas és Madarászó Ágas–bogas tanösvény, illetve egy Madárbarát pihenőhely, amelyeket a BGA, valamint a Sepsiszentgyörgyi Helyi Tanács támogatásával valósítottunk meg. A harmadik esztendőben játékos tevékenységek, kísérletek által a gyermekek tapasztalatokat szereztek a víz tulajdonságaival, hasznosságával kapcsolatosan.

Bár két pályázatot is benyújtottunk, hogy elkészítsük vizes falunkat udvarunkra, anyagi támogatás hiányában álmunkat nem sikerült úgy kiviteleznünk, ahogy terveztük. Az adott szituációhoz alkalmazkodva, meglévő eszközeinket használva szereztünk örömet gyermekeinknek. Eredeti elképzelésünk az esővíz meggyűjtése és hasznosítása volt, melyet öntözésre és szórakozásra szántunk, a vízzel való takarékosságra, a természet adományainak felhasználására, a fenntarthatóságra nevelés céljából.

Projektünk utolsó évében a levegő létfontosságú szerepére igyekeztünk rávilágítani. „Elméleti ismereteinket” játékos kísérletekkel támasztottuk alá (pl. Lebegő ping-pong labda, házi légnyomásmérő, szélerősség mérő, stb.), és kisfilmek segítségével bemutattuk, hogyan lehet a természetes energiaforrásokat – ez esetben a szelet – hasznosítani.

Minden évben az adott témára időnként visszatérve új arculattal bővítettük projektünk programját, betartva egy tudatosan megtervezett forgatókönyvet: játékos ismerkedés a témával, visszacsatolás és meseszövés, tapasztalatszerzés a szabadban, kiállítás a gyermekek alkotásaiból. Az utóbbi két évben megyénk óvodásait is bevonva hirdettük meg a „Halcsodák” és a „Szélkirálynő” alkotó pályázatainkat.

Tevékenységeink tervezésénél, szervezésénél bevontuk partner-intézményeink (Vinca Minor Egyesület, Székely Nemzeti Múzeum, Rara Avis Egyesület, Megyei Természetvédelmi és Hegyimentő Központ, Kovászna Megyei Tanfelügyelőség, Székely Hírmondó) szakembereit is, akiknek ezúttal is köszönjük segítségüket.

Programunkkal igyekeztünk tudatosítani úgy a gyermekek, mint a felnőttek körében, hogy az egészséges környezetünk nem csak a tiszta vizet, levegőt, a madárcsicsergéstől hangos dús fakoronákat jelenti, hanem egészséges, humanista értékrendet, ezek csíráit igyekeztünk elszórni és ápolni óvodásainkban, illetve a környezetünkben levő emberekben.

Bár eredeti célunk nem a zöld óvoda cím elérése volt, idén négy éves programunk ciklusának lezárásával éltünk az adott lehetőséggel, benyújtottuk pályázatunkat, és óvodánk megkapta a Zöld Óvoda címet.

Bedőházi Emese Aranka, Szabó Anna-Mária és Vasile Ágnes, programfelelősök

Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.