Felhívás!

Egy igaz, új esztendőért

Az is lehet és ideje is lenne, hogy ennyi jóakaratú ember és asszony járja Erdélyország útjait. Azt dalolta évszázadokkal ezelőtt is az ember, hogy Erdélyország az én hazám… Hát ezért, meg azért hallani mindenütt ezekben a napokban, órákban, hogy adjon az Isten ennél szebb s jobb újesztendőt. Pici gyerek elejt egy-egy mássalhangzót, de kimondja a maga örömével, hogy boldog újévet. Egy a nóta s egy az áhítatos templomi ének. „Így ád Isten békességet magyar hazánkra…”

Sorjáznak emlékezetemben a legszebb gondolatok a falvak, városok hite s bizalma szintjén. Hittel és óriási nagy szándékokkal árad a bizalom s az önbizalom mindannyiunkban az újra megnyitott óvodáktól a katedrálisok keresztjéig, közel az éghez. Ha Kossuth velünk, kicsoda ellenünk?!

Ha mi magunk vagyunk a jövendő, a holnap biztosítéka, akkor már az se lep meg bennünket a jövő esztendőben, ha szabadon érezzük majd magunkat itthon. Senki a magyar kultúra, a magyar anyanyelv biztosítékait nem ütheti ki majd itthon sem, otthon sem a falból, lélekből, a fejünkből. Mert ugyanvalóst sok helyen vagyunk otthon Európában, miközben félreverik az idegen törvény és harang köteleit. Annyi emberben voltunk kénytelenek puszta formailag is bízni. Ez lenne az az esztendő, mely az igazság fényeit röpteti, bevilágítván műhelyeinket, egyetemeinket – minden különlegesség nélkül. Elvadultak tiltották, tagadták meg még a tegnap nyelvünk és verseink, imáink szólását. Isten őrizzen az átkos óesztendőtől. Amiből elegünk volt, azt kár is újra mázolni. Ami mellé odaállunk saját szabad szülőföldünkön a legjobb szándékkal, ott másnak is jut szó, szeg és kalapács. Jogot csak népek tudnak a maga valóságában igazzá tenni.

Figyelmeteket terelem, de soha nem terelem el a való világ megismerésétől és annak igaz arculatától. Soha nem volt tán még hazaföld, hol ennyit hazudtak volna az emberek, a magyarok szeme közé. Ennek is vége lehet és vége is lészen. A magam hitével és szavaimmal vallom, érdeke a román népnek is az igazság fűtőteste, melege, akár a magyarnak. Ha kívül az igazság a fagyban, menekül az emberek bizalma a saját és családjuk jövendőjéből.

Nem alkudozunk. Bizalommal mondom, amit mondunk: van boldog újesztendő holnapra is, abból ad jó szívvel az Úr, az igazak ura mindannyiunknak.

Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.