Felhívás!

A hazai harmóniáról

A nemzeti kisebbségek mindig is forgolódtak, nyüslettek abban a környezetben, melynek urai a vesztüket akarták. A magyar királyság 1920-as szétdarabolása mai napig se gyógyult seb, noha a megajándékozott Csehország, Románia, Ausztria, Szlovákia nem is létezett a történelemben eladdig, Jugoszlávia sem – mindent megtettek a gyógyulatlan sebek eltakarásáért. És ahogy olvasgatom a kortárs román sajtót, egyre több és hasznos tanácsot kapok.

Hargita, Háromszék (na jó, Kovászna) és Maros megye kisebbségi román lakossága valóságos politikai szervezetet éltet Romániában a román kisebbségiek jogainak védelmére. Drámainak nevezik hivatalos beadványukban a helyzetüket, magyar elnyomás alatt! Nemzeti tudatuk elsikkadását a magyar veszedelemnek, a helyi hatóságok és szervek érdektelenségének tulajdonítják.
Írom ezeket az örömteljes sorokat, hiszen a nemzeti kérdés valós felmérése hangzik előttünk! A bennünket elnyomó román hatalom hazafiságtól repeső fiai adnak tanács-(nem kartács-)sorozatot, hogyan kell megélnünk sorsunkat „a nemzeti tudat elveszejtésének szándéka ellen”. A jelzett székelyföldi megyék „érdektelen magyar helyhatóságai” ellen kell fellépni a nemzeti öntudat kiteljesítése dolgaiban.

Lăcătușuék írják ezt, és természetellenes feszültségről beszélnek. Tökéletes. Állítom, rakódott le bennem néhol cinizmus a nemzeti nyomorúságunkban, de most nem mozgósítom. Tökéletesen egyetértek a panaszkodó, immár lázadozó szervezettel, ami az elvet illeti. Ám az ott sántít kínjában ordítva, hogy a bőszen nacionalista, félfasiszta elnyomás éppen ránk vonatkozik, és nem a három székely megye elárasztott, eluralt román lakosságára.

Ez a szervezet beadványt nyújtott a kormánynak, ellenőrizzék mindenütt a románság nemzetiségi jogainak érvényesülését Dél-Európában, a Fekete-tenger és Moldávia térségében… Aláírom a magam részét. Már azt, ahogy a nemzeti kisebbségi kérdést taglalja ez a fantomszervezet – sajnos, kifelejtgetik a romániai, az erdélyi magyarság szinonim sorsát. Az a kis különbség elenyésző itt és ma, hogy Székelyföldet elárasztotta a románság történelmileg pillanatnyi idő alatt. De ami a jogaik védelmét illeti, le a kalappal. Taglalják, épp úgy, ahogy mi is követeljük. Hát ez a harmónia Romániában. <<

Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.