Felhívás!

Kihívás az olvasóvá nevelés – év eleji beszélgetés a megyei könyvtár igazgatójával

Kihívás az olvasóvá nevelés – év eleji beszélgetés a megyei könyvtár igazgatójával Kultúra

Az olvasási kedv alakulásáról, elképzelésekről, programokról, az intézmény működéséről, megvalósításra váró tervekről faggattuk Szonda Szabolcsot, a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár igazgatóját.

– Régóta hallani az olvasás klasszikus módjának nagyfokú visszaeséséről, egyes vélemények szerint hamarosan bekövetkezik a nyomtatott szó iránti igény teljes elsorvadása is. Mit mutat a mindennapi tapasztalat?
– Ami a mi látogatottságunkat és a megyében működő közkönyvtárak iránt megnyilvánuló igényt illeti, bár vannak jobban és kevésbé jól működő települési könyvtárak, általában véve kijelenthetem, hogy nincs nagymértékű lemorzsolódás, maradtak a korábbi mutatók, sőt, helyenként egy keveset nőtt is az újonnan beiratkozottak, illetve az aktív olvasók száma.

– Hogyan mutatkozik ez a számok tükrében a megyei könyvtárnál?
– Közel 8700 nyilvántartott látogatónk van, háromnegyedük aktívnak mondható; ők közel 70 ezer egyéni igényléssel fordultak hozzánk az elmúlt esztendőben, amelynek során 800 új beiratkozót is regisztráltunk. Folyamatosan növekedik a virtuális megkeresések száma felénk, az elektronikus formában elérhető könyvtári dokumentumok iránti igény növekedése viszont nem vezetett a nyomtatott könyvek iránti kereslet visszaeséséhez. A reáltudományok szakirodalmát tekintve viszont valóban megfigyelhető a virtuális tér irányába való elmozdulás, de ez érthető is, hiszen ez az a terület, ahol leginkább szükség van a gyors és lehetőleg pontos információszerzésre a világhálóról.

– Az elmúlt év során merültek-e fel gondok, amikkel meg kellett küzdeni?
– Rajtunk kívül álló okok miatt, mint ismert, néhány éve elakadt a székhelyünk belső felújítása, ami helyszűkét és ebből kifolyólag zsúfoltságot vont maga után. Ezt azonban sikerült úgy áthidalni, hogy ne érezze meg a közönségünk. Tavaly nagyobbak voltak az épület fenntartásának költségei, ami a kezdetben eléggé szoros költségvetés miatt nehézséget okozott, vigyáznunk kellett, hogy a számlák kifizetése ne történjen a tevékenységünk vagy a könyvbeszerzés rovására. Végül jól zártuk az évet, 1700 új könyvtári dokumentumot – könyvek, folyóiratok, elektronikus kiadványok – is sikerült beszereznünk. Ezzel az állományunk közel 242 ezerre növekedett.

– A vásárláson kívül milyen módozata van az állománynövelésnek?
– Adományozás révén a tavaly 3500 kötettel gazdagodtunk, és a nekünk járó kötelespéldányok terén is 100 kötetet sikerült állományba vennünk; utóbbi lehetne jóval több, bízunk tehát abban, hogy azok a könyvkiadók, akik eddig kevésbé szolgáltatták be, megkeresés nélkül is eleget tesznek ez irányú kötelezettségüknek, a közösség szellemi javára.

– Mit mutat a gyakorlat, olvasnak-e a fiatalok?
– Cáfolom az egyre jobban eluralkodó véleményt, miszerint a mai gyerek az olvasás számára elveszett. Ingergazdag világunkban nyilván sok olyan tényező van, ami nemcsak a zsenge korosztály, hanem a felnőttek figyelmét, idejét is elvonja az olvasástól. Nekünk ez állandó kihívást jelent. Viszont ha megtaláljuk a módját és eszközét a kíváncsiság kielégítésének, akkor meg lehet tartani a fiatalokat is olvasóként. Éppen ezért folytatjuk bevált gyermekprogramjainkat. Nemzedékek összekapcsolásával szervezzük ezeket, így a nagyobb testvér, a szülő és nagyszülő egyaránt részt vehet rajtuk. És ha már eljön hozzánk, akkor a könyveinket is kézbe veszi, példájával a gyerekben is elültetve az olvasás igényét.

– Említsen, kérem, néhány ilyen programot.
A legrégebbi az óvodásoknak és kisiskolásoknak szervezett Varázskuckó, amelyen a mesehallgatáshoz játék és kézműves tevékenység társul, egy ideje a gyerekeket kísérő felnőtteknek kézimunkakört tartunk. Népszerű vakációs foglalkozásunk a Csodalámpa, az élményszerű olvasás örömével ismerteti meg a gyermekeket. Tovább működtetjük ovisok, kisiskolások számára a mozgókönyvtárat, kiemelt partnerünkkel, a csernátoni Haszmann Pál Múzeummal és egyesületével idén is megszervezzük 10–14 évesek számára az immár hetedik vetélkedőt és olvasótábort. Kedvezően fogadta a közönség a sepsiszentgyörgyi polgármesteri hivatallal közös Könyvkelengye programunkat is. Régi tervünk valósult meg decemberben a Bod Péter Könyvtártámogató Egyesület bejegyeztetésével, ez a működéshez és fejlesztésekhez szükséges többletsegítséget tud biztosítani számunkra.

Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.

Hozzászólások