Felhívás!

Az Isten-kapcsolat megújítása

Az Isten-kapcsolat megújítása Kultúra

A nagyböjt a keresztény élet szempontjából a legfontosabb időszak, Jézus Krisztus szenvedésének és halálának emlékideje (idén február 17-re esett a kezdete). Negyvennapos húsvéti előkészületünk Jézus Krisztus negyvennapos, pusztai imádságával és böjtjével köthető össze.

Értünk vállalt szenvedésére emlékezünk, ünnepelve Húsvétkor a feltámadás örömét. A nagyböjtbe lépve a Boldog Özséb Plébánia segédlelkészét, Kovács József tisztelendő urat kérdeztük.

– Mit jelent a nagyböjt, mit takar ez a kifejezés?

– A nagyböjt számomra az Istenkapcsolat megújítását jelenti. Maga a szó „nagyböjt” sokak számára csak azt üzeni, hogy péntekeken nem szabad húst fogyasztanunk. Azonban érezzük, hogy csak a pénteki napokon való lemondásaink nem teszik igazán nagyböjtté ezt az időszakot. Igazából a helyes elnevezés az lenne, hogy a nagyböjti szent negyven nap. A „szent” kifejezés sugallja, hogy a jó Istennek adjuk oda a negyven napot, ajándékozzuk oda ezt az időt.

– Egyházunk utakat kínál, amelyeken elindulhatunk: az imádságot, alamizsnát és a böjtöt. Mi a szándéka?

– Anyaszentegyházunk szándéka, hogy életünk egyre jobban hasonlítson Jézus Krisztuséhoz. Ő példát ad számunkra, hogy mit jelent a jó Isten akaratát megtenni, és másokért élni. Mi, keresztények erre kell törekedjünk, hogy úgy gondolkodjunk, mint Jézus, úgy beszéljünk, mint Jézus, úgy cselekedjünk, mint Jézus és úgy szeressünk, mint Jézus – teljes szívünkből.

– Mit takar részletében e három út?

– Az imádságban a jó Istennel, a böjt révén önmagunkkal szemben, az alamizsnával, embertársainkkal rendezzük kapcsolatainkat. Az imádság nem szavak szaporítása, hanem a jó Istennel akart, tudatos, átérzett találkozás. Ma sokkal többet lehet böjtölni a TV, telefon, a kényelem, a divat, a korán kelés, későn fekvés terén. Végül az alamizsna elsősorban nem a szegényeknek adott pár lej vagy élelmiszer, hanem a közvetlen hozzátartozóink iránt tanúsított szolgálatkészség, a saját érdeket háttérbe szorító engedékenység.

– Megváltozott világunkban, az idei nagyböjtben milyen módon lehet az önmegtagadást gyakorolni?

– Életkortól függetlenül minden nap lehetőség kínálkozik arra, hogy életünket odaadjuk, mások szolgálatába állítsuk. Példaként állhatna itt, amikor valaki gyermekként lemond a csokiról, megspórolja az árát, és mások megsegítésére szánja. Persze, nem csak az a böjt, amikor nem eszek, vagy nem iszok valamit, az is komoly önmegtagadás, ha valaki minden reggel, minden nehézség ellenére fel tud kelni. A Nagyböjti önmegtagadás ez: megteszem azt, amihez nincs kedvem – Isten és ember iránti szeretetből.

– A Boldog Özséb Plébánián sokat foglalkozik a fiatalokkal, mire bátorítja őket nagyböjt napjain?

– Azt gondolom néha egy nagyon kicsi lépés is nagyon sokat segít. Arra biztatom őket, hogy legyen egy nagyböjti jó feltételük. Meg kell keresnünk, az élet mely területén kellene jobbak lennünk, tökéletesebbek. Mindennél fontosabb a szeretet. Bátorítok mindenkit, hogy ebben az időszakban még inkább hangoljuk rá életünket a jó cselekedetek gyakorlására.

Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.

Hozzászólások
  • User
    Dátum: 2021. február 24., 12:09
    ÉRTÉKELÉS: -2

    Hol írja a Biblia, hogy 40 napos böjtöt kell tartani Jézus halálával kapcsolatban? Az egyetlen ünnep amit ünnepelni kell az az Úr vacsorája és egyszer évente. (Máté 26:26-28). És ne tegyünk hozzá az Írásokhoz, és el se vegyünk belőle mert az Isten megbuntet érte. A Cselekedetek könyvében pedig ilyen döntést hoztak az apostolok :Cselekedetek 15 :28, 29.