Hirmondo
Hirdetés
Hirdetés

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége Országos Elnökségének közleménye

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége beadványt fogalmazott meg az Oktatási és Kutatási Minisztérium vezetősége felé, amelyben a tanév hatékony és méltányos lezárása érdekében az alábbi intézkedéseket javasolja:

Rövidtávon:

 • Olyan oktatási eljárásokat tartalmazó dokumentum elkészítését és kiküldését javasoljuk az oktatási intézményekhez, amely konkrét és teljes forgatókönyveket kínál az oktatói-nevelői folyamat újraindításának lehetőségeiről, és amely pontos és átlátható stratégiákat tartalmaz a félév és a 2019-2020-as tanév lezárását, illetve a cikluszáró vizsgák megszervezését, valamint a nyári vizsganaptár alakulását illetően.

 

A szükséghelyzeti intézkedések meghosszabbításával összefüggésben, az iskolai tanítási tevékenység 2020. június 1-től történő legkorábbi újraindításának lehetőségét elemezve beadványunkban a szaktárca MEGFONTOLÁSÁRA AJÁNLJUK a következőket:

 1. a II., IV. és VI. osztályok végén történő képességfelmérések lemondását a 2019–2020-as tanévben,
 2. a tevékenységek online (ahol megvannak az ehhez szükséges IKT-eszközök) és/vagy postai rendszerben történő folytatását (hátrányos helyzetű csoportok/közösségek esetében, a telefonos és postai/gyorspostai szolgáltatók közreműködésével) az Oktatási és Kutatási Minisztérium módszertani utasításainak megfelelően

VALAMINT

a tanulmányi helyzetek lezárásának lehetőségét a folyó iskolai évre legkésőbb június 12-ig az I. félév eredményei alapján, 

VAGY

a tanulmányi helyzet lezárásának lehetőségét a II. félévre a március 11. – május 29. közötti időszak online rendszerben történő tevékenységeinek elismerésével/értékelésével, legkésőbb június 12-ig.

c. Iskolai pótfelkészítő időszak szervezését vizsgatantárgyakból legkésőbb június 19-ig (kislétszámú csoportokkal, speciális program szerint) az általános- és középiskolák végzős évfolyamai számára,

d. felzárkóztató/iskolai helyzetet tisztázó pótfelkészítő időszak szervezését az iskolában legkésőbb június 19-ig (kislétszámú csoportokkal, speciális program szerint) azoknak a diákoknak, akik nem vettek/vehettek részt az online vagy más távoktatási módszerrel megszervezett oktatásban és/vagy akik az I. félév eredményei alapján évismétlési helyzetben lehetnek,

e. képességvizsgák szervezését a vokacionális/felekezeti oktatási intézményekbe felvételizni, illetve egyes középiskolai osztályokba szükséges nyelvvizsgákon résztvenni kívánó diákok számára az OKM által kidolgozott különleges eljárások szerint, a Vészhelyzetügyi Nemzeti Bizottság (CNSSU) és az Egészségügyi Minisztérium intézkedéseinek betartásával, legkorábban június 12-vel bezárólag. Például: egy nap több kiértékelő vizsga megszervezése, a szervezés teljes időszaka alatt (a résztvevők egyéni vagy kiscsoportos besorolásával).

f. az országos vizsgák (a nyolcadikosok országos képességvizsgájának, és a tizenkettedikesek érettségi vizsgájának) megszervezése az alábbiak figyelembevételével történjen:

  1. a vizsgatananyagot kizárólag a 2020. 01. 20-i keltezésű 3066-os sz. Minisztériumi Rendeletben meghatározott tartalmakra korlátozzák,
  2. a hátrányos megkülönböztetési helyzetek elkerülése érdekében kérjük, hogy a 2020-as vizsgaidőszakkal kezdődően a Matematika, illetve az Anyanyelv és irodalom vizsgák közé egy szabadnapot iktassanak be, akárcsak a Román nyelv és irodalom, illetve Matematika vizsgák közötti szabadnap beiktatásával tették.
  3. a nyolcadikosok képességvizsgáját szervezzék meg az OKM által kidolgozott különleges eljárások szerint, a Vészhelyzetügyi Nemzeti Bizottság (CNSSU) és az Egészségügyi Minisztérium intézkedéseinek betartásával (Például: egy nap alatt több kiértékelő vizsga szervezése (8-12, illetve 12–16 óra közötti időintervallumban) és/vagy a vizsgázók elosztása több, kisebb tanteremben és/vagy a vizsgára szolgáló tantermek számának növelése.) úgy, hogy a VIII. osztályosok országos záróvizsgájának lebonyolítása legkésőbb június 26-ig, illetve a osztályosok érettségi vizsgájának lebonyolítása legkésőbb július 14-ig történjen meg.
  4. A nyolcadikos záróvizsga és az érettségi vizsga írásbeli dolgozatainak javítóközpontokba történő eljuttatása digitalizálva (szkennelve) történjen, az OKM által kidolgozott módszertan és/vagy eljárás szerint, a Belügyminisztérium Különleges Távközlési Hatóságával (STS) együttműködésben.

g. A 2020. július–augusztus közötti időszakban tervezett miniszteri rendelettel szabályozott tevékenységek (felvételi-, címzetes-, véglegesítő vizsgák, szakképzési tevékenységek stb.) a fenti javaslatok szerinti átütemezését.

Közép- és hosszútávon:

 • Az oktatási rendszer hatékony és átfogó digitalizálása (a pedagógusok digitális kompetenciája fejlesztése és a tanintézmények felszereltségének modenizálása) érdekében a következőket javasoljuk:
  • Az Oktatási és Kutatási Minisztérium 2020. évi költségvetésének kiigazítása a fentiekben leírt digitalizálási eljárások elindításához szükséges pénzösszegekkel.
  • a 2021-es évi GDP 6%-ának az oktatási rendszer fejlesztésére történő fordítását:
   • a az oktatásban dolgozók digitális kompetenciájának növelését célzó humánerőforrás fejlesztési programok finanszírozása, érdekében,
   • a Pedagógusházak intézményi kapacitásának fejlesztése érdekében, (a megyei Pedagógusházak költségvetésének növelése a működtetéshez hozzájáruló humánerőforrás növelése, az IKT eszközökbe történő befektetések eszközlése és a digitalizáláshoz szükséges továbbképzések szervezése érdekében),
   • az oktatási intézmények, a pedagógusok és diákok számára szükséges IKT-eszközök beszerzésének finanszírozása érdekében.
  • A oktatási intézmények normatív finanszírozási rendszerében a szakmai továbbképzés költségei címszó alatti alapfinanszírozás növelését.
  • Az oktatás területén a hatályos jogszabályok módosítását a következők szerint:
   • A Nemzeti Oktatási Törvény 25-ös cikkelyének módosítása és kiegészítése egy új bekezdéssel:

A 6-os bekezdés után bekerül egy új bekezdés:

(7) Az akkreditált állami vagy magán oktatási intézmények az oktató-nevelő és értékelő tevékenységeiket online környezetben is megszervezhetik az OKM által kidolgozott módszertan szerint.

 • A 262-es cikkely 1-es bekezdésének módosítása és kiegészítése a következők szerint:

Eredeti bekezdés: „(1) Az oktató didaktikai személyzet tevékenységét napi 8 órában, illetve heti 40 órában végzi és ez a tevékenység magában foglalja:…”

Kiegészített és módosított bekezdés: „(1) Az oktató didaktikai személyzet tevékenységét napi 8, illetve heti 40 órában végzi, ez a tevékenység esetenként iskolai, illetve online környezetben történhet, és magában foglalja:…”

 

Az RMPSZ Országos Elnöksége

Hirdetés
Hirdetés
Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük