Barót a középmezőnyben

Barót a középmezőnyben Kovászna megye

Az év elején indított, magyar nyelvű erdélyi statisztikai honlapot, az erdelystat.ro-t böngészve bukkantunk rá néhány statisztikai érdekességre az erdővidéki településeket illetően.

Baróton a magyarok részaránya 94%, a hozzátartozó falvak közül a „legmagyarabb” települések Bibarcfalva, Miklósvár és Bodos, mindegyikben 99%-os a magyarok részaránya.

Barót összlakossága a 2011-es népszámlálás alapján 8672 fő, majdnem 2000 fővel kevesebb, mint amennyi volt például 1992-ben. Közülük 8129-en magyarok, akik közül 4045-en reformátusok, 2472-en római katolikusok, 1396-an unitáriusok.

Barót város közigazgatási területe 134 négyzetkilométer, melyből szántóföld 37,4%, erdő 44,7%.

Az önkormányzat összjövedelme 2017-ben 20.288.000 lej volt, csaknem háromszorosa a 2006-os 7.900.000 lejes összjövedelemnek.

Ebből saját jövedelem 30%, visszaosztott jövedelem pedig 70%, ezek az arányok alig változtak az utóbbi tíz évben.

A 225 romániai kisváros közül összjövedelem szerint Barót a 133. helyen van, az egy főre jutó összjövedelem szerint azonban csak a 161. helyen, ami, hát ugyebár az alsó mezőny.

Érdekes módon a statisztika szerint a lakások száma némileg csökkent az 1992-es állapothoz viszonyítva, mégpedig 3816-ról 3670-re, ami pedig azok infrastruktúráját illeti, 98%-uk csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz, szennyvízvezetéssel azonban csak 75%-uk van ellátva.

Érdekesség- és összehasonlításképp, Bardoc község összjövedelme 2017-ben 8.938.000 lej volt, az egy főre jutó összjövedelem pedig 1890 lej, szemben a baróti 2339 lej egy főre jutó összjövedelemmel.

A Kovászna megyei 40 község közül összjövedelem szerint Bardoc a 2. helyen van, az egy főre jutó összjövedelem szerint azonban csak a 14.

Nagyajta ebben a táblázatban (összjövedelem szerint) a huszonkilencedik, Vargyas a 28., Bölön a tizenhetedik, Nagybacon a harmadik.

Nagybaconban a lakások 33%-a, Nagyajtán 35%-a, Vargyason 48%-a, Bölönben 30%-a, Bardocon 46%-a rendelkezik fürdőszobával, míg Baróton ez az arány 72,8%.

Visszatérve Barótra, a 8672 lakosból 5264-en laknak a városban, a többiek a hozzátartozó településeken: Köpecen pontosan ezren, Felsőrákoson 878-an, Bibarcfalván 672-en, Miklósváron 442-en, míg Bodosban 416-an.

Ha megnézzük a Baróttal nagyjából szinte azonos nagyságú Kovásznát, az összjövedelem szerinti táblázatban bőven megelőzi Barótot, hiszen Kovászna a 70. helyen van, és némileg jobb a lakás-infrastruktúrája is, mint az erdővidéki kisvárosnak: Kovásznán a lakások 84%-a rendelkezik fürdőszobával, szennyvízvezetéssel 87%-uk ellátott (Baróton ezek az arányok 73, illetve 75%).

Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.