Felhívás!

Veszélyben a beteggondozás

Veszélyben a beteggondozás

Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává. A jeles évfordulót a gyulafehérvári Caritas háromszéki szervezete is minden évben megünnepli. Idén Gelencén több mint 300 nyugdíjast vendégeltek meg ez alkalomból.

 

Első ízben 2013-ban, Bereckben szervezték meg az idősek világnapját a gyulafehérvári Caritas munkatársai, és azóta minden évben szeretetvendégséget rendeznek a felsőháromszéki idősek számára. Így volt ez idén is, hiszen ezúttal a gelencei önkormányzattal partnerségben szervezték meg a nagytemplomban, ünnepi szentmisével kezdődött eseményt. A misét Kopácsi Ferenc kézdialmási plébános celebrálta, szentbeszédet Kézdimartonos új plébánosa, Nagy József mondott, aki prédikációjában az idősek élete témát járta körül. A rendezvény immár hagyományossá vált, és örvendetes, hogy évről évre felkarolják a polgármesteri hivatalok. A szentmise után Hubbes Kingával, a gyulafehérvári Caritas regionális képviselőjével beszélgettünk a szervezet tevékenységéről, gondjaikról és a lehetséges jövőképről.

 

Szerteágazó tevékenység, kevés pénz

Hubbes Kinga először az idősek napjának a fontosságát hangsúlyozta. „Hat évvel ezelőtt indítottuk útjára ezt a rendezvényt, és azóta úgy látjuk, hogy felsőháromszéki önkormányzatok is megértették ennek jelentőségét, így tudott hagyománnyá válni, ami nagy öröm számunkra. Ez azt érzékelteti, hogy az idősek fontosak, a települések pedig a nap megünneplésével is ezt az üzenetet tolmácsolják” – vélekedett a területi képviselő, hozzátéve, hogy tíz településről érkeztek résztvevők az ünnepségre, mely keretében a szentmisét szeretetvendégség követte. A napot a Caritas munkatársai hozták tető alá, tapasztalatuk szerint az idősek is nagyon várták október elsejét. Ugyanakkor várják a következő önkormányzat jelentkezését, amely jövőben megrendezné az eseményt.

A szociomedikális szervezet szerteágazó tevékenységet folytat vidékünkön is, nap, mint nap több száz személy ellátását valósítva meg, de vannak gondjaik, amik elsősorban a pénztelenségből fakadnak. „Tizenkét önkormányzattal van szerződésünk, de ez több települést jelent, amelyeken félezer embert gondoz 25 munkatársunk. Sajnos, a helyzetünk nem a legjobb. Nagyon sok intézkedés, amit a kormány hozott, minket közvetett módon érint. Nyilván, ha az önkormányzatoknak gondjaik vannak, akkor bennünket, és az időseiket sem tudják támogatni. Az idősellátási rendszeren keresztül pedig az érintetteknek rossz, akiknek nagy szükségük van a szolgáltatásra. Sajnos, az idén a megyei tanács sem tudott támogatni és nem azért, mert nem akart, hanem azért, mert nem volt rá lehetősége. Az egy nagyon nagy kiesés volt, így ez az év olyan nehéz, amilyent nem tapasztaltunk az elmúlt egy évtizedben” – vázolta a fentről érkező és a legkiszolgáltatottabbakon lecsapódó intézkedések fonákját a szociális szervezet munkatársa.

 

Kilátástalan jövőkép

A Caritas regionális képviselője szerint a községeket sújtó pénzhiány miatt nagyon nehéz előre tervezni. „Most már ott tartunk, hogy a költségvetések szűkössége miatt az önkormányzatok csak egy-két hónapra mernek szerződést kötni. Nem tudni, hogy mi lesz a továbbiakban. Akadtak települések, ahol a települések vezetői megpróbáltak cégek bevonásával segíteni a helyzeten, mondván, hogy erre a szolgáltatásra nincs most keretük. Szerencsére, ilyen összefogás is van, de távlatilag nem tudom, mit tehetünk” – tudtuk meg Kingától, aki szerint a jó szándék, a lelkesedés megvan, de mivel nincsenek erőforrásaik, nem tudják, hogy hogyan lehet túllépni ezen a helyzeten.

Pedig a szociális segítségre szükség van, hiszen napjainkban körülbelül 600 millió hatvan év feletti személy él a világon, és számuk 2025-re akár meg is kétszereződhet. Vidékükön pedig sok olyan idős személy van, akiknek nincs más támaszuk, mint a Caritas munkatársai, akik állandó jelleggel gondozzák őket, és lelki támaszt is nyújtanak számukra.

Hozzászólások
Óriási felelősség

Óriási felelősség

A romániai Környezetőrség Országos Szakszervezete úgy ítéli meg, súlyosan sérti az intézmény alkalmazottainak érdekeit, emellett káros kihatással van a hivatali munkájukra – ellenőrzési és felügyelési megbízatásaikra – az a tény, hogy ez ideig nem lépett érvénybe a környezetvédelmi, vízügyi és erdőügyi miniszter 2021. június 29-i keltezésű, 1006-os számú rendelete, amely az ágazatban tevékenykedők bérrendszerében fellelhető méltánytalanságok kiküszöbölését célozza.

Másnak térkép e táj

Másnak térkép e táj

Ritka szerencsés módon alakul, mint kés a vajban, úgy halad a Kovászna Megyei Művelődési Központ (KMMK) Másnak térkép e táj című projektje. Kezdetben volt egy felkérés könyvkiadásra, melyhez megérkezett egy pályázat, majd tovább görgött a projekt. A lényeg, hogy a szülőföldhöz kötődést segítő, a helyi értékeket itthon és határon túl is megismertető, értékes, látványos oktatási anyag születik. A KMMK munkatársát, a pályázatért felelős Szőts Papp Zsuzsát faggattuk a részletekről.