Tavasszal elkészül a járda

Tavasszal elkészül a járda

Jénáki Csongor polgármesterrel az idei tervekről, egyebek mellett vízszolgáltatásról, utak felújításáról, parkosításról és pályázatokról is beszélgettünk.

– Az alsólemhényi iskola felújítása a véghajrához érkezett, a kivitelezőnek még apróbb javításokat kell elvégeznie. Remélem, ez mielőbb megtörténik, és végre átvehetjük a munkát – osztotta meg lapunkkal Jénáki Csongor elöljáró, hozzátéve, jelenleg minden munkálat fel van függesztve a kedvezőtlen időjárás miatt, ám ezeket tavasszal folytatják.

Hirdetés
Hirdetés

– A Toró-üzlettől a nyujtódi kijárat irányába, az országút mentén a járda és korszerű vízelvezető árok elkészítéséhez még ősszel hozzáláttak, és jól haladnak, több mint fele készen van már – részletezte. Amint az időjárás engedi, ismét hozzálátnak és tavasszal elkészül. Ugyanígy folytatják tavasszal a PNDL2 nevet viselő országos fejlesztési program keretében nyertes pályázat támogatásával az alsólemhényi Alszeg és Kismező utcák, illetve a felsőlemhényi 2B jelzésű községi út korszerűsítését is.

Több mint fele elkészült a járdának
Amint arról írtunk, a „senki útját is felújítják végre. „A Veresvíz felé vezető műút és a Felsőlemhény közötti, a Vadaskertig tartó, mintegy 700 méter hosszú útszakasz alapozását teljes hosszában elvégezték, előkészítették az aszfaltozásra, amint az időjárás lehetővé teszi, ismét munkához látnak.” A Szent Mihály-hegyi, római katolikus, barokk műemlék templom felújítását a tetőszerkezet korszerűsítésével kezdték. „Az árak nagyon elszaladtak, és minden pályázat által támogatott munkálatban önrészt is kell vállalnunk. Ezért a megyei önkormányzathoz támogatási kérelmet nyújtottunk be. Tavaly is anyagi segítséget nyújtottak mind a senki útja, mind a szóban forgó projekt kapcsán, és erre idén is szükségünk lesz.”
A PNDL3-néven is futó Anghel Saligny Országos Fejlesztési Programhoz két pályázatot is benyújtott a lemhényi önkormányzat. „Több mint 19 millió lejre pályázunk a szennyvízcsatorna-hálózat bővítésére Felső- illetve Alsólemhény utcáiban, illetve mintegy három kilométer út aszfaltozására.” Hozzátette, a szennyvízcsatorna-hálózat bővítésére Kézdialmással közösen is pályáznak. „Almással a Közösségi Fejlesztési Társulásnál (ADI) pályázunk”. Egyéb pályázataik is elbírálásra várnak.

– Tavaly az Országos Beruházási Társasághoz (CNI) három pályázatot nyújtottunk be. Egyik ugyancsak a szennyvízcsatorna-hálózat bővítését, másik 5 kilométer út felújítását, illetve a harmadik a tanács épületében található orvosi rendelő korszerűsítését célozza. Mindhárom elbírálás alatt van. Amint említettem, az Anghel Saligny-nél is pályázunk a csatornarendszer bővítésére, illetve rövidebb útszakaszra. Ott ugyanis csak azon utcák aszfaltozását támogatják, amelyekben az ivóvíz- és szennyvízcsatornahálózat mellett a gázvezetéket is lefektették. Ugyanazokat a pályázatokat több helyre is benyújtottuk, hogy az adott projektjeink nagyobb eséllyel valósulhassanak meg. Az említettek mellett az Angustia LEADER-akciócsoport kiírásait is figyelemmel követik és további pályázati lehetőségeket is megragadnának – hangsúlyozta.

A mezei utak karbantartására is hangsúlyt fektetnek és a műfüves sportpálya öltözőjét is újrafödnék. „Tavaly vezettük be a mezei utak javítására a 10 lej hektáronként hozzájárulást a földtulajdonosok számára, és azokat porondozzuk, egyengetjük, folyamatosan javítjuk. A sportpálya öltözőjének lapos tetejét sátortetőre cserélnénk, továbbá, mivel a víz befolyt az épületbe, apróbb külső-belső felújítások is szükségessé váltak azon.”

Parkosítást is terveznek Felsőlemhényben. „Az iskola és a kultúrotthon előtti teret parkosítanánk önerőből. Ugyanakkor az alsólemhényi kultúrotthon melletti vízelvezetési munkálatok által megrongálódott terület is rendeznénk, továbbá a kultúrotthon belső falait is kijavítanánk.” Hozzátette, a tanács udvarán található parkot és az azt körülvevő kerítést is felújítanák, ahogy az épület lépcsőházait is.

A víztározó kapacitásának növelése is szükségessé vált. „Száraz nyarakon egyrészt kevés a víz, másrészt annak jó részét locsolásra használják sokan. A Közhasznú Szolgáltatásokat Szabályozó Ügynökség (ANRSC) felszólított, ahogy az összes többi települést is, hogy hozzunk létre egy helyi vízszolgáltatót, vagy adjuk ki a vízszolgáltatást egy hivatásos szakhatóságnak. Ezt idén meg kell lépnünk. Még nem született döntés, de bármelyik irányba mozdulunk el, komoly árnövekedést jelent. Például amennyiben az Aquacovval kötünk szerződést, a víz- és csatornahasználati díj körülbelül tízszeresére nő. Amennyiben az Almással közös pályázatot megnyerjük, az ADI is működtetheti ezeket a szolgáltatásokat, de ehhez ismernünk kell az almási állapotokat is. Elképzelhető az is, hogy helyi vízszolgáltatót hozunk létre, pontosabban a tanács mellett működő jogi személyt. Célunk, hogy a lakosságnak ne kelljen túl sokat fizetni” – részletezte a dilemmát az elöljáró.

A polgármester a tervezett, de eddig meg nem valósított utcagyűlésekről is szólt. „Sajnos, a járványhelyzet felülírta a terveket. De idén tavasztól a lehetőségek függvényében mindenképpen szeretném megvalósítani ezeket a találkozókat. Az ősszel tartottunk lakossági fórumot, és a lakosok bármikor fordulhatnak hozzám ügyes-bajos dolgaival. Fogadóórát nem írok ki, hiszen amikor a hivatalban tartózkodom, az ajtóm bárki előtt nyitva áll.

Hozzászólások