Felhívás!

Szabályzat rögzíti a köztemető használatát

Szabályzat rögzíti a köztemető használatát

Temetőszabályzatot fogadott el a Kovászna városi tanács, amely mind az önkormányzatra, mind a lakosokra különböző feladatokat ró, betartása kötelező. A továbbiakban a szabályzat néhány fontos pontját ismertetjük.

Gyerő József polgármester elmondta, szükségesnek látták, hogy tanácshatározattal elfogadjanak egy szabályzatot, amely a köztemető méltóságteljes, civilizált körülmények között történő használatát rögzíti.

– A szabályzatot elfogadtuk, és továbbítjuk azt az egyházakhoz, temetkezési vállalkozókhoz, valamint megtalálható a polgármesteri hivatalban is, illetve a hivatal weboldalán. Az önkormányzat részéről Opra Debreci Zsombor, valamint Ráduly Faragó Gyula foglalkozik a szabályzat alkalmazásával, őket kell keresni kérdésekkel, szerződéskötés kapcsán stb. Felhívom a figyelmet arra, hogy az alkalmazás során felmerülő hiányosságokat, gondokat jelezzék a hivatalban, hogy változtathassuk, javíthassunk rajta – emelte ki a polgármester.

Fontos az önkormányzat számára, hogy megfelelő állapotban tartsa a köztemetőt: nemrég korszerűsítették a fő sétányt, de tervben vannak a közeljövőben egyéb munkálatok is (térkövezés kiterjesztése további sétányokra, közvilágítási munkálatok). Tavalyelőtt felmérte az önkormányzat a temető területét, parcellákra osztotta azt, a jelenlegi sírhelyeket listába szedte, megszámozta, így könnyűszerrel beazonosítható minden adott sírhely.

Kik és milyen módon vehetnek bérbe sírhelyet?

Mivel közterületről van szó, nem lehet megvásárolni a helyeket, ezt a törvény nem engedi meg. Ezért 7 vagy 25 évre lehet bérbe venni szimpla vagy dupla sírhelyeket. Indokolt esetben, nehéz anyagi körülmények között élőknek azonban ingyen is odaítélheti az önkormányzat a használati jogot. Sírhelyet igényelni az elhunyt hozzátartozóinak van lehetőségük, illetve élő személyeknek abban az esetben, ha gyógyíthatatlan betegségben szenvednek, vagy a 65. életévüket már betöltötték. Azok a személyek temetkezhetnek a kovásznai köztemetőben, akiknek utolsó lakhelyük a fürdővárosban volt, vagy életükben összesítve legalább 15 évet éltek a városban. Egy személy egyetlen sírhelyet igényelhet. A szerződési határidő lejártával a haszonélvező vagy annak örökösei kilencven napon belül kérhetik a hosszabbítást. Az idáig kiutalt sírhelyek esetében meghosszabbodik a használati jog 25 évvel. A sírhely igénylésének pillanatában kell a teljes bérösszeget kifizetni, ami hét évre szimpla sír esetében 160 lejbe kerül, dupla sír esetében 320 lejbe, 25 éves haszonélvezet esetében pedig 557, illetve 1114 lejt kell fizetni.

Milyen esetben ítéli oda másnak a sírhelyet az önkormányzat?

Abban az esetben, ha lejár a bérleti szerződés, és a haszonélvező, illetve annak hozzátartozója nem hosszabbítja meg azt, a sírhelyet az önkormányzat odaítélheti másnak. A koncessziós szerződés felbontható, ha a tulajdonos súlyosan megsérti a szabályzat rendelkezéseit. A használati jogot csak és kizárólag az önkormányzat adhatja tovább, lakos a lakosnak nem.

Építkezés a temető területén

A bérlőnek abban a pillanatban, amikor megkötötte a szerződést egy adott sírhelyre, határjelekkel körbe kell kerítenie a parcellát, ügyelve arra, hogy a kapott felület nagyságát tiszteletben tartsa. A kiásott gödröt látható módon jelölni kell. A hét évre szóló szerződés megkötése esetén sírkövet lehet elhelyezni, szegélykővel lehet körülkeríteni a sírhelyet. Huszonöt éves bér esetében föld alatti kripta kiépítésére is van lehetőség, valamint betonlemezzel is lehet borítani a sírt. Föld feletti kripta építése azonban szigorúan tilos a köztemető területén. Bármilyen építkezési munkálat lebonyolítása kizárólag az önkormányzat jóváhagyásával történhet. Az ezzel megbízott hivatali munkatárs átadja a területet az építőnek, majd a munkálat befejezésekor ellenőrzi, hogy az megfelel-e a szabályzat feltételeinek. Tilos építőanyagot a temetőben raktározni, kárt tenni a szomszédos sírhelyekben, zöldövezetben, sétányokban. A kiásott földet, betontörmeléket el kell szállítani. Tilos olyan munkálatot végezni, amelyet nem hagyott jóvá az önkormányzat. Kerti bútorzatot (padokat) elhelyezni szigorúan tilos.

A ravatalozó használata

Az önkormányzat együttműködési szerződést kötött a katolikus egyházzal, így mindenki használhatja a ravatalozót, felekezeti hovatartozástól függetlenül. Fertőző betegségben elhunytak felravatalozása tilos. Nem szabad a ravatalozóban élelmet, alkoholos italt fogyasztani. A ravatalozót a szertartás előtt egy órával nyitják, és annak befejezte után egy órával zárják. A kegyeleti hűtőberendezés igény szerint használható. A temetkezési vagy virrasztási szertartások résztvevőinek civilizált öltözetben kell megjelenniük, megfelelő magatartást kell tanúsítaniuk.

További szabályok

A köztemető 7 órától 22 óráig látogatható. Szekerekkel, autókkal behajtani tilos, ahogyan ott parkolni is! Kivételt képeznek a halottat szállító járművek, a tisztaság karbantartását végző járművek, adott esetben az építőanyagot szállító járművek. A hulladékot (elszáradt koszorút, virágokat, gyertyákat, növényi maradványokat, csomagolóanyagot stb.) az arra kijelölt helyre kell lerakni, ezt szakcég szállítja majd el. Szigorúan tilos a szemetet a sétányokra, szomszédos sírhelyekre, kerítés tövébe felhalmozni. A temető területén tilos olyan növények (cserjék, bokrok, fák) ültetése, amelyek fél méternél magasabbra nőnek. A szabályzat be nem tartását pénzbírsággal büntetik.

Temetőkarbantartási díj

Az önkormányzat bevezette a temetőkarbantartási díjat is, amely szimpla sír esetében 20 lejbe, dupla sír esetében pedig 40 lejbe kerül évente. Ezt 2023-tól kell befizetni az önkormányzat kasszájába a helyi adókkal és illetékekkel egy időben.

– Jelen pillanatig a város költségvetéséből finanszíroztuk a köztemető karbantartását, viszont sokan megjegyezték, hogy nem helyes, ha azon kovásznai polgárok adólejeit is temetőkarbantartásra fordítjuk, akik hozzátartozói más településen nyugszanak, és így ott is fizetik ezt a díjat. Ezért a karbantartási költségek fedezésére szánt önkormányzati tételt kiegészítjük a tulajdonképpeni haszonélvezők hozzájárulásával. Ez így helyes. Nyilvántartást kell készítenünk az eddig kiutalt sírhelyek tulajdonosairól/örököseiről, akik a fentiek értelmében illetékkötelesekké válnak 2023-tól – magyarázta a polgármester.

Előrelépés wellness-ügyben

Elindult a licitálás a Kovászna városi wellnessközpont tervezésére és építésére, amelyre az ajánlatokat március 11-ig lehet benyújtani. Gyerő József polgármester elmondta, a legoptimálisabb esetben a nyertes nyáron lesz kihirdetve. „Reálisan nézve viszont megtörténhet, hogy ezt az időszakot meg kell hosszabbítanunk, vagy azért, mert nem jelentkeznek, vagy az utólagos óvások miatt” – tette hozzá az elöljáró.

Hozzászólások