Felhívás!

Röviden

Ingyenes telekkönyvezés – hosszabbított határidő

Kézdivásárhely Polgármesteri Hivatala felhívja a jogosultak figyelmét, hogy a 2015–2023-as Kataszteri és Telekkönyvi Nemzeti Program keretében lehetőséget biztosít ingyenes telekkönyvi bejegyzésére. A program keretében telekkönyvezhető területek listája megtalálható a www.kezdi.ro honlapon, a Közérdekű hirdetések menüpont alatt. Kérjük, 2018. december 15-ig a polgármesteri hivatal székhelyén (7-es szobában), naponta 9-12 óra között, nyújtsák be a következő okiratok másolatát: a tulajdonjog birtokosának személyi igazolványát; az elhunyt birtokosnak a halotti bizonyítványát; az ingatlanra gyakorolt dologi jog birtokosának személyi igazolványát, a birtoklevelet követő autentikusan megköttetett tulajdonlapok hiteles másolatát (adásvételi szerződés, ajándékozás, örökösödési bizonylat, vagyonmegosztás; telekkönyvezett parcellák esetében, az ingatlan telekkönyvi kivonatát), abban az esetben ha a tulajdonjog átruházódott a birtoklevél címzettjéről.

 

Közérdekű hirdetés – parkolóhelyek kiadása

Kézdivásárhely Polgármesteri Hivatala nyilvános árverésre bocsát 2018. november 28-án (szerdán) 15 órai kezdettel szabadon maradt parkolóhelyeket az Építők utcában (szabad helyek: 2, 7, 13, 19, 31, 35, 38, 45, 48, 56, 68, 74, 77, 78, 96, 119) és a Szabadság utca 2-es zónájában (szabad parkolóhelyek: 5, 41, 42). A jelentkezési iratcsomók benyújthatók november 26-án, hétfőn 15 óráig a Kézdivásárhelyi Polgármesteri Hivatal iktatójába. A következő iratok szükségesek: típuskérés (beszerezhető a városrendészeti irodától), személyazonossági igazolvány másolata, lakás tulajdonjogát bizonyító irat másolata, a személygépkocsi járműigazolványának másolata, a helyi adóhivatal által kiállított bizonylat, a személygépkocsi használati jogát bizonyító irat másolata (pl. leasing-szerződés) – esettől függően, fogyatékossági fokozatba való besorolást igazoló bizonylat – esettől függően, nyugdíjszelvény másolat férjnek és feleségnek – esettől függően. Információ igényelhető a városrendészeti irodától (202-es iroda) vagy a 0730 600284-es telefonszámon.

Hozzászólások