Felhívás!

Munkálatok községszerte

Munkálatok községszerte

Aszfaltozásról, földutak karbantartásáról, szűkös költségvetésről, idei tervekről és többek közt a járványügyi helyzetről tájékoztatott Tusa Levente polgármester a legutóbbi önkormányzati szemlénk során.

Mint az elöljáró tudatta, javában zajlik az aszfaltozási munkálat a községben. A Martonfalvát, Szentkatolnát és Imecsfalvát érintő aszfaltozást önerőből finanszírozza az önkormányzat, a kivitelező pedig a Kovászna Út és Híd Rt.

Marfonalván a buszmegállótól az iskoláig aszfaltoznak: itt már április végén előkészítették az utat az aszfaltréteg öntéséhez. Szentkatolnán a templom mellett elhaladó utcában dolgoznak, a vasútállomásig. Ott az egykori aszfaltréteg feltörésén munkálkodnak, mivel a terv előírása szerint nem önthetik régi aszfaltra az újat. Imecsfalván a megyei úttól a gelencei és Gelence-patakig terjedő elágazásig öntenek aszfaltot.

A polgármester szerint ezidáig jó munkát végzett a kivitelező, és ha továbbra is ilyen gyors ütemben dolgoznak, akkor a szerződésbe foglalt négy hónap alatt bőven befejezik. Az elöljáró arról is tájékoztatott, hogy ezek mellett az önkormányzat idén is odafigyelt és figyel a mezei utak, valamint a falvakban levő makadámutak karbantartására.

 

Intézkedések a járvány alatt

A COVID–19-es járványra való tekintettel a szentkatolnai önkormányzat is eleget tett a hivatalos rendeleteknek. A polgármesteri hivatal nem fogad látogatókat, csak az ablakon keresztül veszik át az iratokat, kéréseket. A járványhelyzet nem okozott gondot a támogatási igénylések lebonyolításában sem. A szükséges iratokat a hivatal ablakánál adják le az érdekeltek, és azokat naponta küldi az önkormányzat az APIA-hoz.

A polgármester elmondta, a katonai rendeleteknek eleget téve a tömbházakra vonatkozó fertőtlenítési követelményt is teljesítették. A fertőtlenítést a helyi Henivet Kft. végezte, teljesen bérmentve, amiért az önkormányzat nevében is köszönetét fejezi ki a polgármester.

Mivel a tanácsüléseket sem szabad a hagyományos környezetben megtartani, egy sajátos módot választottak a testületi tagok ennek lebonyolítására: úgy döntöttek, a polgármesteri hivatal udvarán, szabad ég alatt, egymástól két méter távolságra helyezkedve tartják meg az üléseket, mivel így sokkal hatékonyabban dolgozhatnak, mint az internetes megoldással.

A polgármesteri hivatal minden faluba rendszeresen kiszállítja a saját felelősségű nyilatkozat űrlapjait. Tusa Levente felhívta a figyelmet, hogy sokan nincsenek tekintettel a többi lakos szükségleteire, és több példányt is magukhoz vesznek, mint amennyi szükséges, holott most már a törvény adta lehetőséggel élve a régi papírt is lehet használni, ha útvonal stb. nem változik, csak az új dátumot kell ráírni.

 

A helyi költségvetésből kell fizetniük

A polgármester elmondta, a községből öt személy került külföldi hazatérése után intézményes karanténba, a megye különböző településein létrehozott karanténközpontokba, illetve most is vannak ott. Ezen személyeknek az étkeztetésére napi 70 lejt, az elszállásolásukra napi 230 lejt kell (kellett) fizetnie az önkormányzatnak, ami a kötelező 14 napra 4200 lejt jelent személyenként. Ennek fedezéséhez az állam 13 ezer lejjel járult hozzá költségvetés-kiegészítés címen, viszont az összeg további része a polgármesteri hivatalt terheli.

Az intézményes karanténból hazatért személyek szállítását is az önkormányzatnak kell(ene) megoldjania, igaz, eddig (ott jártunkig) az öt személyből kettő már hazatért, viszont nem igényelték a polgármesteri hivatal segítségét.

 

Tervek az idei évre

A fentiek függvényében a polgármester tudatta, az idei szűkös költségvetés miatt nem gondolkodnak nagy terveken, viszont a lehetőségekhez mérten igyekeznek dolgozni a község fejlesztésen. Elsősorban befejezik a már említett aszfaltozást, majd a közvilágítást korszerűsítenék, azaz Szentkatolnán és Márkosfalván LED-es égőkre cserélnék a jelenlegieket. Továbbá az előző évekhez hasonlóan idén is élnének a megyei tanács nyújtotta pályázati lehetőségekkel, ezekből többek között a szentkatolnai orvosi rendelő belső feljavítását, a szeszgyár épületének külső felújítását végeznék el.

 

Büntetik a szemetelőket

Tusa Levente polgármester elmondta, a Környezetvédelmi Őrség figyelmeztette az önkormányzatot a községben zajló szemetelésre: átiratukban arról tájékoztatták, hogy egy martonfalvi roma hordta a hulladékot a Feketeügy mellé. A szóba forgó személyt a polgármesteri hivatal megbüntette. Az elöljáró egyúttal felhívja a lakosság figyelmét, hogy vigyázzanak oda a község tisztaságára.

 

Martonfalván április végén készen álltak az aszfaltozásra

 

Hozzászólások