Hirmondo

Ma zárul a Caritas kétéves projektje

Ma zárul a Caritas kétéves projektje

A United Networks – integrált kezdeményezés hátrányos helyzetű közösségek felzárkóztatásáért című projekt Maros, Hargita és Kovászna megyékben 21 hónap után, éppen a mai napon zárul. Amint arról korábbi Ozsdolai Körképünkben beszámoltunk, Ozsdola az egyik haszonélvező települése a projektnek, amelyet a Caritas szervezet bonyolít le számos partnerrel közösen. Cél a szociális intézményi infrastruktúra fejlesztése volt a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi inklúziója érdekében, beleértve a roma közösségeket is, az említett három megyében.

A legfőbb tevékenységek és eredmények 2015 májusa és tavaly április között: egy többdimenziós térkép készítése a Maros, Hargita és Kovászna megyei, 20.000-nél kevesebb lakosú településekről; a társadalmi inklúzióban érintett intézmények hálózatának fejlesztése egy regionális és 6 megyei (megyénként 2) hálózat beindítása és koordinálása révén; 21 önkormányzat bevonása a projektbe képzés és romániai jó gyakorlatok/példák meglátogatásának megszervezése által; 3 önkormányzat kapacitásának növelése a társadalmi inklúzió területén, különös hangsúlyt fektetve a gyerekek és fiatalok igényeire a közösségfejlesztési tevékenység révén.

Ez magába foglalja a három település marginalizált közösségeiben végzett kutatást, a helyi fejlesztési stratégia és akcióterv kidolgozását, és egy integrált projekteket tartalmazó portfólió létrehozását, amely elősegíti a jövőben a rendelkezésre álló finanszírozási forrásokhoz való hozzáférést is. A többdimenziós térkép és az önkormányzatok nyitottsága, részvételi szándéka alapján a három kiválasztott önkormányzat Mezőpanit (Maros megye), Siménfalva (Hargita megye) és Ozsdola (Kovászna megye) lett.

Az Európai Gazdasági Térség (EGT) CORAI programja révén a projektet sikerült meghosszabbítani, így 2016 májusa és ez év januárja között folytatódhattak az elkezdett tevékenységek, ugyanakkor újabbakat is sikerült megvalósítani. Ezek: a projektben részt vevő 21 önkormányzat gazdasági és szociális helyzetét bemutató tanulmány elkészítése; szociális gazdaság témájú szeminárium szervezése a Norvégiai Caritas szervezettel közreműködve; tanácsadás és településre szabott segítség az egyes finanszírozási lehetőségek azonosításában és a fejlesztési projektekhez való hozzáférésben; interetnikus nyári gyerekrendezvények szervezése a három kiválasztott településen; tapasztalatcsere a három település szociális intervenciójának elősegítése érdekében; interkulturális tematikus gyerekprogramok Mezőpanit községben; tematikus családi napok szervezése Siménfalván; felelősségre nevelő program fiataloknak Ozsdolán.

A siménfalvi és ozsdolai kezdeményezésekből kiindulva, a megyei hálózatok együttműködése által megerősített intézményi kapcsolatok segítségével, egy 11 Hargita megyei települést magába foglaló, hátrányos helyzetű gyerekeknek szóló napköziközpont-hálózat jött létre – beleértve Siménfalvát, valamint 12.-ként Ozsdolát is. Ezen nappali központok tevékenységét a FAER Alapítvány (a svájci HEKS és svájci kohéziós alapból finanszírozva), Hargita Megye Tanácsa, valamint a helyi önkormányzatok támogatják.

(Az Európai Gazdasági Térség 2009–2014-es időszakra vonatkozó támogatásából, a Romániai Szociális Fejlesztési Alap által adminisztrált RO10 – CORAI Program keretében finanszírozott projektet, melynek teljes értéke 1.756.996,00 lej, amelyből 175.699,60 lej önrész, a Gyulafehérvári Caritas partnerségben a Babeş-Bolyai Tudományegyetemmel, a Maros, Hargita és Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóságaival, valamint a Norvégiai Caritas szervezettel 2015. májusában indította.)

Hozzászólások