Felhívás!

Lakótársulások megalakulása – útmutató

Módosult a lakótársulások működését szabályozó törvény. A 2018/196-os számú törvényt 2018. szeptember 28-ától alkalmazzák. A fenti törvény értelmében, azok a lakóház-tulajdonosok, akik nem szerveződtek lakótársulásokba, kötelesek 12 hónapos határidőn belül egyesületekbe szerveződni.

A törvény előírásainak megfelelően a fogyasztók költségei azoknak a szolgáltatásoknak a költségei, amelyekben a tulajdonosok egyénileg részesülnek, és amelyet a lakótársulás kezel. A költségeket minden egyes fogyasztót megillető értéknek megfelelően osztják fel, a számlák/bizonyító okiratok értelmében. Ezek a költségek a következőkre vonatkoznak: hideg víz, meleg víz, fűtés, gáz, villamos energia, településhulladékok egyéni fogyasztási költségei; költségelosztókra vonatkozó szolgáltatások.
Azon közműszolgáltatók, melyek a szolgáltatásaikat egy közös csatlakozás révén biztosítják (például egy tömbháznak közös a villanyórája, vízórája stb.) szolgáltatásaikat csak akkor kötelesek biztosítani, ha a lakóközösség szintjén létezik már lakótársulás, vagy amennyiben 180 napon belül megalapítják azt.
A társulások adminisztrátorainak tanfolyamot kell elvégezniük, és nekik kell megszervezni és vezetni a könyvelést és a pénztárosi tevékenységet egyaránt.
A javításokra szánt alap és a forgóalap továbbra is kötelező jellegű. Ami a könyvelést illeti, minden lakás könyvelését külön kell végezni. Az adminisztrátornak kötelessége a lakótársulás jelenlegi bankszámláját használni a kifizetésekre és bevételekre.
A közgyűlés beleegyezésével, az előre nem látott kiadásokra a pénztárban maximum 1.000 lej őrizhető meg.
A lakástulajdonosnak kötelessége beengedni a lakótársulás elnökét és ügyvezetőjét. Amennyiben a tulajdonos nem engedélyezi azt, polgári vagy büntetőjogi peres úton felel a többi lakástulajdonosnak okozott kárért.
Az elnökök kötelesek felvezetni a telekkönyvbe a 3 hónapnál régebbi kintlevőségeket, amelyek meghaladják a szavatolt bruttó minimálbért (1900 lej).
A tulajdonosi társulás törvényes jelzáloggal rendelkezik a lakások fölött, amely jelzálogot az elnök kérésére felvezetnek a telekkönyvbe, majd törlik, ha a tulajdonosi társulás megerősíti az elmaradt összeg kifizetését; a tulajdonosi társulások elnökeinek és ügyvezetőinek kötelességük lesz igazolást kiállítani az eladásra kerülő ingatlant terhelő hátralékokról, amit a közjegyző által hitelesített adásvételi szerződéshez kell mellékelni. Amennyiben a lakás értékesítőjének felhalmozott tartozása van, a vásárlónak írásban bele kell egyeznie, hogy átvállalja az adósság törlesztését.
5000-től 10.000 lejig terjedő bírságot szabhatnak azokra, akik nem végzik el a szükséges karbantartási munkálatokat, és ezzel kárt okoznak a többi lakónak, valamint azok is, akik engedély nélkül végeznek átalakításokat lakrészükben, a lépcsőházban vagy annak előcsarnokában.
500 és 3000 lej közötti büntetés van előirányozva arra az esetre, ha az ingatlankezelő nem köti meg a szakmai felelősség-biztosítást.
Az új jogszabály értelmében nem végeztethető el egyénileg a lakás hőszigetelése, az adott épület csak teljes egészében burkolható.
Aktualizálni kell az ingatlanok műszaki könyvét vagy újat készíttetni, a közös használatban lévő épületek rendszabályát ki kell dolgozni, a szabályok megszegése esetén pedig az elnöknek és ügyvezetőnek kell intézkedni. Egyelőre nem lehet tudni, hogy a törvény által megszabott bírságokat ki és miként fogja alkalmazni.
A tulajdonosi társulásokra vonatkozó új törvény letölthető a www.kezdi.ro honlapjáról.
Érdeklődni a Kézdivásárhelyi Polgármesteri Hivatal Kommunikációs irodájában (108-as iroda) lehet, minden pénteken 10 és 14 óra között.
Kapcsolattartó személy: Nagy Brigitta. Tel.: 0267.361.974/127-es belső. <<

Hozzászólások