Felhívás!

Kisebb költségvetésre számítanak

Kisebb költségvetésre számítanak

Kovászna város önkormányzata nem emelte meg a helyi adókat és illetékeket a 2018-as évre – derült ki a tavalyi év utolsó tanácsülésén, ahol több napirendi pontról is döntött a testület.

A városatyák többek közt döntöttek a Szabadság utca 11. szám alatti ingatlan sorsáról, és a szakértői tanulmányt figyelembe véve, a rossz állapotban levő épület lebontását hagyták jóvá, ugyanis az ingatlan oly mértékű strukturális megerősítésre szorulna, hogy gyakorlatilag újra kellene építeni. A lebontandó ingatlan helyére parkolót létesítenek, hogy lakótelepi vagy közparkolót-e, majd a későbbiekben mérlegeli a testület.

A törvénynek eleget téve, a testület elfogadta az új fizetési rácsot és az új minimálbértörvényhez igazították a javadalmazásokat. Ezen túl a törvény értelmében a munkavállalónak kell a szociális terheket fizetnie. Gyerő József polgármester szerint hiába nőnek a bérek, mert a bérterhek kifizetése után az emberek zsebén nem lesz érzékelhető a jövedelem növekedése.

Elfogadták az Állami Erdészet által ügykezelt kovásznai erdős területek költségvetés-tervezetét a 2018-as évre. Ennek értelmében a 2018-ra tervezett bevétel 826 ezer lej, ami 3422 köbméter faanyag ellenértékének felel meg. A város kb. 341 ezer lejes nettó haszonnal számol, amit az Állami Erdészet át kell utaljon Kovászna város költségvetésébe. A fent nevezett összegek természetesen a licit során változhatnak. Ugyanakkor az említett faanyag-mennyiségből próbálják kielégíteni azon vásárlásra vonatkozó kéréseket, amiket a lakók a polgármesteri hivatalhoz nyújtottak be, lévén, hogy a szabadpiacon tűzifahiány észlelhető.

Megemelték az ösztöndíjalapot a kovásznai oktatási intézményekben beiskolázott gyerekek részére. Eszerint 60 ezer lejről 73 ezer lejre emelte a testület a finanszírozás összegét. Tanulmányi, kiválósági, szociális és érdemösztöndíjat támogatnak.

Szintén az ülésen döntöttek a 2018-as adókról, illetékekről és adókedvezményekről. Sem az önkormányzat, sem a végrehajtó testület nem javasolta ezek emelését, így minden maradt a tavalyi határozat előírásainak megfelelően.

Gyerő József polgármester elmondta: „megpróbáljuk az adókat a jelenlegi szinten tartani, de sajnos úgy néz ki, hogy a város költségvetése drasztikusan csökkenni fog, mert a kiadásaink nőnek, a fizetések nőnek, viszont csökken a bevétel, mert sajnos esik az állam által visszaosztott pénzösszeg is.”

 

Hozzászólások